หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เลขที่ 13/61 ชม. ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 6/2 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่   31 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส.45/59 ชม. ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ   03 ต.ค. 2559
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส.44/59 ชม. ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซื้อทรายหยาบ – หินใหญ่ ขนาด 15 – 30 ซม. จำนวน 3 รายการ   03 ต.ค. 2559
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส.43/59 ชม. ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ถึง ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ  03 ต.ค. 2559
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส.39/59 ชม. ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ซื้อทรายหยาบ – หินใหญ่ ขนาด 15 – 30 ซม. จำนวน 3 รายการ  17 มี.ค. 2559
โครงการชลประทานเชียงใหม่ eb 05/2559 ชม. ซื้อท่อ พีวีซี แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ เลขที่ eb 05/2559 ชม.  08 ม.ค. 2559
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เลขที่ eB 01/2558 ชม. ท่อ พีวีซี.แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม   14 ก.ค. 2558
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E21/2558 ชม. ซื้อท่อ พีวีซี แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ รวม 12 รายการ  10 มิ.ย. 2558
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เลขที่ ส.95/58 ชม.ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ซื้อแผ่นไม้อัดประเภทภายนอก ชั้นคุณภาพ 4/4 จำนวน 1 รายการ   02 มิ.ย. 2558
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E12/2558 ชม. จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ   30 ธ.ค. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E05/2558 ชม. ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 กลุ่ม  11 พ.ย. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส.47/57 ชม.ลงวันทีึ่ 29 เมษายน 2557 วัสดุก่อสร้าง:ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน-แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก จำนวน 3 รายการ  07 พ.ค. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E14/2557 ชม. จ้างเหมาก่อสร้างอาคารรางรินส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายทุ่งหลวงพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  31 ม.ค. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส.03/57 ชม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ   21 พ.ย. 2556

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2022  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM