หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   จ้างที่ปรึกษา ทั้งหมด

 
โครงการชลประทานชุมพร เลขที่ ฉจจ.42/2561 จ้างทำแบบจำลองลุ่มน้ำ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน   ดำเนินการ 11 ก.ย. 2561 52,800.00
ส่วนจัดหาพัสดุ 33/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการก่อสร้าง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนพระธาตุน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี   ดำเนินการ 07 ก.ย. 2561 19,996,374.00
ส่วนจัดหาพัสดุ 32/2561 จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท   ดำเนินการ 07 ก.ย. 2561 92,938,605.49
ส่วนจัดหาพัสดุ 01/2562 จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก   ดำเนินการ 07 ก.ย. 2561 19,871,294.67
ส่วนจัดหาพัสดุ 31/2561 จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก   ดำเนินการ 07 ก.ย. 2561 102,732,242.28
ส่วนจัดหาพัสดุ 30/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 05 ก.ย. 2561 19,990,970.50
ส่วนจัดหาพัสดุ 26/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง   ดำเนินการ 03 ก.ย. 2561 5,998,741.00
ส่วนจัดหาพัสดุ 29/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 03 ก.ย. 2561 7,993,756.00
ส่วนจัดหาพัสดุ 27/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 03 ก.ย. 2561 7,993,756.00
ส่วนจัดหาพัสดุ 23/2561 จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   ดำเนินการ 03 ก.ย. 2561 7,993,756.00
ส่วนจัดหาพัสดุ 28/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 03 ก.ย. 2561 19,993,966.50
ส่วนจัดหาพัสดุ 25/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง   ดำเนินการ 31 ส.ค. 2561 5,998,741.00
ส่วนจัดหาพัสดุ 20/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง   ดำเนินการ 31 ส.ค. 2561 5,998,741.00
ส่วนจัดหาพัสดุ 22/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเชียง(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี   ดำเนินการ 31 ส.ค. 2561 5,998,741.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2023  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM