หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 จ้างทำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหลอด พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  22 ก.ย. 2560
27 ก.ย. 2560
7,100,000.00
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 ซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหลอดพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  22 ก.ย. 2560
27 ก.ย. 2560
6,960,000.00
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 ซื้อท่อเหล็กพร้อมอุปกรณขนาดต่างๆ จำนวน 37 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหลอดพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สพรรณบุรี  22 ก.ย. 2560
27 ก.ย. 2560
21,500,000.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 งานจ้างปรับปรุงผิวทางถนนสายแยกทางหลวงชนบท สก.3039-บ้านแก่งยาว (ยกเลิก) 
- ประกาศเก่า | - ประกาศยกเลิก
20 ก.ย. 2560
25 ก.ย. 2560

[4,852,596.52]
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โครงการประตูระบายน้ำบ้านจาน ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EBคส.ชป.8ซ09/2560  20 ก.ย. 2560
25 ก.ย. 2560
9,254,000.00
โครงการชลประทานเพชรบุรี ซื้อท่อ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จำนวน 85 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังยาว  22 ก.ย. 2560
22 ก.ย. 2560
19 ก.ย. 2560
27 ก.ย. 2560
27 ก.ย. 2560
22 ก.ย. 2560
8,086,855.00
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินบ่อก่อสร้างอาคารฝายและขุดลอกพร้อมถมดินอัดแน่นทุ่นฝายและคันดินโอบ โครงการฝายห้วยทราย ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  18 ก.ย. 2560
21 ก.ย. 2560

[8,016,598.96]
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินบ่อก่อสร้างอาคารฝาย และขุดลอกพร้อมถมดินบดอัดแน่นทุ่นฝายและคันดินโอบ โครงการฝายห้วยธง ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  18 ก.ย. 2560
21 ก.ย. 2560

[4,807,672.78]
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมงานดินบ่อก่อสร้างอาคารฝายและขุดลอกบริเวณหน้าอ่าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำพระราชดำริ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  18 ก.ย. 2560
21 ก.ย. 2560

[5,024,487.16]
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 กิจกรรมงานดินบ่อก่อสร้างพร้อมขุดลอกบริเวณหน้าอ่างฯและขุดวางท่อส่งน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองบ่ออองพร้อมระบบส่งน้ำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  15 ก.ย. 2560
20 ก.ย. 2560

[12,956,565.72]
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โครงการประตูระบายน้ำบ้านจาน ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB คส.ชป.8ซ09/2560  13 ก.ย. 2560
18 ก.ย. 2560
9,254,000.00
โครงการชลประทานเพชรบุรี ซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 24 รายการ ของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน  13 ก.ย. 2560
18 ก.ย. 2560
12,657,537.00
โครงการชลประทานพัทลุง ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดัน ขนาด ศก.300 มม. และท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก.300 มม. รวมอุปกรณ์ประกอบพร้อมค่าวางเรียงต่อเชื่อมท่อและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบและค่าทดสอบ ของงานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส โครงการจัดหาน้ำโรงเรียน ตชด. บ้านควนตะแบก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  12 ก.ย. 2560
15 ก.ย. 2560
24,279,000.00
โครงการชลประทานเพชรบุรี ซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 9 รายการ ของงานระบบท่อผันน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ) อำเภอชะอำ,หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  12 ก.ย. 2560
15 ก.ย. 2560
10,462,995.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM