หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการชลประทานยโสธร จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำห้วยลำทวน บ้านน้อยเรือนจำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร   17 ส.ค. 2560
22 ส.ค. 2560

[5,957,328.51]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งานปรับปรุงคลองระพีพัฒน์แยกตก กม.12+000 ถึง กม.36+400  17 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560

[15,015,925.85]
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จ้างระบบส่งน้ำบ้านดอนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ ๒ ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  17 ส.ค. 2560
22 ส.ค. 2560

[4,462,040.68]
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ชนิดต่างๆ พร้อมพนักงานขับรถ ของงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงหนองพร้าหาย ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   17 ส.ค. 2560
22 ส.ค. 2560
6,300,000.00
สำนักงานก่อสร้าง 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (ไม่ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน ไม่มีการแจ้งแก้ไข) ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่หัวงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี  16 ส.ค. 2560
19 ส.ค. 2560

[9,661,940.83]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง งานซื้อท่อ AC ขนาด Ø 600 มม. ชั้นคุณภาพ PP 15 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (มอก.81-2548 และ มอก.126-2548) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยาง-ทรายเงิน ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  16 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
5,003,370.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซื้อดินธรรมดา จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.34+000 ถึง กม.39+595 เป็นช่วงๆ  16 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
8,811,435.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 จ้างก่อสร้างลาดยางถนนคลองศาลาหลวง ความยาว 2,500.00 เมตร อาคารประกอบและ ส่วนประกอบอื่น คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  16 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560

[5,834,454.98]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซื้อดินธรรมดา ของงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.26+800 ถึง กม.34+000 เป็นช่วงๆ  16 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
7,291,568.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ตาม มอก.213-2552 จำนวน 1 รายการ งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะที่ 2 ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  16 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
5,946,600.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ตาม มอก.213-2552 จำนวน 1 รายการ งานประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  16 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
5,014,000.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ซื้อท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร แบบปากลิ้นราง ชั้น 3 ตาม มอก.128-2549 จำนวน 1 รายการ งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะที่ 2 ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  16 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
12,273,200.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใหิน (AC) ชนิดทนความดันชั้นคุณภาพ PP20 (ตาม มอก.81-2548) ขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 138 รายการ  16 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
19,950,000.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ (จำนวน 11 รายการ)  16 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
8,383,368.76

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM