หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
    ประกาศขายทอดตลาด  
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 สชป.13/ค.57/2560 (เงินกู้และเงินช่วยเหลือ) ชายทอดตลาด พัสดุชำรุด   17 ส.ค. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 17 สชป.17/กจ.13/2560 (งป.) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เลขที่ สชป.17/กจ.13/2560 (งป.) จำนวน 3 รายการ   17 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 เลขที่ ถจ. 16/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประเภท เครื่องอัดลมขนาด 175 CFM. รวม 1 รายการ   16 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กพก.ถจ.36/2560 ขอแก้ไขเพิ่มเติมขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ   15 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กพก.ถจ.33/2560 (เงินงบประมาณ) ขอแก้ไขเพิ่มเติมขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ   15 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน สชป.13/ค.35/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เงินกู้) จำนวน 2 รายการ   15 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 กจ.8/2560 (เงินกู้) ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด (ประเภทยานพาหนะ)   11 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กพก.ถจ.36/2560 (เงินกู้) ขายซากครุภัณฑ์ชำรุด ครุภัฯฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ   11 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 เลขที่ กพก.ถจ.33/2560 (เงินงบประมาณ) ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ   11 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ถจ.75/60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเลขที่ ถจ. 75/60 จำนวน 2 รายการ   08 ส.ค. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 8 คจ.สชป.4/2560 (สชป.8) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ   08 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ถจ.65/60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเลขที่ ถจ.65/60 จำนวน 3 รายการ   08 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานศรีสะเกษ คจ.ศก.2/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๕ รายการ   08 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 สชป.6 ถจ.คส.04/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   04 ส.ค. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+, Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:25 AM