หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
      e-Auction  
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E19/2558 ชม. จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังลุง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้ชนะ
21 พ.ค. 2558
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E18/2558 ชม. จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันดอย (ใหม่สันตึง) ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้ชนะ
21 พ.ค. 2558
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E17/2558 ชม. จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ  
 ผู้ชนะ
13 ก.พ. 2558
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E16/2558 ชม. จ้างเหมาขุดลอกลำน้ำแม่สาว  
 ผู้ชนะ
07 ม.ค. 2558
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E13/2558 ชม. จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสือ  
 ผู้ชนะ
25 ธ.ค. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E12/2558 ชม. จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ  
 ยกเลิก
23 ธ.ค. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เลขที่ E11/2558 ชม. จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำ High Pressure Gate อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ  
 ผู้ชนะ
23 ธ.ค. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E09/2558 ชม. จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 งาน  
 ผู้ชนะ
03 ธ.ค. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E16/2557 ชม. จ้างเหมา ก่อสร้างอาคารรางรินส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายทุ่งหลวงพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้ชนะ
11 ก.พ. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E15/2557 ชม. จ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝายห้วยปางตองพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้ชนะ
10 ก.พ. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E14/2557 ชม. จ้างเหมาก่อสร้างอาคารรางรินส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายทุ่งหลวงพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
 ยกเลิก
28 ม.ค. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E12/2557 ชม. จ้างเหมากิจกรรมงานดินฝายแม่สะป๊อกพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้ชนะ
21 ม.ค. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E10/2557 ชม. จ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำเย็น(น้ำกัด) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว  
 ผู้ชนะ
10 ม.ค. 2557
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E19/2556 ชม. งานจ้างเหมากิจกรรมแพเหล็กและจ้างเหมากิจกรรมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยโจ้ - หนองผำ (2) จำนวน 2 งาน   - 10 เม.ย. 2556

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2022  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM