หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

e-Bidding

 
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 จ้าง EB-คส.ชป.11/จ.01/2560 จัดทำโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และเหล็กตะแกรงกันสวะ สำหรับงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำชั่วคราวกลางคลองบางขนาก ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา   ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 จ้าง EB คส.9 จ.10/2560 จ้างจัดหาแผ่นกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งตามแบบ โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี   ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานเชียงราย ซื้อ EB.ซ.15/2560 (ชร.) ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕๔ รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหม้ออุ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 9 บ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 6 ซื้อ EB สชป.6 ซ.08/2560 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-แผ่นเหล็กเพลต รวม 8 รายการ   ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานเชียงราย จ้าง EB.(จ) 05/2560 (ชร.) จ้างทำแพสูบน้ำ (แพเหล็ก) ขนาด 8 ตัน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งศรีเกิด ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานสกลนคร เช่า EB สน.(ช) ๑๐/๒๕๖๐ ประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานแก้มลิงหนองป่าช้ากวาง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร   ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จ้าง EB นค./จ.อย.02/2560 ประกวดราคาจ้างานซ่อมแซมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม.0+675-กม.9+950 จำนวน 1 งาน   ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จ้าง EB นค./จ.อย.01/2560 ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม.10+000-กม.19+280 จำนวน 1 งาน   ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จ้าง EB.สกก.12/จ.01/2560 จ้างก่อสร้างลาดยางถนน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานนครราชสีมา จ้าง EB นม.1/2560 (จว) จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา   ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานมุกดาหาร ซื้อ EB.ซ.30/2560 ซื้อพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการแก้มลิงบ้านหนองค้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร   ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ซื้อ EB (ซ) กจ. 09/2560 ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
 เปลี่ยนแปลง
23 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานนครปฐม จ้าง EB.นฐ.จ.๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างทำบานระบาย พร้อมเครื่องกว้านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 ซื้อ EB.คส.ชป.14.ซ.30/2560 ประกวดราคาซื้อท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,700 เมตร หมู่ที่ 11 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2560


 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  16.06.2015 4:02 AM