หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   E-Bidding ทั้งหมด

 
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB มค.(จ)08/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ระยะทาง ๒.๔๘๐ กม.บ้านหนองเลา ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ผู้ชนะ 10 ก.ค. 2561 7,659,117.50
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB มค.(จ)09/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ ระยะทาง 1.060 กม. บ้านโคกกลาง ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ผู้ชนะ 05 ก.ค. 2561 5,076,697.27
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB (จว)มค.11/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงกุดเดือยไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะ 2) ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ผู้ชนะ 04 ก.ค. 2561 19,762,898.90
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB มค.(ซ)01/2561 ประกวดราคาซื้อสาย NYY_1C ขนาด 95 ตร.มม. มอก.11 เล่ม 101-2553 และอื่น ๆ รวม 14 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโครงการห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ผู้ชนะ 26 มิ.ย. 2561 1,449,517.00
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB (จว)มค.10/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงบึงกุยพร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวขวาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ผู้ชนะ 19 เม.ย. 2561 8,553,416.55
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB (จว)มค.09/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองกระทุ่ม บ้านโคกจันทร์หอม ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ผู้ชนะ 05 เม.ย. 2561 17,267,599.70
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB (จว)มค.08/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองวังหิน บ้านวังหิน ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ผู้ชนะ 04 เม.ย. 2561 11,487,018.64
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB มค.(จ)07/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองผันน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน กม.0+000-0+239, 0+755-0+890, 2+190-2+450, 2+750-3+500, 3+820-4+650 บ้านโนนหัวฝาย ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม    ผู้ชนะ 22 มี.ค. 2561 6,773,629.98
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB (จว)มค.07/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้มลิงกุดโดกพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 2 บ้านวังบัว ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม    ผู้ชนะ 01 ก.พ. 2561 29,140,191.10
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB (จว)มค.06/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองใหญ่ บ้านสำโรง ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม    ผู้ชนะ 01 ก.พ. 2561 11,595,817.91
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB(จว)มค.(ซ)03/2561 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก. มอก.15 เล่ม 1-2555 งานก่อสร้างฝายบ้านน้ำเกลี้ยง บ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม    ผู้ชนะ 22 ม.ค. 2561 2,349,889.04
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB(จว)มค.04/2561 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก. มอก.15 เล่ม 1-2555 และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ งานก่อสร้างฝาบยบ้านดอนแดง บ้านดอนแดง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม    ผู้ชนะ 22 ม.ค. 2561 2,349,889.04
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB(จว)มค.(ซ)02/2561 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงลูกบาศก์รับกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอกรับกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 180 กก/ตร.ซม. ตาม มอก.213-2552    ผู้ชนะ 11 ม.ค. 2561 1,083,626.00
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB(จว)มค.(ซ)01/2561 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงลูกบาศก์รับกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก/ตร.ซม. รูปทรงกระบอกรับกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 180 กก/ตร.ซม. ตาม มอก.213-2552    ผู้ชนะ 11 ม.ค. 2561 1,083,626.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM