ประกาศกรมชลประทาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-Bidding จ้าง
เลขที่ EB(กส)02/2560
ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
สำนัก/กอง สำนักงานชลประทานที่ 6
ชื่อโครงการ ระกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้าโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ 2,428,000.00
ราคากลาง(อ้างอิง) 2,472,700.00
   
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศ
 เอกสารแนบ
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
 รายละเอียดราคากลาง
02 พ.ย. 2559
   
ถูกสร้างขึ้นเมื่อ  02-11-2559   โดย  
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
 

 
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ