หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
     

ประกาศราคากลาง วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ/ตกลงราคา/จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง/จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิธีพิเศษ ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล   17 ส.ค. 2560
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตกลงราคา ซื้อน้ำกลั่น,น้ำมันเบรคขนาดจุ ๑ ลิตร และอื่นๆ /งานอาคารบังคับน้ำบ้านคูณ ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์   17 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา วิธีพิเศษ จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง (งานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน (จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรสะปียอ) )   17 ส.ค. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตกลงราคา น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544/งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำพลูตาหลวง ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   17 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา วิธีพิเศษ จ้างเหมากิจกรรมท่อรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง (งานซ่อมแซมท่อรับน้ำคันคลองระบายน้ำโคกสุมุ)   17 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา วิธีพิเศษ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่งน้ำและคันกั้นน้ำสถานีสูบน้ำบางนรา 13 จำนวน 1 แห่ง (งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและคันกั้นน้ำสถานีสูบน้ำบางนรา 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา )   17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กรณีพิเศษ ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD.(มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์   17 ส.ค. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 กรณีพิเศษ ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 42,040 ลิตร (คส.301)   17 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ตกลงราคา งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินโครงการประตูระบายน้ำห้วยปลาหางตอนล่าง (ส่วนที่ ๒) เลขที่ สจด.สน.ซ.๑๐๒/๒๕๖๐   17 ส.ค. 2560
ส่วนจัดหาพัสดุ ตกลงราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 คน   17 ส.ค. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กรณีพิเศษ ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD.(มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จ.นครสวรรค์   17 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา วิธีพิเศษ จ้างเหมากิจกรรมท่อรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง (งานซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 2 กม.0+510)   17 ส.ค. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตกลงราคา ซื้อท่อเหล็กฯ และอื่นๆ จำนวน 12 รายการ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำนอกฯ   17 ส.ค. 2560
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรณีพิเศษ จ้างเหมาบริการ การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาดวิสาหกิจชุมชน (การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาดวิสาหกิจชุมชน)   17 ส.ค. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  09.04.2015 6:27 PM