หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการชลประทานอ่างทอง จ้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองโพธิ์ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  16 ต.ค. 2560
19 ต.ค. 2560

[1,375,816.34]
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 รายการ โครงการประตูระบายน้ำบ้านจาน ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EBคส.ชป8ซ08/2561  16 ต.ค. 2560
19 ต.ค. 2560
5,102,000.00
โครงการชลประทานกำแพงเพชร ประกวดราคาฯ งานหนองปลาไหลเผือก  12 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560

[8,322,470.19]
โครงการชลประทานกำแพงเพชร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯงานแก้มลิงบ่อกระบาก  12 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560

[12,171,379.85]
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 จ้างเหมาก่อสร้างฝายบ้านเก่า (จ้างเหมาทั้งโครงการ) ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EBคส.ชป8จ02/2561  12 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560

[10,121,416.83]
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ ของงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  12 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560
1,844,086.25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน   12 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560
2,500,000.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ สำหรับโครงการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน  12 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560
11,072,300.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ ของงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  11 ต.ค. 2560
17 ต.ค. 2560
4,073,936.53
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ งานปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแม่ตะมาน - DA.1 โครงการเพิ่มประมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ .  11 ต.ค. 2560
17 ต.ค. 2560
7,109,906.47
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องจักรกลเรือกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ของงานโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข (ยกเลิก) 
- ประกาศเก่า | - ประกาศยกเลิก
11 ต.ค. 2560
14 ต.ค. 2560
8,995,000.00
โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ สำหรับงานอาคารป้องกันตลิ่งคลองปะเหลียน (ระยะที่ 1) จังหวัดตรัง  11 ต.ค. 2560
17 ต.ค. 2560
5,544,359.39
โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ สำหรับงานอาคารป้องกันตลิ่งคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง  11 ต.ค. 2560
17 ต.ค. 2560
5,629,298.40
โครงการชลประทานตรัง ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ สำหรับงานปรับปรุงระบบส่งน้ำ ปตร.คลองปะเหลียน จังหวัดตรัง  11 ต.ค. 2560
17 ต.ค. 2560
5,032,039.48

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM