หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการชลประทานเพชรบุรี E-Bซ.12/2560 ซื้อทรายหยาบน้ำจืด และอื่นๆ จำนวน 16 รายการ  24 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานพัทลุง พท.สซ.๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่และหินคลุก  24 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานพัทลุง พท.สซ.๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่และหินคลุก  24 มี.ค. 2560
สำนักเครื่องจักรกล กว.15/2560 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  24 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานบึงกาฬ EB บก.(จ).05/2560 จ้างงานขุดดินวางท่อ กลบท่อ ท่อส่งน้ำสาย MP1 กม.0+080-กม.1+190 ท่อส่งน้ำสาย MP3 กม.0+430-กม.2+740 ท่อส่งน้ำสาย 1R-MP3 กม.0+000-กม.0+320 ท่อส่งน้ำสาย 2R-MP3 กม.0+000-กม.0+560 จัดส่งท่อเหล็กอุปกรณ์การประปา และวัสดุอื่นๆ (งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านศรีอุดม)   24 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานบึงกาฬ EB บก.(จ).04/2560 จ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อการชลประทานบ้านหนองกุง(ท่าศรีชมชื่น) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  24 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานเลย EB สชป.5/ลย.(ซ)14/2560 ซื้อแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (Bentomat-CL) พร้อมติดตั้ง (งานโครงการแก้มลิงบ้านสูบ อำเภอเมือง จังหวัดเลย )   24 มี.ค. 2560
ส่วนจัดหาพัสดุ EB.จ.15/2560 (งบเงินกู้) จ้างปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร  23 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 01/2560 (คส.ชป.1) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  23 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานจันทบุรี EB จบ.จ.07/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   22 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานตราด EB ตร.จ. 03 /2560 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่  22 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานตราด EB ตร.จ. 04 /2560 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำสาย ๒ ซ้าย  22 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานตราด EB ตร.จ. 05 /2560 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำสาย ๓ ซ้าย  22 มี.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 สกก.6(สจ.)02/2560 จ้างทำบานระบาย-เครื่องยกพร้อมเพลา  22 มี.ค. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+, Chrome, Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 8:23 PM