หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
      e-Auction  
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E29/2554 ชม. ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นสระเก็บน้ำร้องปู่ก๋อง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบหมายเลข สชป.1-165-54 จำนวน 1 งาน   - 10 พ.ค. 2554
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E28/2554 ชม. ซ่อมแซมคันกั้นพนังน้ำฝางฝั่งขวา ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบหมายเลข สชป.1-164-54 จำนวน 1 งาน   - 10 พ.ค. 2554
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E24/2554 ชม. จ้างเหมาขุดลอกลำน้ำและอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวม 3 งาน   - 26 เม.ย. 2554
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E37/2553 ชม. จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ออน (โดยวิธี Pavement In Place Recycling)   - 27 ก.ย. 2553
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E36/2553 ชม. จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   - 07 ก.ย. 2553
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E๐๑/๒๕๕๓ ชม. จ้างเหมาขุดลอกลำน้ำและอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวม ๕ งาน   - 03 พ.ย. 2552

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2022  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM