หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ทั้งหมด

 
สำนักงานชลประทานที่ 8 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   พด.จ.34/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ยานพาหนะ ทะเบียน 51-3401 กท. เลขครุภัณฑ์ ชป.042-1618   มก.จ.57/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 ซื้อเครื่องสำรองข้อมูลภายนอกและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สชป.8)   พด.ซ.218/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สชป.8)   พด.ซ.217/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD มอก.๑๒๖๙-๒๕๔๔ ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานขุดลอกคลองส่งน้ำ ห้วยใหญ่-พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ทด/สชป.4/ซ.363/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 น้ำหนัก 80 แกรม ขนาดจุ 500 แผ่น (มอก.1054-2552) และอื่นๆ รวม 26 รายการ ของงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 1) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   ซ.108/2561 สจจ.1 10 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้อหินใหญ่ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมฝายห้วบบง ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   กส.(ซ)21/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้อหินใหญ่ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมระบบเก็บกักน้ำห้วยบงตัวที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   กส.(ซ)22/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้อหินใหญ่ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมระบบเก็บกักน้ำห้วยย่างอึ่ง ตัวที่2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   กส.(ซ)23/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ของรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น HTR 114 ชป.097-1107 ระบบเบรค และอื่นๆ จำนวน 9 รายการ สำหรับงานปรับปรุงทางเข้าหัวงานอุโมงค์ผันน้ำลำพะยัง บ้านดงหมู ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์   จว.96/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานสิงห์บุรี ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป.ต่างๆ จำนวน 4 รายการ (งานซ่อมแซมอาคารสำนักงานในโครงการชลประทานสิงห์บุรี)   สห/ซ/136/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ งานแก้มลิงสระบัว(อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด)พร้อมระบบระบายน้ำ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี   ซ.417/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ของรถขุดล้อยาง ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PW๑๐๐-๓ รถ.๖๐๒ ระบบไฮดรอลิค และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ สำหรับงานปรับปรุงทางเข้าหัวงานอุโมงค์ผันน้ำลำพะยัง บ.บ้านดงหมู ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์   จว.97/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน หมายเลข ชป.041-4264 (จำนวน 9 รายการ) งานบริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส   ลน.ฉจ.14/2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2023  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM