หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต EB-พอ.-ซ.19/2560 ซื้อเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่นขนาดต่างๆ งานประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองลาดบางกระเบน  17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กพก.สกก.8 สซ.14/2561 หินย่อยฯ จำนวน 3 รายการ ของงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ กพก.สกก.8 สซ.14/2561  16 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานกำแพงเพชร กพ./สช.05/2560 เช่าเครื่องจักรกล  16 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานกำแพงเพชร กพ./สช.06/2560 เครื่องจักรกล  16 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานเชียงราย จว.ชร.(ซ) 04/2560 ซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดหอยโข่ง แบบ Horizontal split case ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นง้าวพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  16 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานเพชรบุรี เลขที่ E-Bซ.34/2560 ซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 9 รายการ ของงานระบบท่อผันน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ) อำเภอชะอำ,หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  16 ส.ค. 2560
ส่วนจัดหาพัสดุ EB.จ.02/2561 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ประกอบ กรมชลประทาน จำนวน 1 ระบบ  16 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ปส. EB (ช.ลบ.) 08/2560 เช่ารถขุดไฮดรอลิคและรถบรรทุกเทท้าย ของงานปรับปรุงแหลมป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  15 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานสุรินทร์ EB ซ.สร.2/2560 ท่อ PVCชั้น 8.5 ศก. 500มม. พร้อมข้อต่อ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านศาลา ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์   11 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานลำพูน 58321 แผ่นยางกันซึม-แผ่นใยใส่รอยต่อคอนกรีต จำนวน 2 รายการสำหรับงานงานปรับปรุงฝายบ้านยู้ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน  11 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สปน./พศ./ซ.16/2560 งานปรับปรุงแม่น้ำปัตตานี (บ้านบาซาเอ) (ซื้อกล่องลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี รวม 2 รายการ)  11 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สปน./พศ.ซ.๑๓/๒๕๖๐ งานปรับปรุงแม่น้ำปัตตานี (บ้านบาซาเอ) (ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILE รวม 1 รายการ)  11 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ปส.สซ.(ลบ.)08/2560 ซื้อสีเคลือบผิวคอนกรีตและวัสดุอื่น รวม ๔ รายการ   10 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานเพชรบุรี E-Bซ.36/2560 ซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๓ รายการ ของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน  10 ส.ค. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+, Chrome, Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 8:23 PM