หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
    ประกาศขายทอดตลาด  
สำนักงานเลขานุการกรม สลก.3/60 และ สลก.4/60 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 37 รายการ   27 เม.ย. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 9 ถจ.16/60 ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ   25 เม.ย. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 9 ถจ.15/60 ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ   25 เม.ย. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 9 ถจ.14/60 ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด จำนวน 20 รายการ   25 เม.ย. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 9 ถจ.13/60 ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ   25 เม.ย. 2560
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) (ไม่ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน ไม่มีการแจ้งแก้ไข) สบอ.จน.๑/๒๕๖๐ ขาดทอดตลาดเครื่องหยั่งความลึก(Echo Soumder)   20 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 สชป.7/ถจ.03/2560 กส. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   19 เม.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย บสท.1/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รวม 1 รายการ   19 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานยะลา สชป.17/กจ.07/2560 ขายทอดตลาดซากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เงินงบประมาณ)   18 เม.ย. 2560
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 1/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ   05 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานกระบี่ กบ.01/2560 ขายทอดตลาดยางรถยนต์และแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 22 รายการ   04 เม.ย. 2560
สำนักโครงการขนาดใหญ่ (ขอยกเลิกชื่อหน่วยงาน ไม่ปรับปรุงข้อมูล) 1/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ   03 เม.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 เลขที่ กจ.02/2560 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด   03 เม.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 กพก.ถจ.30/2560 (เงินงบประมาณ) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   03 เม.ย. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+, Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:25 AM