หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.6/2559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ สำหรับงานแก้มลิงบึงอ้ายจืดและอาคารประกอบ  
 ผู้ชนะ
26 ส.ค. 2559
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.5/2559 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 20 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายขรน. วัดตายม  
 ผู้ชนะ
11 ส.ค. 2559
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.4/2559 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะทรบ.คลองอ้ายเลือก โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
 ผู้ชนะ
03 พ.ย. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.3/2559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด  
 ผู้ชนะ
15 ต.ค. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.2/2559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่า  
 ผู้ชนะ
15 ต.ค. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.1/2559 หินคลุก จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองโครงการฝายน้ำเฟื้อ สายRMC  
 ผู้ชนะ
01 ต.ค. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.27/2558 จ้างก่อสร้างฝายบ้านห้วยน้ำโจนพร้อมระบบส่งน้ำ (งานขุดลอกหน้าฝาย) หมู่ที่ ๑ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
 ผู้ชนะ
29 พ.ค. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.26/2558 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยม และเครื่องยกพร้อมเพลา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ ของงานแก้มลิงบึงกายพร้อมอาคารประกอบ  
 ผู้ชนะ
26 พ.ค. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.25/2558 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยม และเครื่องยกพร้อมเพลา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ ของงานแก้มลิงบึงหนองขาวพร้อมอาคารประกอบ  
 ผู้ชนะ
26 พ.ค. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.24/2558 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยม และเครื่องยกพร้อมเพลา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ ของงานแก้มลิงบึงแทงนางพร้อมอาคารประกอบ  
 ผู้ชนะ
26 พ.ค. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.23/2558 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยม และเครื่องยกพร้อมเพลา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ ของงานแก้มลิงบ้านใหม่เจริญธรรมพร้อมอาคารประกอบ  
 ผู้ชนะ
26 พ.ค. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.22/2558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ของงานแก้มลิงบึงหนองขาวพร้อมอาคารประกอบ  
 ผู้ชนะ
26 พ.ค. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.21/2558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ของงานแก้มลิงบึงแทงนางพร้อมอาคารประกอบ  
 ผู้ชนะ
26 พ.ค. 2558
โครงการชลประทานพิษณุโลก พล.20/2558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ของงานแก้มลิงบ้านใหม่เจริญธรรมพร้อมอาคารประกอบ  
 ผู้ชนะ
26 พ.ค. 2558

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM