หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
    ประกาศขายทอดตลาด  
สำนักงานก่อสร้าง 7 (ห้วยโสมงอันเองมาจากพระราชดำริ) (ไม่ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน ไม่มีการแจ้งแก้ไข) กจ.3/2560 ขายทอดตลาดยางรถยนต์ชำรุด   16 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 01/2560 (คส.ชป.1) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   15 มี.ค. 2560
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สสธ.8/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   13 มี.ค. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 2 สชป.2/02/60,03/60,04/60,05/60,06/60,07/60,08/60,09/60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 38 รายการ   09 มี.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ คจ.ทส.1/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ   08 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานตรัง สชป.16/ถจ.2/2560 (เงินทุนหมุนเวียนฯ) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   06 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานตรัง สชป.16/ถจ.1/2560 (เงินทุนหมุนเวียนฯ) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   06 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 คส.4/ข.1/2560 ขายทอดตลาดซากอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ยางรถยนต์และแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 3 รายการ   01 มี.ค. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 17 สชป.17/ทล.01/2560 ขายทอดตลาดซากยางรถยนต์ชำรุด   01 มี.ค. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ผบค1/ถจ.2/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   17 ก.พ. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ผบค1/ถจ.1/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   17 ก.พ. 2560
กองแผนงาน กผง1/2560 กผง.2/2560 และ กผง.3/2560 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ   14 ก.พ. 2560
กองการเงินและบัญชี กง.01/2560, กง.04/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   14 ก.พ. 2560
โครงการชลประทานหนองคาย สชป.5 นค.(จน)/02/2560 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด (ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน 3 รายการ   10 ก.พ. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+, Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:25 AM