หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   เฉพาะเจาะจง ทั้งหมด

 
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก.97/2562 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.1267-2554) (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่งไฮ)    ผู้ชนะ 07 ก.พ. 2562 161,040.00
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก.96/2562 กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A3 น้ำหนัก ๘๐กรัม/ตรม.บรรจุรีมล่ะ ๕๐๐ แผ่น และอื่นๆ รวม 15 รายการ (ซ่อมแซมถนนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ผู้ชนะ 06 ก.พ. 2562 19,887.00
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก95/2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ กรัม/ตรม. บรรจุรีมล่ะ ๕๐๐ แผ่น มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔ และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดำเนินการ 30 ม.ค. 2562 25,900.00
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก93/2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ กรัม/ตรม. เเละอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    ผู้ชนะ 28 ม.ค. 2562 10,360.32
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู จ.นภ.02/2562 ซื้อหินย่อยและอื่นๆรวม7รายการ งานขุดลอกหนองหนามแดง   ดำเนินการ 28 ม.ค. 2562 361,108.25
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก.87/2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนัก 80 กรัม/ตรม. (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    ผู้ชนะ 10 ม.ค. 2562 10,360.32
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก.86/2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนัก 80 กรัม/ตรม. บรรจุรีมล่ะ 500 แผ่น มอก.1054-2534 และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดำเนินการ 09 ม.ค. 2562 25,900.90
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก85/2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกกระสารขนาด A4 น้ำหนัก 80 กรัม(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่งไฮ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดำเนินการ 09 ม.ค. 2562 13,500.00
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก.84/2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 และอื่นๆ จำนวน 17 รายการ (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำเตาะเลาะ ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดำเนินการ 09 ม.ค. 2562 31,058.00
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 สจจ.ช.02/2562 เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ณ ที่ทำการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕   ดำเนินการ 04 ม.ค. 2562 28,890.00
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก.83/2562 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างสานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่งไฮ    ผู้ชนะ 03 ม.ค. 2562 244,160.85
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก.81/2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน    ผู้ชนะ 28 ธ.ค. 2561 8,990.08
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก.78/2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 และอื่นๆ จำนวน 24 รายการ (ซ่อมแซมหินเรียงและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยสหาย ต.บุ้งคล้่า อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ)    ผู้ชนะ 28 ธ.ค. 2561 54,845.50
โครงการชลประทานบึงกาฬ ชป.บก.80/2562 ตลับหมึกสีดำ (อื่นๆรวม 25 รายการ)งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างภูทอก ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ    ผู้ชนะ 27 ธ.ค. 2561 125,000.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM