หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซื้อท่อเหล็กพร้อมอุปกรณ์,ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ (มอก.427-2531),งานอัดฉีดทรายและงานดันท่อปลอกเหล็ก (โดยวิธี Hydraulic Drill) ของงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบึงกันเจม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  28 เม.ย. 2560
03 พ.ค. 2560
6,285,900.00
โครงการชลประทานพะเยา งานซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน-สมอบก งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแมดใหม่ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 81 รายการ  28 เม.ย. 2560
03 พ.ค. 2560
25,422,162.00
โครงการชลประทานจันทบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  27 เม.ย. 2560
02 พ.ค. 2560

[6,886,878.98]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง กม.๒+๒๐๐ - กม.๒+๗๐๐ ฝั่งซ้าย  27 เม.ย. 2560
04 พ.ค. 2560

[7,554,340.72]
โครงการชลประทานเพชรบุรี ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่นๆ จำนวน 91 รายการ ของงานโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ยกเลิก) 
- ประกาศเก่า | - ประกาศยกเลิก
26 เม.ย. 2560
01 พ.ค. 2560
11,152,699.00
โครงการชลประทานเพชรบุรี ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่นๆ จำนวน 68 รายการของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (ยกเลิก) 
- ประกาศเก่า | - ประกาศยกเลิก
26 เม.ย. 2560
01 พ.ค. 2560
5,533,636.00
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 งานซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ  26 เม.ย. 2560
01 พ.ค. 2560
5,150,500.00
โครงการชลประทานเพชรบุรี ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ และอื่นๆ จำนวน 39 รายการ ของงานระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  26 เม.ย. 2560
01 พ.ค. 2560
10,249,886.00
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  26 เม.ย. 2560
29 เม.ย. 2560

[7,218,722.89]
โครงการชลประทานพะเยา งานซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน-สมอบก งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางป้อม ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 81 รายการ  26 เม.ย. 2560
01 พ.ค. 2560
26,998,632.00
โครงการชลประทานมุกดาหาร ซื้ออุปกรณ์เหล็กเหนียว เหล็กอาบสังกะสีและเหล็กหล่อเหนียว งานโครงการฝายห้วยยางและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  25 เม.ย. 2560
28 เม.ย. 2560
13,500,000.00
โครงการชลประทานมุกดาหาร ซื้ออุปกรณ์เหล็กเหนียว เหล็กอาบสังกะสีและเหล็กหล่อเหนียว งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำเตาเหล็ก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  25 เม.ย. 2560
28 เม.ย. 2560
10,400,000.00
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งานอาคารบังคับน้ำบ้านตะโคงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์   25 เม.ย. 2560
28 เม.ย. 2560
18,350,000.00
สำนักเครื่องจักรกล ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล งานโครงการแก้มลิงบึงบอระเพ็ด (ระยะที่ 2) จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  25 เม.ย. 2560
28 เม.ย. 2560
9,312,984.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM