หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการชลประทานพิษณุโลก ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยเหนือ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง  11 พ.ค. 2560
17 พ.ค. 2560

[10,271,693.46]
โครงการชลประทานพิษณุโลก ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไร่สุขสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง  11 พ.ค. 2560
17 พ.ค. 2560

[7,117,838.87]
โครงการชลประทานพิษณุโลก ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ สำหรับงานคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) อ.กงไกรลาศ + อ.บางระกำ ต.กง/คุยม่วง, ชุมแสงสงคราม, บึงกอก, บางระกำ, ปลักแรด อ.กงไกรลาศ/บางระกำ จ.สุโขทัย  20 เม.ย. 2560
25 เม.ย. 2560
49,460,010.02
โครงการชลประทานพิษณุโลก ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ท่อพีวีซี.แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (มอก.17-2532) พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 104 รายการ สำหรับงานฝายแก่งโตนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   20 เม.ย. 2560
25 เม.ย. 2560
36,567,861.70
โครงการชลประทานพิษณุโลก ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ท่อพีวีซี.แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (มอก.17-2532) พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 15 รายการ สำหรับงานแก้มลิงคลองตะกูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก   29 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560
03 เม.ย. 2560
03 เม.ย. 2560
6,042,199.19
โครงการชลประทานพิษณุโลก ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชนิดผสมกับที่ ประเภทที่ 1 (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ สำหรับงานคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง)   28 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2560
19,909,044.00
โครงการชลประทานพิษณุโลก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงคลองส่งน้ำแก้มลิงบ้านลาดบัวขาว โครงการชลประทานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   27 ต.ค. 2559
01 พ.ย. 2559

[19,362,511.72]
โครงการชลประทานพิษณุโลก ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี และท่อพีวีซี.แข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิด และขนาดต่างๆ จำนวน 70 รายการ สำหรับโครงการก่อสร้างฝายบ้านเทอดชาติพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  21 ก.ค. 2559
26 ก.ค. 2559
6,913,784.43
โครงการชลประทานพิษณุโลก ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง เสาเข็มคอนกรีต (พร้อมตอก) และท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิด และขนาดต่างๆ จำนวน 42 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด   03 ธ.ค. 2558
09 ธ.ค. 2558
13,368,032.35
โครงการชลประทานพิษณุโลก ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังเป็ด 2 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  19 พ.ย. 2558
24 พ.ย. 2558

[15,360,477.07]
โครงการชลประทานพิษณุโลก สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำหนองหญ้า (ครั้งที่ 4) ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  19 มิ.ย. 2558
24 มิ.ย. 2558

[11,080,539.70]
โครงการชลประทานพิษณุโลก สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำหนองหญ้า (ครั้งที่ 3) ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  28 พ.ค. 2558
04 มิ.ย. 2558

[11,080,539.70]
โครงการชลประทานพิษณุโลก งานซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กเหนียว,ข้องอเหล็ก,หน้าจานเหล็ก สำหรับใช้เป็นท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ชนิด และขนาดต่าง ๆ จำนวน 19 รายการ ของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากรองพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก   28 พ.ค. 2558
04 มิ.ย. 2558
3,862,380.01
โครงการชลประทานพิษณุโลก งานซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กอาบสังกะสี,ท่อพีวีซี.แข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่างๆ ของงานก่อสร้างฝายบ้านบุ่งผลำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบุ่งผลำ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   26 พ.ค. 2558
29 พ.ค. 2558
4,310,309.06

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM