หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

e-Bidding

 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ซื้อ EB(ซ)สกก.3/02/2561 ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกกระบะเหล็กขนาด 6 ตัน6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (cran) 3 ตัน   ดำเนินการ 16 ต.ค. 2560
สำนักเครื่องจักรกล ซื้อ EB ซ.07/2560 (พด.คก.) ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมสายไฟและรถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร   ดำเนินการ 16 ต.ค. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 2 จ้าง EB.กส.01/2561 จ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น บ้านป่าสา ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย   ดำเนินการ 16 ต.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ซื้อ สกก.13/EB ซ.05/2560 คานคอนกรีตอัตแรงสำเร็จรูป รวม 2 รายการ ของงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   ดำเนินการ 16 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานเลย ซื้อ EB สชป.5/ลย.(ซ)01/2561 ซื้อหินใหญ่ขนาด 20-40 ซม. ตามรายละเอียด Specifications ของกรมชลประทานที่แนบ และอื่นๆ รวม 3 รายการ (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฟากนา อ.เมือง จ.เลย)   ดำเนินการ 16 ต.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ซื้อ สกก.13/EB ซ.04/2561 ซื้อหินย่อยขนาดต่าง ๆ และอื่น ๆ รวม 4 รายการ ของงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี   ดำเนินการ 16 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานชุมพร จ้าง EB (กส) 07/2561 จ้างซ่อมระบบโทรมาตรทางไกลและกล้อง CCTV ภายในโครงการชลประทานชุมพร พร้อมชุดอุปกรณ์และติดตั้ง   ดำเนินการ 16 ต.ค. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ซื้อ EB.ซ.02/2560 (สบค.6) ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมสายไฟ และรถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร   ดำเนินการ 16 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จ้าง EB ชป.รอ.จ.02/2561 จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำฮ่องแฮพร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสว่าง ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   ดำเนินการ 16 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานชุมพร จ้าง EB (กส) 06/2561 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคลองหัววัง-พนังตัก ระยะที่ 1   ดำเนินการ 16 ต.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จ้าง Eทส.จ.01/2561 โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณท้ายฝายหลักเมตร  
 เปลี่ยนแปลง
12 ต.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ซื้อ eb.พท.ซ.01/2561 หินใหญ่และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ   ดำเนินการ 12 ต.ค. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ซื้อ EB สบ.7/ซ.09/2560 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมสายไฟ และรถบรรทุก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร   ดำเนินการ 12 ต.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จ้าง EB.สน.ปจ.01/2561 จ้างปรับปรุงคันคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน   ดำเนินการ 12 ต.ค. 2560


 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  16.06.2015 4:02 AM