หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
หน่วยงาน ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ระยะเวลาจัดหา)
วันที่เผยแพร่
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ค่าวัสดุสำหรับงานกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายสายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี   866,835.00 ก.ย.2561 24 ก.ย. 2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร GPRS ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562   1,116,000.00 09/2561 24 ก.ย. 2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร GPRS ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562   2,354,856.00 09/2561 24 ก.ย. 2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร GPRS ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562   4,406,688.00 09/2561 24 ก.ย. 2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร GPRS ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562   5,815,236.00 09/2561 24 ก.ย. 2561
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ค่าวัสดุสำหรับงานกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1ช-1ช-1ข จังหวัดสุพรรณบุรี   189,900.00 ก.ย.2561 24 ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 เช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ โครงการฝายบ้านเกาะลอย ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   1,056,480.00 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 เช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ โครงการฝายบ้านเนินพัฒนา 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด   651,120.00 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซื้อหินใหญ่ ขนาด ๐.๑๕-๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ของงานซ่อมแซมฝายบ้านพะเนา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ   1,156,393.00 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงคลังน้ำมัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   1,942,000.00 ก.ย.2561 24 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซื้อหินใหญ่ ขนาด ๐.๑๕ - ๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ ของงานซ่อมแซมฝายบ้านแข้ (ทุ่งสว่าง) โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ   1,364,071.00 ก.ย.2561 24 ก.ย. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 37,680 ลิตร   1,300,000.00 ก.ย.2561 24 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ ของงานซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ   842,627.00 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานศรีสะเกษ งานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.๑+๓๖๐-๓+๕๐๐ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   9,615,000.00 ต.ค. 2561 24 ก.ย. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM