หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
     

ประกาศราคากลาง วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ/ตกลงราคา/จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง/จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

 
โครงการชลประทานยะลา วิธีพิเศษ จ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา   29 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานยะลา วิธีพิเศษ จ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นน้ำบ้านต้นชด ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   29 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานยะลา วิธีพิเศษ จ้างเหมาขุดลอกแก้มลิงสีคง (ปาลีโม๊ะ) ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   29 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานยะลา วิธีพิเศษ จ้างเหมาปรับปกรุงระบบท่อระบายน้ำพรุน้ำเย็น ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   29 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานยะลา วิธีพิเศษ จ้างเหมาขุดลอกคลองยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา   29 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานยะลา วิธีพิเศษ จ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายโรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา   29 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานยะลา วิธีพิเศษ จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำบ้านตาสา ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   29 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานยะลา วิธีพิเศษ จ้างเหมาขุดลอกแก้มลิงปาแด ตำบลสะเอ๊ะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา   29 เม.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตกลงราคา ซื้อตะปูเหล็กหัวกลมแบน และอื่นๆ รวม 84 รายการ   28 เม.ย. 2560
ส่วนจัดหาพัสดุ วิธีพิเศษ ซื้อเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด   28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตกลงราคา ซื้อน้ำยาหล่อลื่นข้อต่อแหวนยาง สำหรับงานระบบท่อส่งน้ำอ่างเก้บน้ำคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   28 เม.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ตกลงราคา เช่ารถสุขาและรถกอล์ฟ ของงานค่าใช้จ่ายสำหรับงานเช่าเต้นท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง   28 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 กรณีพิเศษ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการประตูระบายน้ำคลองตาปิ่น ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง   28 เม.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ตกลงราคา ซื้อหญ้านวลน้อยและดินผสมปลูก จำนวน 2 รายการ ของงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หัวงาน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) จังหวัดจันทบุรี   28 เม.ย. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  09.04.2015 6:27 PM