หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
   ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558


โครงการฝายคลองตารอง ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9    
โครงการฝายบ้านตลาด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9    
ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำลำพอก ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย โครงการชลประทานสุรินทร์    
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ ของฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2    
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ ของส่วนเครื่องจักรกล สชป.2 สำหรับงานโครงการฝายบ้านวังเค็มใหม่ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย โครงการชลประทานพะเยา    
จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย สำนักบริหารโครงการ    
จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่อมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย สำนักบริหารโครงการ    
ขุดลอกคลองลำพอก โดยรถขุด จ้างเหมา ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย โครงการชลประทานสุรินทร์    
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างฝายห้วยปางหัดบ้านไร่น้ำหินพร้อมระบบท่อส่งน้ำ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2    
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนขวาว ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย โครงการชลประทานสุรินทร์    
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย โครงการชลประทานชุมพร    
ปรับปรุงฝายยางและอาคารประกอบ เขื่อนสียัด ของงานปรับปรุงฝายยางและอาคารประกอบ เขื่อนสียัด
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด    
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับงานชลประทาน (ระยะที่ 1) อุปกรณ์เพื่อใช้งานระบบ Mobile web Conference จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2561   โดย ส่วนจัดหาพัสดุ    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM