หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สชป.7 คบ./8/2561 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบึง ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  01 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สชป.7คบ./7/2561 วัสดุเบ็ดเตล็ด รวม 26 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  31 ต.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สชป.7คบ./6/2561 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแก  30 ต.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สชป.7คบ/819/2560 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว สำหรับงานงบดำเนินงาน  22 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สชป.7คบ./818/2560 น้ำมันเบนซิน 95 สำหรับงานงบดำเนินงาน  20 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ EB ซ.8/2560 ประกวดราคาการซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง แบบ Horizontal split case และอื่น รวม 2 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกนาดี (2)เลขที่ EB ซ.8/2560  12 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ EB ซ.7/2560 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดหอยโข่งแบบ Horizontal split case และอื่น ๆ รวม 2 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าปอ เลขที่ EB ซ.7/2560  12 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สชป.7 คบ./สซ.26/2560 สอบราคาซื้อแผ่นพื้นสะพานสำเร็จรูปและอื่นๆรวม 3 รายการ  11 ก.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สชป.7 คบ./สซ.25/2560 สอบราคาซื้อกรวดล้างน้ำและอื่นๆจำนวน 14 รายการ  05 มิ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สชป.7คบ./สซ.24/2560 สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำและอื่นๆจำนวน 14 รายการ  29 พ.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ EB ซ.6/2560 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์ท่อเหล็ก ชนิดและขนาดต่าง ๆ และอื่น ๆ รวม 52 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกนาดี (2)  04 พ.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ EB ซ.5/2560 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์ท่อเหล็ก ชนิดและขนาดต่าง ๆ และอื่น ๆ รวม 52 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าปอ  04 พ.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สชป.7 คบ./สซ.23/2560 สอบราคาซื้อกรวดล้างน้ำและอื่นๆ จำนวน 14 รายการ  04 พ.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สชป.7 คบ./สซ.22/2560 สอบราคาซื้อกรวดล้างน้ำและอื่นๆจำนวน 14 รายการ  04 พ.ค. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2023  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM