หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
    ประกาศขายทอดตลาด  
โครงการชลประทานสระแก้ว ถจ.-สก.01/2561 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ   05 ก.พ. 2561
โครงการชลประทานสุโขทัย กจ.001/2561 ขายทอดตลาดซากพัสดุ จำนวน 4 รายการ   24 ม.ค. 2561
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กจ.สอส.1/2561 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ   20 ธ.ค. 2560
ส่วนจัดหาพัสดุ ทดสอบระบบ ประกาศขายทอดตลาด22   05 พ.ย. 2560
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จน.03/2560 มส. (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ   12 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จน.01/2560 มส. (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ   11 ต.ค. 2560
โครงการชลประทานยโสธร สชป.7/ถจ.73/60 ยส. ขายทอดตลาดซากรถบรรทุกดิน จำนวน 1 รายการ   12 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง คจ.ลต.14/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ   12 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง คจ.ลต.23/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ   12 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เลขที่ คจ.ลต.15/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ   12 ก.ย. 2560
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา อย.ขซ.001/2560 ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ   12 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สชป.10/39/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (เงินงบประมาณ) จำนวน 2 รายการ   07 ก.ย. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ถจ.35/60 (เงินกู้) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 ลำ   06 ก.ย. 2560
โครงการชลประทานพิจิตร ถจ.36/2560 ขายทอดตลาด ซากพัสดุชำรุดประเภทครุภัณฑ์ต่าง ๆ (เงินงบประมาณ) จำนวน 13 รายการ   06 ก.ย. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+, Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:25 AM