หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   เฉพาะเจาะจง ทั้งหมด

 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1105/2561ศศพ. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของงานค่าใช้จ่ายงานขยายผล(โครงงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ฯ)    ผู้ชนะ 17 ก.ย. 2561 40,746.85
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ฉซ.หน.๐๔/๒๕๖๑ เหลืองปรีดียาธร ลำต้นสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ เม. ขนาดลำต้น ศก. ๓ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ งานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 400,000.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ฉซ.หน.๐๓/๒๕๖๑ หินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ งานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 406,507.85
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1079/2561ศศพ. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของงานค่าใช้จ่ายงานขยายผล(โครงการฝึกอบรมฯ)    ผู้ชนะ 17 ก.ย. 2561 26,840.00
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1106/2561ศศพ. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของงานค่าใช้จ่ายงานขยายผล    ผู้ชนะ 17 ก.ย. 2561 109,675.00
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1108/2561ศศพ. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของงานค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่    ผู้ชนะ 17 ก.ย. 2561 83,600.00
โครงการชลประทานสมุทรสาคร สค.204/2561 ซื้อดินลูกรัง และหินคลุก รวม 2 รายการ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 82,318.04
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1109/2561ศศพ. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ของงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ)    ผู้ชนะ 17 ก.ย. 2561 201,500.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กธว./สกก.5/27/2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ งานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย    ผู้ชนะ 17 ก.ย. 2561 91,470.00
โครงการชลประทานสมุทรสาคร สค.201/2561 ซื้อจอบขุดพร้อมด้าม และรายการอื่นๆ รวม 20 รายการ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 32,099.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กธว.สกก.5/29/2561 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย    ผู้ชนะ 17 ก.ย. 2561 104,567.00
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1049/2561ศศพ. ซื้อสปริงเกอร์-เทปพันเกลียว จำนวน 10 รายการ ของงาน งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    ผู้ชนะ 17 ก.ย. 2561 34,907.30
โครงการชลประทานสมุทรสาคร สค.200/2561 ซื้อลวดสลิงอาบสังกะสี และรายการอื่นๆ รวม 6 รายการ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 42,889.30
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1110/2561ศศพ. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของงานค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทดลอง วิจัยและทดสอบ    ผู้ชนะ 17 ก.ย. 2561 16,050.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2023  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM