ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ
ชื่อหน่วยงาน โครงการก่อสร้าง 2 (ไม่ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน ไม่มีการแจ้งแก้ไข)
ชื่อเรื่อง ซื้อวัสดุก่สอร้าง โครงการฝายบ้านโนนกระบกและการขุดลอก จังหวัดปราจีนบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 8,753,500.00 บาท.
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ 0.00 บาท.
อีเมล์แอดเดรส samaporn_n@mail.rid.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3834-3869
ที่อยู่ของหน่วยงาน โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 9 183 หมู่ 9 ตู้ปณ.13 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ฉบับที่
  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (TOR)
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุด
ผู้บันทึก
1

   เอกสารแนบ TOR

22 พ.ย. 2553 25 พ.ย. 2553 นางษมาพร เนียรศิริ

ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 22-11-2553   โดย นางษมาพร เนียรศิริ  
โครงการก่อสร้าง 2 (ไม่ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน ไม่มีการแจ้งแก้ไข) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


LiveZilla Live Chat Software