หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   จ้างที่ปรึกษา ทั้งหมด

 
ส่วนจัดหาพัสดุ 6/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 34,987,170.30
ส่วนจัดหาพัสดุ 4/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 29,999,389.91
ส่วนจัดหาพัสดุ 5/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์   ดำเนินการ 29 ต.ค. 2561 44,995,745.93
ส่วนจัดหาพัสดุ 3/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน   ดำเนินการ 24 ต.ค. 2561 29,995,484.41
ส่วนจัดหาพัสดุ 2/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   ดำเนินการ 19 ต.ค. 2561 14,997,280.50
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 2/2562 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป(ชนิดไม้เนื้ออ่อน) ตาม มอก.424-2530 จำนวน 4 รายการสำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว(ระยะที่ 3)จังหวัดพัทลุง   ดำเนินการ 26 ก.ย. 2561 4,525,258.11
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 ฉง.(ซ.)/146/2561 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) (ISO.9002-2544) (รวม 1 รายการ) สำหรับงานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ฉง.(ซ.)/146/2561   ดำเนินการ 20 ก.ย. 2561 272,250.00
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1091/256ศศพ. ซื้อน้ำมันดีเซล รวม ๑ รายการ   ดำเนินการ 18 ก.ย. 2561 168,520.00
โครงการชลประทานชุมพร เลขที่ ฉจจ.42/2561 จ้างทำแบบจำลองลุ่มน้ำ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน   ดำเนินการ 11 ก.ย. 2561 52,800.00
ส่วนจัดหาพัสดุ 33/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการก่อสร้าง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนพระธาตุน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี   ดำเนินการ 07 ก.ย. 2561 19,996,374.00
ส่วนจัดหาพัสดุ 32/2561 จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท   ดำเนินการ 07 ก.ย. 2561 92,938,605.49
ส่วนจัดหาพัสดุ 01/2562 จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก   ดำเนินการ 07 ก.ย. 2561 19,871,294.67
ส่วนจัดหาพัสดุ 31/2561 จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก   ดำเนินการ 07 ก.ย. 2561 102,732,242.28
ส่วนจัดหาพัสดุ 30/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 05 ก.ย. 2561 19,990,970.50

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM