หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
        
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ.1/2560 มส. จ้างเหมางานดิน  09 ธ.ค. 2559
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน EB.02/2559 จ.มส. จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางภายในที่ทำการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  26 ก.พ. 2559
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ.1/2559 มส. จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหัวงาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  30 ต.ค. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน EB.03/2559 มส. ซื้อไม้แปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่างๆ  27 ต.ค. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ.01/2558 มส. จ้างเหมาขุดลอกด้วยเครื่องจักร  13 ม.ค. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน E.01/2558 มส. กรวดเบอร์ 2 และอื่น ๆ   02 ธ.ค. 2557
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส.5/2558 ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ  04 พ.ย. 2557
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส.42/2557 ซื้อหินใหญ่ท้องน้ำและอื่น ๆ  10 มิ.ย. 2557
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน E.07/2557 มส. ซื้อท่อ พีวีซี. แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์   04 มิ.ย. 2557
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส.40/2557 ซื้อแฝกมุงหลังคาและอื่น ๆ  26 พ.ค. 2557
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส.30/2557 ซื้อกรวดเบอร์ ๒ และอื่น ๆ  19 มี.ค. 2557
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส.1/2557 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม  31 ต.ค. 2556
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส. ๓๘/๒๕๕๖ ซื้อ กรวดเบอร์ ๒ และทรายหยาบ  05 ก.พ. 2556
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มส. ๓๗/๒๕๕๖ ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบ ๑  05 ก.พ. 2556

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM