หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการชลประทานเชียงใหม่ งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาในและบ้านจกปกโครงการฝายแม่ระอาน้อยพร้อมระบบส่งน้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด)   08 ก.พ. 2560
16 ก.พ. 2560

[12,059,017.01]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแควมะกอก (4) หมู่ที่ 1 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb 02/2559 ชม.   12 พ.ย. 2558
19 พ.ย. 2558

[18,142,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังลุง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ E19/2558 ชม.  15 พ.ค. 2558
19 พ.ค. 2558

[11,273,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันดอย (ใหม่สันตึง) ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ E18/2558 ชม.  15 พ.ค. 2558
19 พ.ค. 2558

[16,442,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาขุดลอกลำน้ำแม่สาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ E16/2558 ชม.  24 ธ.ค. 2557
29 ธ.ค. 2557

[2,017,400.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสือ เลขที่ E13/2558 ชม.  19 ธ.ค. 2557
24 ธ.ค. 2557

[16,970,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ เลขที่ E12/2558 ชม.  17 ธ.ค. 2557
22 ธ.ค. 2557

[3,236,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำ High Pressure Gate อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เลขที่ E11/2558 ชม.  16 ธ.ค. 2557
19 ธ.ค. 2557

[4,078,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 งาน เลขที่ E09/2558 ชม.  25 พ.ย. 2557
28 พ.ย. 2557

[5,340,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมา ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝายห้วยปางตองพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านปางหินฝน เลขที่ E15/2557 ชม.  04 ก.พ. 2557
29 ม.ค. 2557
27 ม.ค. 2557
07 ก.พ. 2557
03 ก.พ. 2557
01 ก.พ. 2557

[11,223,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำเย็น (น้ำกัด) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว เลขที่ E10/2557 ชม.  06 ม.ค. 2557
09 ม.ค. 2557

[9,700,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยโจ้ - หนองผำ (2) จำนวน 2 งาน เลขที่ E09/2556 ชม.  28 ม.ค. 2556
31 ม.ค. 2556

[3,080,319.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ งานจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำและอ่างเก็บน้ำ รวม ๓ งาน เลขที่ E ๒๔/๒๕๕๔ ชม.  19 เม.ย. 2554
22 เม.ย. 2554

[5,826,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาขุดลอกลำน้ำและอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวม 5 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E19/2552 ชม.  31 มี.ค. 2552
03 เม.ย. 2552

[6,695,000.00]

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2022  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM