หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการชลประทานจันทบุรี จบ.สซ.27/2560 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ฯ จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานจันทบุรี จบ.สซ.26/2560 สอบราคาซื้ออิฐมอญ และวัสดุอื่นๆ จำนวน 21 รายการ ของงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านเทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตซ.บร.395/2560 ซื้อคีมผูกเหล็กปากนกแก้วพร้อมด้ามต่อ,คีมตัดเหล็ก ขนาด ๑๒ มม. และอื่นๆ /กิจกรรม งานอาคารบังคับน้ำบ้านคูณ ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ ตซ.บร.๓๙๕/๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา  28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานน่าน EB นน.ซ.36/2560 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ตาม มอก.15 เล่ม 1-2547 รวม 1 รายการ สำหรับงาน ปรับปรุงฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เลขที่ EB นน.ซ.36/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานน่าน EB นน.ซ.35/2560 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลมชั้นคุณภาพ SR24 ตาม มอก.20-2543 และชนิดข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD40 ตาม มอก.24-2548 ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ รวม 1 งาน / สำหรับงาน ปรับปรุงฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เลขที่ EB นน.ซ.35/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เม.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สนย.-สซ.15/2560 วัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ จำนวน 136 รายการ  28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี EBชป.สพ.จ.010/2560 ประกวดราคาจ้างงานแก้มลิงบึงหนองหวาย ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เม.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สนย.-สซ.14/2560 วัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ จำนวน 129 รายการ  28 เม.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 EB สกก.8 (กส)04/2560 จ้างป้องกันดินบ่อก่อสร้างด้วย Sheet Pile บริเวณสะพานรถยนต์ จำนวน 1 งาน ของโครงการประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  28 เม.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ปส.สจ.03/2560 จ้างก่อสร้างกิจกรรมงานดิน   28 เม.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 EB สกก.8 (ซ) 29/2560 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 3 รายการ ของฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สจ.บร.6/2560 งานระบบส่งน้ำอ่าางเก็บน้ำบ้านตารางค์ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานเพชรบุรี E-Bซ.25/2560 ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่นๆ จำนวน 91 รายการ ของงานโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  28 เม.ย. 2560
ส่วนจัดหาพัสดุ EB.กจ.31/2560 จ้างก่อสร้างคันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  28 เม.ย. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+, Chrome, Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 8:23 PM