หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@procurement.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา 1 ขวา ฝั่งซ้าย กม. 3+580 - 6+565
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.โพธิ์พระยา    
งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทุ่งจานไหล
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำกุดอีตูบพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองจิก
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยหวายพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำบ้านปะโค
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายปากจาบ
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
งานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรด้าห์หยั่งลึก (Ground Penetration Radar) พร้อมอุปกรณ์
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
งานจ้างเหมา ซ่อมแซมปรับปรุงห้องแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ    
ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.มโนรมย์    
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.มโนรมย์    
ซื้อข้อต่อสามทางเหล็กหล่อ-เหล็กปลอกและเหล็กประกับท่อ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สพก.6    
เหมาขุดลอกตะกอนดินด้านหน้าอาคาร
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง    
ดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและรากไม้
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง    
ดินลูกรังปราศจากวัชพืชและรากไม้
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 - เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สพก.6    
เช่ารถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบติดหัวเจาะ 5 นิ้ว
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สพก.6    
ซื้อท่อสั้นเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน ยาว 6.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และวัสดุอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ รวม 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำนางรอง    
งานจ้างเหมางานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและคลองซอยเขื่อนลำนางรอง
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำนางรอง    
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเจาะปฐพีกลศาสตร์ฐานราก และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สชป. 15    
งานจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองซอย เขื่อนลำนางรอง
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำนางรอง    
จ้างจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 2.10 x 0.75 เมตร
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย สกญ. 4 (ป่าสัก)    
จ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67th IEC และ 2nd WIF พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิต และเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2557   โดย สกญ. 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    
จ้างผลิตวีดีทัศน์และโปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย สบน.    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2557   โดย สพก.12    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองหนองอ้อ
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองแม่พระประจักษ์
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองลาดตะเข้
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองรางทอง
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองต้นตาล
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
จ้างจัดทำโครงการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 02 มิ.ย. 2557   โดย กจพ.    
การจ้างโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการชลประทานและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประกาศเมื่อ 26 พ.ค. 2557   โดย สบน.    
จัดทำโครงการหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2557   โดย กจพ.    
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง
ประกาศเมื่อ 15 พ.ค. 2557   โดย สคก.    
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทุ่งจานไหล
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองจิก
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยหวายพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายปากจาบ
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำระบบส่งน้ำบ้านปะโค
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำกุดอีตูบพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมา งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมา งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางและกิจกรรมงานดินต่างๆ ของงานก่อสร้างอาคารประกอบระบบส่งน้ำและระบายน้ำบ้านไผ่ดำ
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย สชป. 10    
ซื้อรถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6 ล้อ)
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย ชคน. 12    
หินใหญ่,หินย่อยเบอร์2 และทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2557   โดย คบ.ยมน่าน    
ซื้อเครนไฟฟ้า แบบวิ่งบนรางเดี่ยว ขนาด 5 ตัน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2557   โดย สพก.12    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำกุดอีตูบพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน 
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำระบบส่งน้ำบ้านปะโค
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน 
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายปากจาบ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน 
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยหวายพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน 
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยหวายพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน 
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองจิก
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน 
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทุ่งจานไหล
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน 
จ้างทำพร้อมติดตั้งประตูระบายทราย ขนาด ๔.๐๐×๕.๐๐ เมตร และอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศเมื่อ 21 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ลำพูน 
จ้างเหมาถมดินลูกรังปราศจากวัชพืชและรากไม้พร้อมเกรดบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง 
จ้างเหมาถมดินลูกรังปราศจากวัชพืชและรากไม้พร้อมเกรดบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕%
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง 
จ้างเหมาถมดินลูกรังปราศจากวัชพืชและรากไม้พร้อมเกรดบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง 
จ้างเหมาถมดินลูกรังปราศจากวัชพืชและรากไม้พร้อมเกรดบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕%
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง 
ซื้อรถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6 ล้อ)
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคน. 12 
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเจาะหินแบบโรตารี่ จำนวน2เครื่อง
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สชป. 14    
จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ ชลประทาน พ.ศ.2555
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อรถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6 ล้อ)
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย ชคน. 12    
ดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ร้อยเอ็ด    
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูงและอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 09 ก.ค. 2557   โดย สพก    
เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม
ประกาศเมื่อ 09 ก.ค. 2557   โดย ชคป.บุรีรัมย์    
จ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่๑ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองโกรงเกรง (ระยะที่ 2) ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
จ้างตอกเสาเข็มสี่เหลี่ยม
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย สพก.6    
จ้างวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อหาปริมาณโลหะหนักในดิน
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2557   โดย สบก.    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองต้นตาล
ประกาศเมื่อ 30 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองรางทอง
ประกาศเมื่อ 30 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
จ้างทำกล่องลวดตาข่าย (Gabion) ขนาด 2.00x1.00x0.50 เมตร
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สกก.13    
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ชนิดไม้เนื้ออ่อน
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
สอบราคาซื้อ ดินธรรมดาปราศจากวัชพืช ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของกรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.พระพิมล    
สอบราคาซื้อ ไม้ยางแปรรูปไม่ไส ขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.พระพิมล    
ซื้ออะไหล่สำหรับรถบดล้อหนาม COMPACTER ยี่ห้อ DYNAPAC เครื่องยนต์ CUMMINS หมายเลข รต.2233
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
จ้างรื้อถอนบานระบายเก่า พร้อมจัดหาและขนส่งติดตั้งบานระบายใหม่ฯ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
จ้างรื้อถอนบานระบายเก่า พร้อมจัดหาและขนส่งติดตั้งบานระบายใหม่ฯ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อบายระบายโค้ง ขนาด 6.00x7.00 ม.และอุปกรณ์ประกอบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
กรวดทรายรองพื้น ทรายหยาบ หินใหญ่ และรายการอ่ื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย คส.ชป.5    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพ C25/20 มอก.213-2552
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สชป. 1    
ซื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ด รวมจำนวน 22 รายการ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคป.น่าน    
จ้างเหมางานกำจัดวัชพืชในคลองยาง
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.แควน้อยบำรุงแดน    
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคป.เพชรบูรณ์ 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สพก.13 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ สชป.2/25-26/2557 และสชป.2/28/2557
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ลำปาง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเมื่อ 21 ก.ค. 2557   โดย สคก. 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเมื่อ 21 ก.ค. 2557   โดย สคก. 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 8 รายการ
ประกาศเมื่อ 21 ก.ค. 2557   โดย ชคป.พระนครศรีอยุธยา 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 21 ก.ค. 2557   โดย ชคป.พระนครศรีอยุธยา 
ขายทอดตคลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 21 ก.ค. 2557   โดย ชคป.พระนครศรีอยุธยา 
เปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.มค.01/2557 จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคป.มหาสารคาม 
เปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.มค.02/2557 จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคป.มหาสารคาม 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย สพก.13 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (จำนวน ๕ รายการ)
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย ชคป.นครนายก 
ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (จำนวน ๔ รายการ)
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย ชคป.นครนายก 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  17.07.2014 8:07 AM