หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 10 eb จ.1/ลบ.คส.ชป.10/2560 จ้างขุดดินบ่อก่อสร้างกิจกรรมฝายคอนกรีต และขุดลอกคลองพร้อมคันกั้นน้ำฝั่งซ้าย-ขวา โครงการฝายบ้านคลองมะขามเฒ่า จังหวัดลพบุรี  17 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานมหาสารคาม EB (จว)มค.07/2560 ประกวดราคาจ้างงานแก้มลิงหนองดุม บ้านสว่าง ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  17 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 สชป.๕คส./(ซ)๒๖/๒๕๖๐ ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และรายการอื่น ๆ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฝายห้วยกกค้อ พร้อมระบบ อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  17 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สชป.5/นภ.(ซ)10/2560 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ  17 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สชป.5/นภ.(ช)02/2560 สอบราคาเช่าเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 รายการ  17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 กส.11/ส.11/2560 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชนิดผสมกับที่ ประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพ C 30/35  17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 EB สกก.8 (กส) 02/2561 จ้างป้องกันดินบ่อก่อสร้างด้วย Sheet Pile จำนวน 1 งาน ของประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   17 ส.ค. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สบค.5/EB.ช 03/2560 เช่ารถฟาร์มแทรคเตอร์, รถเกลี่ยดิน และรถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็กผิวเรียบ งานขุดสระเก็บน้ำบ้านหนองหว้าและระบบกระจายน้ำ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว   17 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานน่าน ซ.01/2560 (น่าน) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดขนาดต่างๆ   17 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานนครสวรรค์ EB น.ซ.20/2560 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานปรับปรุงคลองนาป้ากล่ำ พร้อมอาคารประกอบ  17 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานนครสวรรค์ EB น.ซ.19/2560 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานแก้มลิงวังเมือง พร้อมอาคารประกอบ  17 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานยโสธร EB ยส.จซ.03/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อท่อส่งน้ำรับแรงดัน AC Class 15 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานต่อขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านเหล่าหุ่ง ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  17 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต EB-พอ.-ซ.19/2560 ซื้อเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่นขนาดต่างๆ งานประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองลาดบางกระเบน  17 ส.ค. 2560
สำนักเครื่องจักรกล สซ.22/2560 (พด.คก.) วัสดุงานซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี   16 ส.ค. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+, Chrome, Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 8:23 PM