หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ลสญ.สจ.04/2560 งานจ้างเหมาขุดลอกคลองลำน้ำเสียวใหญ่ท้ายฝายบ้านสว่าง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  16 ส.ค. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ลสญ.สจ.04/2560 งานจ้างเหมาขุดลอกคลองลำน้ำเสียวใหญ่ท้ายฝายบ้านสว่าง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  16 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 ต.คส.ชป.12/109/2560 ซื้อหินย่อย,ทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายการ  07 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 ต.คส.ชป.12/110/2560 ซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ   07 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 ต.คส.ชป.12/111/2560 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ฯ จำนวน 1 รายการ   07 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 ต.คส.ชป.12/108/2560 จ้างเหมางานดินขุดบ่อก่อสร้างงานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายวังตะเข้ ระยะ 3 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  07 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 ก.คส.ชป.12/24/2560 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ   07 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 คส.ชป.12/ส.45/2560 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ รวม 2 รายการ  04 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 คส.ชป.12/ส.44/2560 ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 1 รายการ  04 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 คส.ชป.12/ส.43/2560 ซื้อทรายถม จำนวน 1 รายการ  04 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 คส.ชป.12/ส.42/2560 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ  04 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 คส.ชป.12/ส.45/2560 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ รวม 2 รายการ  04 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 คส.ชป.12/ส.44/2560 ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 1 รายการ  04 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 คส.ชป.12/ส.43/2560 ซื้อทรายถม จำนวน 1 รายการ  04 มิ.ย. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM