หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
  ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558

โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำกลางคลองปาเสมัส กม. 12+350 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลก    
โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำมูโนะ-นานาค กม. 4+850 ถึง กม. 5+060 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลก    
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง อะไหล่และเบ็ดเตล็ดต่างๆ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน(ระยะที่3) ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4    
ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ (จำนวน 4 รายการ) สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน(ระยะที่3) ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1 (จำนวน 1 รายการ) สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน(ระยะที่3) ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4    
ซื้อดินถมธรรมดา (จำนวน 1 รายการ) สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่3) ต.ท่าขุนราม อ.เมือ จ.กำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4    
จ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ของงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สน.ทรบ.บางเตย
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ    
ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ขนาด Ø 500 มม. หนา 6 มม. ยาวท่อนละ 6.00 ม. และอื่นๆ จำนวน 35 รายการ
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานเลย    
ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ขนาด Ø 300 มม. หนา 6 มม. ยาวท่อนละ 6.00 ม. และอื่นๆ จำนวน 13 รายการ
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานเลย    
ซื้อท่อ PVC ปากระฆัง (มอก.17-2532) ขนาด 300 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาวท่อนละ 6.00 ม. และอื่นๆ รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานเลย    
จ้างขุดลอกคลองฯ และอื่นๆ จำนวน 18 รายการของงานทรบ.คลองอ้ายด้วน ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก    
จัดหาบานระบายตรง ขนาด 6.00x6.00 ม.และเครื่องกว้าน ขนาด 25 ตัน พร้อมอุปกรณ์เกียร์มอเตอร์จำนวน 3 ชุด สำหรับงานปรัปบรุง ปตร.ปากคลองระบาย 1 ซ้าย-ป่าสัก
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง    
งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที ของงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สน.ทรบ.บางเตย
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM