หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

e-Bidding

 
โครงการชลประทานอ่างทอง จ้าง EB.ชป.อท.กส.30/2560 จ้างปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่4 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวน 1 งาน   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานอ่างทอง จ้าง EB.ชป.อท.กส.31/2560 จ้างปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวน 1 งาน   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานจันทบุรี จ้าง EB จบ.จ.17/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแก้มลิงบ้านเกาะขวาง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานจันทบุรี จ้าง EB จบ.จ.16/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองไผ่ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้อ EB.จว.กส.(ซ)08/2560 ประกวดราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (มอก.423-2530) ชนิดไม้เนื้ออ่อนชั้นคุณภาพ 67 ขนาดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้อ EB.จว.กส.(ซ)07/2560 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ คละขนาด 15 - 30 คุณสมบัติตาม Specification ที่แนบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้อ EB.จว.กส.(ซ)06/2560 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และทรายหยาบน้ำจืด (คุณสมบัติตาม Spec. ที่แนบ) รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้อ EB.จว.กส.(ซ)01/2560 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 35 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอีเฒ่า ตำบลหนองอีเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้อ EB.กส.(ซ)05/2560 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ คละขนาด 15 - 30 ซม. (คุณสมบัติตาม SPEC. ที่แนบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานชัยภูมิ จ้าง eb./ชย.จ.16/2560 จ้างงานก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคนฑา(๒) ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานชัยภูมิ จ้าง eb./ชย.จ.15/2560 จ้างเหมางานก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนจาน(๒) ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานชัยภูมิ จ้าง eb./ชย.จ.14/2560 จ้างเหมางานก่อสร้างระบบระบายน้ำเข้าสู่แก้มลิงหนองกระทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานชัยภูมิ จ้าง eb./ชย.จ.13/2560 จ้างงานก่อสร้างแก้มลิงบึงแก่งนราพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซื้อ EB/ซ.14/2560 ประกวดราคาซื้อท่อ AC รวมข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ (มอก.81-2548)และข้อต่อ AC พร้อมอุปกรณ์ (มอก.126-2548)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบึงกันเจม ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560


 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  16.06.2015 4:02 AM