หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ทั้งหมด

 
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำ โก-ลก (ตำบลเกาะสะท้อน) ระยะที่ 2 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   สจจ.(จ)06/2562 03 ต.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง) ระยะที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี   สจจ.(จ)05/2562 03 ต.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 2 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   สจจ.(จ)04/2562 03 ต.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่) ระยะที่ 1 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี   สจจ.(จ)03/2562 03 ต.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบาโลย) ระยะที่ 1 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี   สจจ.(จ)02/2562 03 ต.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะโด) ระยะที่ 1 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี   สจจ.(จ)01/2562 03 ต.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานจ้างคนทำสวน สจจ.จ.07/2562   สจจ.(คส.) 02/2562 05 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งานจ้างคนทำสวน สจจ.จ.06/2562   สจจ.(คส.) 01/2562 05 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สจจ.จ.05/2562   สจจ.(คป.) 05/2562 05 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สจจ.จ.04/2562   สจจ.(คป.) 04/2562 05 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สจจ.จ.03/2562   สจจ.(คป.) 03/2562 05 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สจจ.จ.02/2562   สจจ.(คป.) 02/2562 05 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย   สจจ.(คป.) 01/2562 05 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 ซื้อน้ำมันเครื่องยนต์(ดีเซล)และกรองน้ำมันเครื่องยนต์(ดีเซล) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่) ระยะที่ 1 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี   1606Aคซ.21/2562 30 พ.ย. 2561 03 ธ.ค. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM