หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
     

ประกาศราคากลาง วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ/ตกลงราคา/จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง/จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กรณีพิเศษ ซื้อไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ - เสาไม้เบญจพรรณ รวม 6 รายการ งานโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคมถนนคู่ขนานรังสิต - นครนายก บริเวณคลอง 4 (ก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลอง 4)   26 มี.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กรณีพิเศษ ซื้อไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ - เสาไม้เบญจพรรณ รวม 6 รายการ งานโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคมถนนคู่ขนานรังสิต - นครนายก ช่วงคลอง 1 เชื่อมถนนพหลโยธิน (ก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลอง 1)   26 มี.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กรณีพิเศษ ซื้อไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ - เสาไม้เบญจพรรณ รวม 6 รายการ ของงานโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคมถนนคู่ขนานรังสิต – นครนายก บริเวณคลอง 3 (ก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลอง 3)   26 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานมุกดาหาร ตกลงราคา ท่อ PVC สำหรับงานขุดลอกห้วยอีต่างและสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร   25 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานมุกดาหาร ตกลงราคา อุปกรณ์เหล็กหล่อประกอบท่อพีวีซี สำหรับงานขุดลอกห้วยอีต่างและสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำ   25 มี.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตกลงราคา ซื้อไม้เสาเข็ม ขนาด  6” ยาว 6 เมตรของงานซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง ปตร.คลองโรง   25 มี.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตกลงราคา ซื้อหินย่อยเบอร์1 ,ทรายหยาบน้ำจืด และหินใหญ่ขนาด 15-30 ซม.ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝายระวะ   25 มี.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตกลงราคา ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ชนิดบรรจุถุงกระดาษ ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น หนักถุงละ 50 กก.และ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 40 ของงานซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ปากระวะ   25 มี.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตกลงราคา สั่งซื้อดินธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปน จำนวน 904 ลบ.ม. ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝายระวะ   25 มี.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตกลงราคา สั่งซื้อดินธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปน จำนวน 560 ลบ.ม. ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำแก้มลิงโคกพระ   25 มี.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตกลงราคา ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 ทรายหยาบน้ำจืด และหินใหญ่ ของงานซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ปากระวะ   25 มี.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตกลงราคา สั่งซื้อหินย่อยเบอร์ 1 ทรายหยาบน้ำจืด และหินใหญ่ ของงานซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง   25 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานมุกดาหาร กรณีพิเศษ จ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร   25 มี.ค. 2560
โครงการชลประทานมุกดาหาร ตกลงราคา เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน งานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสุง จังหวัดมุกดาหาร   25 มี.ค. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  09.04.2015 6:27 PM