ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ
ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ชื่อเรื่อง แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (Geosynthetic Clay Liner:GCL)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 10,945,416.00 บาท.
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ 0.00 บาท.
อีเมล์แอดเดรส kanburi@mail.rid.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 034564386
ที่อยู่ของหน่วยงาน โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ฉบับที่
  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (TOR)
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุด
ผู้บันทึก
1

   เอกสารแนบ TOR

03 เม.ย. 2555 10 เม.ย. 2555 นางกาญจนา นาควงษ์

ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 03-04-2555   โดย นางกาญจนา นาควงษ์  
โครงการชลประทานกาญจนบุรี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


LiveZilla Live Chat Software