หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว EB.ลป.ซ.02/2561 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.12+850-13+250  14 ธ.ค. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ผบค 3/(พด.)EB.01/2561 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมสายไฟและรถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครนขนาด 13 ตัน-เมตร  14 ธ.ค. 2560
โครงการชลประทานตราด เลขที่ EB ตร.จ. ๐๑ /๒๕๖๑ จ้างเหมาปิดทำนบดินชั่วคราว, ขุดบ่อก่อสร้าง, ขุดคลองผันน้ำและดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร   13 ธ.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 15 EB(ซ)02/2561 ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 6 รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงคลองเสาธง(วัดไทรงาม) ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  13 ธ.ค. 2560
โครงการชลประทานเชียงราย ต.39/2561 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุต่างๆ จำนวน 45 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   08 ธ.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 EB ซ 25/2561 จ้างจัดหาและตอกเสาเข็ม และอื่นๆ รวม 3 รายการ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL 5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  08 ธ.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 EB ซ21/2561 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่นๆ รวม 5 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  08 ธ.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 EB ซ 08(2561) ซื้อทรายหยาบน้ำจืด กรวดเบอร์2 และหินใหญ่ รวม 3 รายการ ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารรปะกอบโครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ EB ซ08(2561)  08 ธ.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน EB (ซ) สชป.5/นอ.ซ.01/2560 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ  08 ธ.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 15 EB(ซ)02/2561 ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 6 รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงคลองเสาธง(วัดไทรงาม) ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  08 ธ.ค. 2560
โครงการชลประทานเลย ลย.212/2561 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ  07 ธ.ค. 2560
โครงการชลประทานหนองคาย EB สชป.5 นค.(จ)/04/2561 จ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ บ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  06 ธ.ค. 2560
โครงการชลประทานหนองคาย EB สชป.5 นค.(จ)/03/2561 จ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองสรวง พร้อมอาคารประกอบ บ้านเวิน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย   06 ธ.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 EB ซ19/2561 ซื้ออุปกรณ์ท่อส่งน้ำใช้กับท่อ AC Class 15 รวม 166 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนข่า (แห่งที่ 2)   06 ธ.ค. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM