หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
     ประกวดราคา  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย รซ.EB(ซ)01/2559 ซื้อดินธรรมดา  
 ผู้ชนะ
29 ส.ค. 2559
สำนักวิจัยและพัฒนา วพ.0258/2559 จ้างเหมาดำเนินการสำรวจรูปตัดแม่น้ำป่าสัก  
 ผู้ชนะ
25 พ.ค. 2559
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ฺEB 1/2559 จ้างก่อสร้าง  
 ผู้ชนะ
03 ธ.ค. 2558
สำนักงานชลประทานที่ 5 E สชป.๕/(จ)04/๒๕๕๘ จ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองกวกพร้อมอาคารประกอบบ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
 ผู้ชนะ
06 ก.ค. 2558
สำนักบริหารโครงการ สบก.209/58 การจัดงานโครงการ Thai Night ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ เมือง Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 ผู้ชนะ
29 พ.ค. 2558
สำนักบริหารโครงการ สบก.212/58 โครงการจ้างจัดทำงานเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้ชนะ
29 พ.ค. 2558
สำนักบริหารโครงการ สบก.191/58 จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมคณะมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศครั้งที่ 67 ปีงบประมาณ 2558/  
 ผู้ชนะ
12 พ.ค. 2558
ส่วนจัดหาพัสดุ ปจ.14/2558 จ้างจัดทำโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ หลักสูตการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  
 ผู้ชนะ
09 มี.ค. 2558
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา E.๕/๒๕๕๘ (สบอ.) ซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง  
 ผู้ชนะ
20 ก.พ. 2558
ส่วนจัดหาพัสดุ ปจ.13/2558 จ้างจัดทำโครงการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน งานชลประทาน ประจำปี 2558  
 ผู้ชนะ
12 ก.พ. 2558
ส่วนจัดหาพัสดุ ปจ.12/2558 จ้างจัดทำโครงการผลิตวีดิทัศน์งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 ผู้ชนะ
23 ม.ค. 2558
ส่วนจัดหาพัสดุ ปจ.11/2558 จัดทำโครงการผลิตสปอต สารคดี กิจกรรมงานชลประทานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 ผู้ชนะ
19 ม.ค. 2558
สำนักงานชลประทานที่ 11 E สชป.11/ซ.01/258 ซื้อเรือกำจัดวัชพิช ตาม Specifications เลขที่ S 5 321 0309 0101/1  
 ผู้ชนะ
14 ม.ค. 2558
ส่วนจัดหาพัสดุ ปจ.10/2558 จัดทำโครงการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 ผู้ชนะ
17 ธ.ค. 2557

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2021  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM