ประกาศกรมชลประทาน
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่
งาน/กิจกรรม
สถานที่ขอรับเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์
ใช้จ่ายจากเงิน  พ.ศ. 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศ วันที่ขอรับเอกสาร
กำหนดยื่นซอง
ประกวดราคา
กำหนดเสนอราคา
(เคาะราคา)
 เอกสารแนบ 543 543 -
543 
543 543
   
ถูกสร้างขึ้นเมื่อ   โดย     
  กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ
   
 
 
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ