หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
หน่วยงาน ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ระยะเวลาจัดหา)
วันที่เผยแพร่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ซ่อมแซมถนนทดแทนอ่างเก็บนํ้าแม่ประจันต์ เป็นช่วงๆ ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   5,603,000.00 ก.ค.2561 23 ก.ค. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ซ่อมแซมถนนบนสันเขื่อนแม่ประจันต์และท้ายเขื่อนประจันต์ ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   20,731,200.00 ก.ค.2561 23 ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง   1,135,000.00 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป สำหรับงานซ่อมแซม ปตร.ห้วยทรง-วังชัน   1,100,190.00 ก.ค.61 23 ก.ค. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ซ่อมแซมเปลี่ยนบานระบายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. โครงการฯรังสิตใต้   1,435,000.00 ก.ย. 2561 23 ก.ค. 2561
ส่วนจัดหาพัสดุ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน สามเสน (เพิ่มเติม) กรุงเทพมหานคร   1,500,000.00 ก.ค.2561 23 ก.ค. 2561
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 งานซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33   4,602,561.96 กย.2561 23 ก.ค. 2561
โครงการชลประทานตรัง โครงการขุดลอกส่งน้ำฝายคลองนางน้อย (โครงการชลประทานตรัง) ณ ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลโคกสะบ้า ตำบลนาโยงเหนือ ตำบลละมอ และตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง ตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาบินหลา ตำบลบ้านควน ตำบลโคกหล่อ ตำบลควนปริง ตำบลนาพละ และตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   4,000,000.00 ส.ค. 2561 23 ก.ค. 2561
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และอื่น ๆ จำนวน 21 รายการ ของงานปรับปรุงขยายระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 2   2,471,401.29 ก.ค.-ก.ย. 23 ก.ค. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป สำหรับงานซ่อมแซมบานระบาย ปตร.คลองตาด้วง   1,100,190.00 ก.ค.2561 23 ก.ค. 2561
โครงการชลประทานปทุมธานี จัดซื้อหมวดงานเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ หมวดงานท่อและสี หมวดหิน หมวดคอนกรีตผสมเสร็จ ของงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำวัดศาลเจ้า   1,153,732.67 ก.ย.2561 23 ก.ค. 2561
ส่วนจัดหาพัสดุ ซื้ออากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน (MUAV) สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ภัยแล้ง การปลูกพืชในพื้นที่ชลประทานและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่/ขนาดกลาง   34,928,000.00 ส.ค.2561 23 ก.ค. 2561
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา น้ำมันดีเซล จำนวน 20,000 ลิตรของงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองคู จำนวน 1 แห่ง   574,600.00 ก.ค.2561 23 ก.ค. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซื้อไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ สำหรับงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.๖๙+๔๐๐   18,249.00 กรกฎาคม 2561 23 ก.ค. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM