หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง และอื่น ๆ จำนวน 34 รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอิเฒ่า  26 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
29,593,560.00
โครงการชลประทานสระแก้ว จ้างและติดตั้งบานระบายน้ำแบบพับได้ขนาดยกน้ำสูง 1.00 เมตร ชนิดใช้ระบบไฮดรอลิกแบบฐานพับและติดตั้งแม็กเนติก Encoder แบบใช้งานใต้น้ำ พร้อมระบบควบคุม จำนวน 1 งาน (รวม 7 รายการ)  26 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560

[40,049,000.00]
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 จัดหาพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง สำหรับงานก่อสร้าง ปตร. และ สน.คลองลำพญา จังหวัดนครปฐม  26 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
12,193,600.00
โครงการชลประทานตรัง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าบันได ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  23 มิ.ย. 2560
28 มิ.ย. 2560

[47,405,850.38]
ส่วนจัดหาพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  23 มิ.ย. 2560
28 มิ.ย. 2560

[135,791,985.03]
โครงการชลประทานนครนายก งานปรับปรุงท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทอง-อ่างเก็บคลองโบด  23 มิ.ย. 2560
28 มิ.ย. 2560
49,880,190.00
สำนักเครื่องจักรกล ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล งานโครงการแก้มลิงบึงบอระเพ็ด (ระยะท่ี่ 2) จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  22 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560
9,312,984.00
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 ประกวดราคาซื้อ กล่องลวดตาข่ายและแผ่นใยสังเคราะห์ โครงการงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  22 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560
5,179,400.00
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 ประกวดราคาซื้อ วัสดุสำหรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5,000 เมตร หมู่ที่4 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  22 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560
5,042,548.86
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 ประกวดราคาซื้อท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5,000 เมตร หมู่ที่4 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  22 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560
6,565,056.75
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 งานซื้อ หินใหญ่ และอื่นๆ  21 มิ.ย. 2560
26 มิ.ย. 2560
5,333,900.00
โครงการชลประทานนครราชสีมา จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระถิน ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  21 มิ.ย. 2560
26 มิ.ย. 2560

[18,364,466.22]
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 งานปรับปรุงแหลมป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  20 มิ.ย. 2560
26 มิ.ย. 2560
22,000,000.00
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 จ้างจัดหาแผ่นกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งตามแบบ โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี   20 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560
9,790,200.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM