หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ.1/2560 มส. จ้างเหมางานดิน  
 ผู้ชนะ
07 ธ.ค. 2559
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. ๔/๒๕๕๙ มส. จ้างเหมากิจกรรมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์  
 ยกเลิก
25 ก.พ. 2559
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. 3/2559 มส. จ้างเหมาซ่อมแซมลาด Short Crete อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน  
 ผู้ชนะ
01 ธ.ค. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. 2/2559 มส. จ้างเหมาซ่อมแซมลาด Short Crete อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน  
 ยกเลิก
24 พ.ย. 2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จ.มส. ๓ /๒๕๕๕ จ้างติดตั้งระบบไฮดรอลิค   - 23 ม.ค. 2555
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จ.มส. ๒ /๒๕๕๕ จ้างสร้างบานฝายและฐานกระบอกไฮดรอลิค   - 23 ม.ค. 2555
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จ.มส. ๑ /๒๕๕๕ จ้างสร้างตู้ควบคุมระบบการทำงานของฝายพับได้   - 23 ม.ค. 2555
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. ๐๔/๒๕๕๔ มส. สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าฝายต่อแพ   - 21 เม.ย. 2554
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. ๐๓/๒๕๕๔ มส. สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนหน้าฝาย   - 10 มี.ค. 2554
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. ๐๒ /๒๕๕๔ มส. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔   - 13 ธ.ค. 2553
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. 01/2554 มส. สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกด้วยเครื่องจักร   - 19 พ.ย. 2553
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เลขที่ สจ. 08 / 2553 มส. จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนทรายฝายเมืองแปง   - 23 ส.ค. 2553
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. 07 / 2553 มส. จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนทรายฝายเมืองแปง   - 20 ส.ค. 2553
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สจ. 06 / 2553 มส. จ้างเหมาก่อสร้างถังพักน้ำ ขนาดความจุ 200 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง   - 04 มี.ค. 2553

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM