หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
หน่วยงาน ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ระยะเวลาจัดหา)
วันที่เผยแพร่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการฯ เจ้าพระยา   2,253,000.00 2253000 05 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางจราจรภายในโครงการฯ เจ้าพระยา   13,800,000.00 13800000 05 พ.ย. 2561
ส่วนจัดหาพัสดุ จัดหาพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดต่าง ๆ งานปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำ จากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี   147,300,000.00 พ.ย.61 05 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าของงานโครงการแก้มลิงทุ่งหิน   53,322,000.00 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จ้างเหมางานขุดดินปริมาณ 63,500 ลูกบาศก์เมตร ด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้ายและปรับเกลี่ยคันตามรูปแบบของงานโครงการแก้มลิงทุ่งหิน   2,600,000.00 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานยโสธร จ้างขุดลอกลำห้วยหนองบุ่ง บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร   7,610,000.00 พ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ และอื่น ๆ รวม ๑๐ รายการ สำหรับงานประตูระบายนํ้าปลายคลอง บางสะพาน ขนาด ๑๐.๐๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๖ ช่อง โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   38,586,110.85 ธ.ค. 2561 02 พ.ย. 2561
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จและ อื่นๆ รวม ๖ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการแก้มลิงเพ็งยา จังหวัดสงขลา   12,998,400.00 พ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคลองผันน้ำที่ ๑ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กม. ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   2,521,000.00 พ.ย.2561 02 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ระยะทาง ๓.๕๐๐ กม. ตำบลหมูท่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   6,549,000.00 พย.2561 02 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งานซ่อมแซมบันได และอาคารปตร. ๕ แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ ๓   990,000.00 ก.ย. 2562 02 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ และอื่นๆ รวม 2 รายการ ของงานปรับปรุงอาคารระบายน้ำและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   654,314.00 พ.ย.2561 02 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งานซ่อมแซมโรงสูบเก่า-ใหม่ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์   540,000.00 ก.ย. 2562 02 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งานซ่อมแซมทุนดักสวะบริเวณปตร 13 สายล่างและทรบ.บึงฝรั่ง   910,000.00 ก.ย.2562 02 พ.ย. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM