หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์ท่อเหล็ก ชนิดและขนาดต่าง ๆ และอื่น ๆ รวม 52 รายการ เลขที่ EB ซ.6/2560 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกนาดี (2)  03 เม.ย. 2560
07 เม.ย. 2560
16,815,550.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์ท่อเหล็ก ชนิดและขนาดต่าง ๆ และอื่น ๆ รวม 52 รายการ เลขที่ EB ซ.5/2560 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าปอ   03 เม.ย. 2560
07 เม.ย. 2560
17,917,000.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน และอื่นๆรวม ๓ รายการ เลขที่ EB ซ.3/2560 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าปอ  30 มี.ค. 2560
04 เม.ย. 2560
9,497,300.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน และอื่น ๆ รวม 3 รายการ เลขที่ EB ซ.4/2560 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกนาดี (2)  30 มี.ค. 2560
04 เม.ย. 2560
7,619,500.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน จำนวน ๓ รายการ เลขที่ EB ซ.๒/๒๕๖๐ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกนาดี (2)  21 มี.ค. 2560
24 มี.ค. 2560
7,619,500.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความด้น จำนวน 3 รายการ เลขที่ EB ซ.1/2560 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าปอ  20 มี.ค. 2560
23 มี.ค. 2560
9,497,300.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำน้ำก่ำด้านหน้า ปตร.บ้านนาคู่ เลขที่ EB จ.2/2560 งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ปตร.บ้านนาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม  02 ก.พ. 2560
02 ก.พ. 2560
07 ก.พ. 2560
07 ก.พ. 2560

[14,718,159.30]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำน้ำก่ำด้านหน้า ปตร.บ้านนาคู่ เลขที่ EB จ.2/2560 งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ปตร.บ้านนาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม  27 ม.ค. 2560
27 ม.ค. 2560
01 ก.พ. 2560
01 ก.พ. 2560

[14,718,159.30]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน เลขที่ EB ช.1/2560 งานพนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำก่ำ บ้านป่าผาง-บ้านปู่พึ้ม จ.สกลนคร  09 พ.ย. 2559
14 พ.ย. 2559
9,631,000.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำก่ำด้านหน้า ปตร.บ้านนาคู่ เลขที่ EB จ.๑/๒๕๖๐ ของงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ปตร.บ้านนาคู่  31 ต.ค. 2559
08 พ.ย. 2559

[15,608,856.90]
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาซื้อกรวดและอื่น ๆ รวม 16 รายการ เลขที่ EB.ซ.14/2559 งานพนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำก่ำ บ้านป่าผาง-บ้านปู่พึ้ม จังหวัดสกลนคร  06 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2559
7,301,375.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เงื่อนไขพิเศษ งานเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน 38 รายการ สำหรับงานพนังกั้นน้ำฝั่งขวาลำน้ำก่ำ บ้านบึงแดง-หนองใส ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.สกลนคร เลขที่ EB ช.2/2559  18 พ.ค. 2559
24 พ.ค. 2559
13,000,000.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเงื่อนไขเฉพาะ งานเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน สำหรับงานพนังกั้นน้ำฝั่งขวาลำน้ำก่ำ บ้านบึงแดง-หนองใส ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.สกลนคร  23 มี.ค. 2559
28 มี.ค. 2559
13,000,000.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำบัง ปตร.บ้านตับเต่า ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม  25 พ.ย. 2558
30 พ.ย. 2558

[5,586,625.00]

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2023  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM