หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
หน่วยงาน ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ระยะเวลาจัดหา)
วันที่เผยแพร่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซื้อไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ งานซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.๒+๘๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ รายการ   58,855.00 กันยายน 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซื้อไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ งานซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.๒+๖๖๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ รายการ   58,855.00 กันยายน 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซื้อไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ งานซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองมหานาม กม.๕+๘๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑ รายการ   59,053.00 กันยายน 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซื้อไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ๑ ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑ รายการ   86,703.00 กันยายน 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา วัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อป้องกันน้ำท่วม กม.32+000 ยาว 200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ   671,960.00 พ.ย.2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อป้องกันน้ำท่วม กม.32+000 ยาว 200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ   592,883.00 พ.ย.2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา วัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ 2 ทาง ป้องกันน้ำท่วมในแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ   795,784.00 ต.ค.2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อะไหล่และค่าซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และวัสดุเบ็ดเตล็ด ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วคอหมา จำนวน 3 แห่ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   793,482.00 ต.ค.2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา วัสดุก่อสร้างจำนวน 19 รายการ ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วคอหมา จำนวน 3 แห่ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   1,950,389.00 ต.ค.2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา วัสดุก่อสร้างจำนวน 16 รายการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย กม.8+000 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   973,736.00 พ.ย.2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา วัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย กม.8+000 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   533,760.00 ต.ค.2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อะไหล่และค่าซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และวัสดุเบ็ดเตล็ด ปรับปรุงคลองแยกซอยคลองซอย 3 RMC.กิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   559,602.00 ต.ค.2561 17 ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 จ้างก่อสร้างฝายต้นลำใยพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (คส.ชป.2)   3,283,700.00 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ปรับปรุงคลองแยกซอยคลองซอย 3 RMC.กิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   650,000.00 ต.ค.2561 17 ก.ย. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2023  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM