หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการชลประทานนครพนม นพ.100/2561 งานจ้างเหมา จำนวน ๒ รายการ นพ. ๑๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ งานซ่อมแซมฝายทดน้ำห้วยหินชะแนน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ต.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ EB (ซ) รต.29/2560 ซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องจักรกลเรือกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ของงานโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข  16 ต.ค. 2560
สำนักเครื่องจักรกล EB ช.01/2560 (พด.2 คก.) ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล งานโครงการแก้มลิงบึงบอระเพ็ด(ระยะที่ 2) จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  11 ต.ค. 2560
สำนักเครื่องจักรกล EB ช.06/2560 (พด.2 คก.) ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล งานโครงการแก้มลิงบึงบอระเพ็ด (ระยะท่ี่ 2) จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  11 ต.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ EB (ซ) รต.29/2560 ซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลเรือกำจัดผักตบชวา และวัชพืช พร้อมสายพานลำเลียง รวม ๑ รายการ ของงานโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข  11 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ EB.กส.(ช)07/2560 ประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลดิน ชนิดต่าง ๆ เพื่อการก่อสร้าง จำนวน 50 คัน รวม 10 รายการ สำหรับงาน แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ๋ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  11 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ EB.กส.(ช) 06/2560 เช่ารถและเครื่องจักรงานดิน ชนิดต่าง ๆ เพื่อการก่อสร้าง จำนวน 32 คัน รวม 6 รายการ สำหรับแก้มลิงหนองแจ้งพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  11 ต.ค. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 - ซื้อรถลากจูงขนาด 50 ตัน พร้อมรถกึ่ีงพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)  10 ต.ค. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 - ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีซล พร้อมสายไฟ และรถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครนขนาด 16 ตัน-เมตร  10 ต.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 EB ซ.12/2560 ป.ปต.วห. ซื้อหินใหญ่ และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ ของงานป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือน้ำ ประตูระบายน้ำวังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  10 ต.ค. 2560
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 จจ.27(กจ)001/2561 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  09 ต.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 EBคส.ชป8ซ01/2561 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ โครงการฝายบ้านจันดุม ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์  05 ต.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 กส.11/ส.12/2560 ซื้อเข็มพืดเหล็กกล้า แบบรูปตัวยู พร้อมตอกและรื้อถอน  05 ต.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 กส.11/ส.12/2560 ซื้อเข็มพืดเหล็กกล้า แบบรูปตัวยู พร้อมตอกและรื้อถอน  05 ต.ค. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+, Chrome, Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 8:23 PM