หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการชลประทานหนองคาย จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนตาล ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย   06 พ.ย. 2560
09 พ.ย. 2560

[21,269,377.47]
โครงการชลประทานหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองบัว พร้อมอาคารประกอบ บ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560

[11,126,992.96]
โครงการชลประทานหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองสรวง พร้อมอาคารประกอบ บ้านเวิน ตำบลบ้านจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย   31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560

[16,769,915.67]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ประกวดราคาจ้างท่อลอดคลองนา กม.8+141 รวม 1 งาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560

[9,828,265.39]
โครงการชลประทานระนอง ท่อและอุปกรณ์ รวมจำนวน 58 รายการ สำหรับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560
5,425,305.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ประกวดราคาจ้างท่อลอดคลองหนองบัว กม.12+382 รวม 1 งาน ด้่วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560

[9,642,240.48]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. จำนวน 3 รายการ งานระบบระบายน้ำลำธารปราสาท พร้อมอาคารประกอบ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560
5,379,034.50
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จ้างงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC. ขรน.พิมาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560

[6,292,337.24]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จ้างงานแก้มลิงบึงหลุมข้าว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560

[23,305,120.00]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จ้างงานระบบส่งน้ำรอบหนองก้างปลา ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560

[18,524,796.30]
ส่วนจัดหาพัสดุ ซื้อเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Imaging) กรุงเทพมหานคร  31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560
5,970,000.00
ส่วนจัดหาพัสดุ ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560
14,980,000.00
ส่วนจัดหาพัสดุ ซื้อกล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมอุปกรณ์ และกล้องระดับดิจิตอล กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า  31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560
22,998,800.00
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ทดสอบระบบ การสร้าง TOR ประกวดราคาซื้อ  31 ต.ค. 2560
31 ต.ค. 2560
03 พ.ย. 2560
03 พ.ย. 2560
111,111.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM