หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส.38/2559 ซื้อหินใหญ่คละและทรายหยาบ  22 ก.ย. 2559
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. ๔/๒๕๕๙ มส. จ้างเหมากิจกรรมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์  26 ก.พ. 2559
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน EB.01/2559 จ.มส. จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  11 ก.พ. 2559
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน EB.06/2559 มส. จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  24 ธ.ค. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส.17/2559 ซื้อ ไม้แปรรูปสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไป ชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่าง ๆ  26 พ.ย. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส. 17/2559 ซื้อ ไม้แปรรูปสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไป ชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่าง ๆ  26 พ.ย. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. 2/2559 มส. จ้างเหมาซ่อมแซมลาด Short Crete อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน  26 พ.ย. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส. 24/2559 ซื้อ ไม้แปรรูปสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไป ชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่าง ๆ  19 พ.ย. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน EB.02/2559 มส. ซื้อท่อ พีวีซี. แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่น ๆ  29 ต.ค. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน EB 01/2559 มส. ซื้อ ไม้แปรรูปสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไป ขนาดต่างๆ  22 ต.ค. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ.01/2558 มส. จ้างเหมาขุดลอกด้วยเครื่องจักร  13 ม.ค. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส.3/2558 ไม้แปรรูปสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไป และอื่น ๆ  25 พ.ย. 2557
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส. ๔๒/๒๕๕๖ ซื้อ เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง และเหล็กเส้นข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ  20 ก.พ. 2556
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส. 13/2555 ซื้อ ทรายหยาบ, กรวดแม่น้ำและหินใหญ่  07 ก.พ. 2555

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM