ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานจัดหาพัสดุ 2 (ไม่ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน ไม่มีการแจ้งแก้ไข)
ชื่อเรื่อง งานจัดซื้อท่อเหล็กเหนียว(ท่อเหล็กกล้ามีรอยเชื่อม)และอุปกรณ์ประกอบของงานระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจักษา จังหวัดอุทัยธานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 213,442,260.00 บาท.
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ 0.00 บาท.
อีเมล์แอดเดรส uthai@mail.rid.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5698-2632
ที่อยู่ของหน่วยงาน โครงการชลประทานอุทัยธานี ถ.อุทัย-ทัพทัน ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ฉบับที่
  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (TOR)
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุด
ผู้บันทึก
1

   เอกสารแนบ TOR

15 ก.พ. 2554 21 ก.พ. 2554 นายวราวุธ ภวภูตานันท์

ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 15-02-2554   โดย นายวราวุธ ภวภูตานันท์  
กลุ่มงานจัดหาพัสดุ 2 (ไม่ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน ไม่มีการแจ้งแก้ไข) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


LiveZilla Live Chat Software