หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการชลประทานเพชรบุรี ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่นๆ จำนวน 65 รายการ ของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560
6,201,166.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ปรับปรุงถนนคันคลองห้วยบ่า(ปรับปรุงผิวจราจรแบบ PAVEMENT INPLACE RECYCING กว้าง ๕.๐๐ เมตร และผิวทางลาดยาง PARA ASPHATIC CONCRETE กว้าง ๕.๐๐ เมตร) ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560

[16,757,426.11]
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ งานระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560
13,993,200.00
โครงการชลประทานขอนแก่น จ้างก่อสร้างพัฒนาแก้มลิงบึงกุดเค้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560

[16,157,371.18]
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยซัน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  24 มี.ค. 2560
27 มี.ค. 2560
14,849,561.67
โครงการชลประทานขอนแก่น จ้างก่อสร้างพัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้ำแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560

[8,225,646.19]
โครงการชลประทานขอนแก่น จ้างก่อสร้างพัฒนาแก้มลิงหนองแวงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560

[8,776,677.67]
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ซื้อแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ งานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีดอก ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560
8,400,000.00
โครงการชลประทานอ่างทอง จ้างงานปรับปรุงบึงสำเภาลอย ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560

[4,267,553.36]
โครงการชลประทานอ่างทอง จ้างงานปรับปรุงหนองหัวแตก พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560

[5,012,818.01]
โครงการชลประทานอ่างทอง จ้างงานปรับปรุงบึงลาดจินจาน พร้อมอาคารประกอบ ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560

[4,975,025.73]
โครงการชลประทานอ่างทอง จ้างงานปรับปรุงหนองระหานใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560

[5,974,104.78]
โครงการชลประทานเพชรบุรี ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่นๆ จำนวน 88 รายการ ของโครงการระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560
10,997,868.00
โครงการชลประทานอ่างทอง จ้างงานปรับปรุงหนองลาดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง  24 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560

[4,009,748.59]

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM