หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

e-Bidding

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ซื้อ EB-พอ.-ซ.20/2560 ซื้อเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่นขนาดต่างๆ งานประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองลาดบางกระเบน   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เช่า EB สกก.8 (ช)03/2561 เช่าเครื่องจักรกล ชนิดรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบฯ และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ ของฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เช่า EB สกก.8 (ช)02/2561 เช่าเครื่องจักรกล ชนิดรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบฯ และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ ของงานแก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เช่า EB สกก.8(ช)01/2561 เช่าเครื่องจักรกล ชนิดรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ จำนวน 1 รายการ ของงานแก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ซื้อ EB สกก.8 (ซ)06/2561 ซื้อพร้อมติดตั้ง BULKHEAD GATE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 รายการ ของประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ซื้อ EB สกก.8 (ซ)05/2561 ซื้อเข็มพืดเหล็ก (Sheet Pile)ฯ จำนวน 1 รายการ ของระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ซื้อ EB สกก.8 (ซ) 04/2561 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 6 รายการ ของฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ซื้อ EB สกก.8 (ซ) 03/2561 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 3 รายการ ของประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ซื้อ EB สกก.8 (ซ) 02/2561 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 4 รายการ ของระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ซื้อ EB สกก.8 (ซ) 01/2561 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 4 รายการ ของฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายโนนเชียงสี ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ซื้อ EB.สกก.12/61/2560 ซื้อคานสะพานอัดแรง(PC Box Beam) ขนาดต่างๆ พร้อมวาง จำนวน 6 รายการ งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ จ้าง EB/จ.22/2560 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ซื้อ EB.(ซ)5/2561 ซื้อวัดสุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ งานระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำคลองห้วยยอดใต้ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ซื้อ EB.(ซ)4/2561 ซื้อดินลูกรังและดินธรรมดา จำนวน 2 รายการ งานระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำคลองห้วยยอดใต้ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   ดำเนินการ 17 ส.ค. 2560


 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  16.06.2015 4:02 AM