หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
   ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558


ซื้ออะไหล่-จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำยี่ห้อต่างๆ สำหรับโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2561   โดย สำนักงานชลประทานที่ 6    
ไม้ยูคา และอื่นๆจำนวน ๙ รายการ งานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลำนางรอง
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง    
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น ๓ จำนวน ๑ รายการ งานปรับปรุงฝายบ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง    
กระดาษถ่ายเอกสาร เอ.๔ และอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ งานปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบ้านโคกว่าน อ่างเก็บน้ำลำจังหัน ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง    
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วพีทีทีไฮซีเทน 55 เฉพาะเนื้อน้ำมัน จำนวน 3,000 ลิตร งานท่อลอดคลอง RMC และคลองซอย อ่างเก็บน้ำลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง    
ซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง    
การจ้างทำบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยม และเครื่องยกพร้อมเพลา รวม 5 รายการ สำหรับก่อสร้างแก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2561   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15    
จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 4 รายการ สำหรับงานทางผันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทุ่งเชียงราก
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช    
จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ และอื่นๆ รวม 30 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปตร.สน.คลองอ้อมโรงหีบ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2561   โดย โครงการชลประทานสมุทรสาคร    
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ฯ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร    
น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2561   โดย สำนักงานชลประทานที่ 3    
น้ำมันดีเซลจำนวน 20,000 ลิตรของงานแก้มลิงหนองหางสิงห์(ช่วงที่ 2)โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำให้เกษตรแปลงใหญ่
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2561   โดย โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา    
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำยี่ห้อ DP PUMP รุ่น AVS 850-900 H5M งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำชุมชุน มทบ.13 จังหวัดลพบุรี
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2561   โดย โครงการชลประทานลพบุรี    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM