หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการชลประทานพิษณุโลก ฉจ.พล.2/2561 น้ำมันเบนซิน ULG 95 (มอก.1269-2544) จำนวน 1 รายการ  24 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก ฉจ.พล.1/2561 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ  24 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก ฉจ.พล.ช 1/2560 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ต่อเนื่อง ๑ เครื่อง) จำนวน ๑ รายการ  22 ก.ย. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก ฉจ พล.156-2560 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.1267-254) จำนวน 1 รายการ  19 ก.ย. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก ฉจ พล.158-2560 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ ของงานบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  19 ก.ย. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก ฉจ พล.157-2560 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ สำหรับงานฝายสถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  19 ก.ย. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก EB พล.22/2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก้มลิงบึงสลุพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  09 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก EB พล.21/2560 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยเหนือ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ แห่ง   09 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก EB พล.20/2560 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไร่สุขสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ แห่ง   09 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก EB พล.19/2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 27 รายการ สำหรับงานคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) อ.กงไกรลาศ + อ.บางระกำ ต.กง/คุยม่วง, ชุมแสงสงคราม, บึงกอก, บางระกำ, ปลักแรด อ.กงไกรลาศ/บางระกำ จ.สุโขทัย  31 พ.ค. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก EB พล.18/2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ สำหรับงานคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) อ.กงไกรลาศ + อ.บางระกำ ต.กง/คุยม่วง, ชุมแสงสงคราม, บึงกอก, บางระกำ, ปลักแรด อ.กงไกรลาศ/บางระกำ จ.สุโขทัย  31 พ.ค. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก EB พล.17/2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ท่อพีวีซี.แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (มอก.17-2532) พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 104 รายการ สำหรับงานฝายแก่งโตนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   31 พ.ค. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก EB พล.16/2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ท่อพีวีซี.แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (มอก.17-2532) พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 15 รายการ สำหรับงานแก้มลิงคลองตะกูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก   08 พ.ค. 2560
โครงการชลประทานพิษณุโลก EB พล.12/2560 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชนิดผสมกับที่ ประเภทที่ 1 (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ สำหรับงานคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) อ.กงไกรลาศ + อ.บางระกำ ต.กง/คุยม่วง, ชุมแสงสงคราม, บึงกอก, บางระกำ, ปลักแรด อ.กงไกรลาศ/บางระกำ จ.สุโขทัย   08 พ.ค. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM