หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@email.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR)งานจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วรอบบริเวณที่ทำการ โครงการชลประทานบึงกาฬ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย คชป.บึงกาฬ    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคังคา 2ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย คชป.บึงกาฬ    
จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย ๕ ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝายคลองนางย่อน)
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
งานจ้างก่อสร้างฝายหุบเขาคอช้างพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ภูเก็ต    
E นน.ซ.03/2558 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลมชั้นคุณภาพ SR.24 และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ รวมจำนวน 44 รายการ รวม 4 กลุ่ม
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.น่าน    
จ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำ กม.3+500-กม.6+788 ของงานปรับปรุงคันกั้นน้ำเค็ม โครงการฝายคลองไชยาพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.สุราษฎร์ธานี    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชนร่องเปือย บ้านกุดตากล้า ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ยโสธร    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้าง โครงการฟื้นฟูแก้มลิงกุดอีสวยพร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดกง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ยโสธร    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองอึ่ง (โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง) บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ยโสธร    
ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชเจือปน และวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.9+300 - กม.14+000 ฝายคลองท่าทอง
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.สุราษฎร์ธานี    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชนร่องเปือย บ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ยโสธร    
ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชเจือปน และวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ ของงานปรับปรุงก่อสร้าง FARMBRIDGE 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.สุราษฎร์ธานี    
ซื้อเข็มพืดเหล็กและเหล็โครงสร้างรูปพรรณขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.สมุทรปราการ    
ซื้อ เสาเข็ม คอร.ฯ และแผ่นพื้นสำเร็จรูปฯ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อ ดินธรรมดาและดินลูกรังปราศจากวัชพืชและรากไม้เจือปน
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อ ดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและรากไม้เจือปน
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยงฯ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อกระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคาลอนคู่ฯ และครอบมุมกระเบื้องฯ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้อแข็งฯ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
บานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยม,เครื่องยกพร้อมเพลา
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค    
เหล็กแผ่น เหล็กเส้นแบน เหล็กฉาก
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค    
เหล็กแผ่น เหล็กเส้นแบน เหล็กฉาก
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค    
เหล็กแผ่น เหล็กเส้นแบน เหล็กฉาก
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค    
เหล็กแผ่น เหล็กเส้นแบน เหล็กฉาก
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค    
เช่าเครื่องจักรกล ประเภทรถขุดไฮดรอลิค
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.แควน้อยบำรุงแดน    
เสา คสล.สำเร็จรูป - คอนกรีตบล็อกก่อผนัง จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย สชป. 6    
จ้างงานขุดลอกทางระบายน้ำลำมูลท้ายเขื่อนราษีไศล
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลล่าง    
เช่างานเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน ๖ รายการ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลล่าง    
จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผึ้ง ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 27 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลล่าง    
จ้างก่อสร้างงานระบบประปาของที่ทำการเขื่อนหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 27 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลล่าง    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1 จำนวน 2,454 ลบ.ม.
ประกาศเมื่อ 21 ต.ค. 2557   โดย สชป. 10    
ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา พร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.โคกกะเทียม    
คอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเมื่อ 01 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67th IEC และ 2nd WIF พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิต และเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2557   โดย สกญ. 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    
จ้างผลิตวีดีทัศน์และโปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย สบน.    
การจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.หนองคาย    
การจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.หนองคาย    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 1-2 หินใหญ่ขนาด 20-30 ซม. และทรายหยาบน้ำจืด โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย สพก.3 (นครสวรรค์)    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย สพก.3 (นครสวรรค์)    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย สพก.3 (นครสวรรค์)    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 1-2 หินใหญ่ขนาด 20-30 ซม. และทรายหยาบน้ำจืด ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย สพก.3 (นครสวรรค์)    
ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ตาม มอก.396-2549 พร้อมตอก
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.พระพิมล    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย สพก.3 (นครสวรรค์)    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย สพก.3 (นครสวรรค์)    
จ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้างและขุดสระพร้อมขนย้าย โครงการอาคารอัดน้ำบ้านหนองน้ำขาวและการขุดลอก จังหวัดชลบุรี
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.9    
จ้างขุดดินบ่อก่อสร้างและขุดลอกคลองพร้อมขนย้าย โครงการอาคารอัดน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.9    
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 กลุ่ม รวม 38 รายการ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.แควน้อยบำรุงแดน    
จ้างเหมาปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา (ระยะที่ 1) และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ท่ามะกา    
งานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ลำพูน 
การจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ลำพูน 
ซื้อหินใหญ่ขนาด 20-30 ซม.,หินย่อยเบอร์ 2,ทรายหยาบน้ำจืด,ทรายถมและดินลูกรัง จำนวน 5 รายการ งานโครงการฝายหมู่ 12 บ้านชุมทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12 
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1,ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ งานโครงการฝายหมู่ 12 บ้านชุมทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12 
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน 
สอบราคาซื้อ เหล็กเส้น
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
งานขุดลอกลำคันฉู ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน 
สอบราคาซื้อเหล็กแผ่น จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย สชป. 7 
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รับแรงอัดรูปทรงลูกบาศก์ ไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย ชคป.เพชรบูรณ์ 
สอบราคาซื้อสีดำ ขนาดจุ 3.785 ลิตร/กระป๋อง
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรับกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.(แท่งทดสอบรูปลูกบาศก์)
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
ดินลูกรัง และอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย ชคป.หนองบัวลำภู 
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายมาบมวง จำนวน ๑ แห่ง
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
สอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๒, ทรายหยาบน้ำจืด และหินใหญ่ขนาด ๒๕-๓๐ ซม.
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนแม่กลอง    
ดินธรรมดาปราศจากวัชพืช
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.พนมทวน    
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด บริเวณหัวงานโครงการชลประทานนครพนม
ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2557   โดย ชคป.นครพนม    
ซื้อสีน้ำรองพื้น และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อมอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 - มอก.424-2530 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
ซื้อมอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 - มอก.424-2530 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
ซื้อมอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 - มอก.424-2530 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
มอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 - แผ่นพลาสติกโพลิเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง จำนวน 15 รายการ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
ซื้อหินคลุก
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.นครราชสีมา    
ซื้อหินใหญ่คละ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.นครราชสีมา    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.นครราชสีมา    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2557   โดย ชคป.นครราชสีมา    
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.10/2557 จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.09/2557 จำนวน 8 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ซากพัสดุชำรุดประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปทุมธานี 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สบอ.ชล 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 14 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.เพชรบุรี 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เรือเหล็กบรรทุก
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องมือกลต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถตักเทหน้าตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU และรถตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  22.08.2014 1:32 PM