หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
    ประกาศขายทอดตลาด  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน คจ.03/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ   23 มิ.ย. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ถจ.33/60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ   23 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานขอนแก่น สชป.6 ถจ.ขก.01/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ   23 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 สชป.13/ค.58/2560 (เงินงบประมาณ) ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด   21 มิ.ย. 2560
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สอบ.จน.๑๓/๖๐, สอบ.จน.๑๔/๖๐, สอบ.จน.๒๐/๖๐, สอบ.จน.๒๑/๖๐, สอบ.จน.๒๒/๖๐ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์   21 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานน่าน สชป.2/24/2560 ขายทอตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 17 รายการ   20 มิ.ย. 2560
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สสธ.24/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   20 มิ.ย. 2560
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สสธ.19/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   20 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานอุบลราชธานี สชป.7/ถจ.48/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดา พร้อมอุปกรณ์ รวม 1 รายการ   19 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานอุบลราชธานี สชป.7/ถจ.41/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รวม 1 รายการ   19 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานอุบลราชธานี สชป.7/ถจ.24/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องพิมพ์ดีด แบบชนิดอัตโนมัติ รวม 1 รายการ   19 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานอุบลราชธานี สชป.7/ถจ.40/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องปรับอากาศ รวม 1 รายการ   19 มิ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ถจ 28/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ   16 มิ.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 กจ.1/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ   15 มิ.ย. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+, Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:25 AM