หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

e-Bidding

 
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซื้อ EB.ซ.บร.12/2561 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป(มอก.424-2530 ประเภทไม้เนื้ออ่อนไม้แปรรูปโรงเลื่อยจักรขนาดต่างๆ / งานอาคารบังคับน้ำคลองลัดฝายโคกกะหาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  
 ผู้ชนะ
06 พ.ย. 2560
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซื้อ EB.ซ.บร.13/2561 ซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม SR- 24 (มอก.20-2559)ขนาดต่างๆและเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย SD - 30 (มอก.24-2559) ขนาดต่างๆ / งานอาคารบังคับน้ำคลองลัดฝายโคกกะหาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  
 ผู้ชนะ
06 พ.ย. 2560
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซื้อ EB.ซ.บร.11/2561 ซื้อหินใหญ่ขนาด 20-30 ซม.,หินย่อยเบอร์ 1 และทรายหยาบ / งานอาคารบังคับน้ำคลองลัดฝายโคกกะหาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  
 ผู้ชนะ
06 พ.ย. 2560
โครงการชลประทานหนองคาย จ้าง EB สชป.5 นค.(จ)/04/2561 จ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ บ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
 ผู้ชนะ
06 พ.ย. 2560
โครงการชลประทานหนองคาย จ้าง EB สชป.5 นค.(จ)/03/2561 จ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองสรวง พร้อมอาคารประกอบ บ้านเวิน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
 ผู้ชนะ
06 พ.ย. 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซื้อ eb 03/2561 ชม. ซื้อทรายหยาบ และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ  
 ผู้ชนะ
03 พ.ย. 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซื้อ eb 02/2561 ชม. ซื้อทรายหยาบ และอื่นๆ จำนวน 9 รายการ  
 ผู้ชนะ
03 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซื้อ EB.ลป.ซ.02/2561 ซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตาม SPEC งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  
 ยกเลิก
03 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซื้อ EB.ลป.ซ.02/2561 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.12+850-13+250  
 ผู้ชนะ
03 พ.ย. 2560
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ จ้าง EB.จ.บร.๒/๒๕๖๑ งานอาคารบังคับน้ำบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 ผู้ชนะ
03 พ.ย. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ซื้อ EB บค.1/ซ.02/2561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้กับเรือขุด ยี่ห้อ AMMCO รุ่น PD14S หมายเลข รข.35 รวม 34 รายการ   ดำเนินการ 03 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ซื้อ EB.ลป.ซ.01/2561 ซื้อดินเหนียวปนทราย ตาม SPEC งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย  
 ยกเลิก
02 พ.ย. 2560
โครงการชลประทานตราด ซื้อ EB ตร.ซ.04/2561 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง  
 ผู้ชนะ
02 พ.ย. 2560
โครงการชลประทานตราด ซื้อ EB ตร.ซ.03/2560 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง  
 ผู้ชนะ
02 พ.ย. 2560


 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM