หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@procurement.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
งานจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำ(เสริมขอบคอนกรีต)คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.โดมน้อย    
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนมะเขือ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์    
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทิพย์นวด ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์    
งานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย สชป. 10    
งานจ้างเหมาปรับปรุงคลองระบายน้ำ อาคารป้องกันน้ำไหลย้อน ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย สชป. 10    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาขุดลอกลำนางคราญ โดยรถขุด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานขุดลอกคลองบริเวณหน้าและท้ายฝายศรีจันทร์ ในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.เพชรบูรณ์    
ดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.โคกกะเทียม    
ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ รวม 3 รายการ โครงการแก้มลิงบ้านโพธิ์ทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ รวม 3 รายการ โครงการฝายหมู่ 12 บ้านชุมทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
ซื้อหินใหญ่ขนาด 20-30 ซม.และอื่นๆ รวม 4 รายการ โครงการฝายหมู่ 12 บ้านชุมทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ รวม 3 รายการ โครงการฝายบ้านโป่งข่อย ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
ซื้อหินใหญ่ขนาด 20-30 ซม.และอื่นๆ รวม 4 รายการ โครงการฝายบ้านโป่งข่อย ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
ซื้อ เสาเข็มไม้ยูคา ขนาดต่าง ๆ และไม้ไผ่
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.พระพิมล    
ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของกรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.พระพิมล    
สอบราคาซื้อ เครื่องเจาะโลหะแบบตั้งพื้น และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคน. 5    
เครื่องผสมคอนกรีตและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคน. 5    
ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนฯ ขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ ขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
จ้างขุดลอกคลอง 31 (โดยเครื่องจักร)
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
จ้างขุดลอกคลอง 30 (โดยเครื่องจักร)
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ลำพูน    
ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ลำพูน    
ซื้อไม้ยูคา ขนาดต่างๆ - กระสอบปุ๋ย จำนวน ๓ รายการ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ลำพูน    
ซื้อหินคลุก เลขที่ ทส.สซ.05/2558
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์    
ซื้อหินคลุก เลขที่ ทส.สซ.04/2558
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์    
ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา พร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.โคกกะเทียม    
คอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเมื่อ 01 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67th IEC และ 2nd WIF พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิต และเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2557   โดย สกญ. 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    
จ้างผลิตวีดีทัศน์และโปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย สบน.    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2557   โดย สพก.12    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองหนองอ้อ
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองแม่พระประจักษ์
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองลาดตะเข้
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองรางทอง
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
จ้างงานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย กจพ.    
ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย กจพ.    
ก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการชลประทานระบบส่งน้ำ บ้านเขายายพริ้ง จังหวัดระยอง
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม (ตอนบน) ระยะที่ 2
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครชุม    
จ้างเหมาโครงการอาคารอัดน้ำห้วยตายุทธพร้อมระบบส่งน้ำ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องมะดุก ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
ซื้อท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 และท่อเหล็กเหนียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
จ้างเหมางานดินขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกคลอง โครงการฝายหมู่ 12 บ้านชุมทองพร้อมระบบส่งน้ำ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
จ้างเหมางานดินขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกคลอง โครงการฝายบ้านเก่า ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และวัสดุอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
จ้างเหมางานดินขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วย โครงการฝายบ้านโป่งข่อย ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
จ้างเหมางานดินขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วย โครงการแก้มลิงบ้านโพธิ์ทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 โครงการ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ลำปาง 
ซื้อหินคลุก เลขที่ ทส.สซ.04/2558
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ 
ซื้อดินถม จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ลำพูน 
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ไม้เนื้ออ่อน มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ หรือคุณภาพเทียบเท่า ขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ลำพูน 
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 (เฉพาะงานดิน) ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557   โดย สพก.8 
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557   โดย สพก.8 
ซื้อแผ่นไม้อัดกรุฯ และอื่น ๆ จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557   โดย สพก.8 
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1ฯ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557   โดย สพก.8 
ซื้อหินย่อยเบอร์ 2, หินใหญ่ขนาด 20-30 ซม. และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557   โดย สพก.8 
สอบราคาซื้อท่อคอนกรีตสำหรับงานระบายน้ำประเภทปากลิ้นราง ขนาดต่างๆ รวม 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 7 
จ้างซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ก.ย. 2557   โดย สชป. 2 
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.โดมน้อย 
ซื้อยางรถยนต์สำหรับใช้กับรถเทลเลอร์แบบลากจูง ชป.061-0205 และหางเทลเลอร์ ชป.065-0006
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 3 
จ้างเหมาโครงการอาคารอัดน้ำห้วยตายุทธพร้อมระบบส่งน้ำ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
ซื่อเหล็กโครงสร้างขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ราชบุรีฝั่งขวา    
จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ลำพูน    
จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ลำพูน    
ซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม
ประกาศเมื่อ 25 ก.ย. 2557   โดย ชคป.นครพนม    
หินย่อย ขนาด 3/4 นิ้ว และอื่นๆ รวม 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 7    
หินย่อย และ อื่น ๆ รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2557   โดย ชคป.พังงา    
ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป รวม ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2557   โดย ชคป.พังงา    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม และ เหล็กข้ออ้อย ขนาดต่าง ๆ รวม ๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2557   โดย ชคป.พังงา    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม รวม ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2557   โดย ชคป.พังงา    
ดินสำหรับถมบดอัดแน่น รวม ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2557   โดย ชคป.พังงา    
ทรายหยาบน้ำจืด รวม ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2557   โดย ชคป.พังงา    
กล่อง GABION และ อื่น ๆ รวม 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2557   โดย ชคป.พังงา    
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภั
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.พระองค์ไชยานุชิต    
หินย่อยเบอร์ ๑ และ หินใหญ่ขนาด ๐.๑๕-๐.๓๐ ม. รวม ๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
หินใหญ่ และ อื่น ๆ รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 02 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
หินใหญ่ และ อื่น ๆ รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
หินย่อยเบอร์ 1
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบที่ 1
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด (ตาม Spec. กรมชลประทาน)
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2557   โดย สกญ. 6 (ประแสร์)    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR.24 และอื่น ๆ รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2557   โดย ชคป.เลย    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ ประเภทที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. ตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2547
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2557   โดย ชคป.เลย    
ซื้อหินใหญ่ขนาด 20-40 ซม. ตามรายละเอียด Specifications ของกรมชลประทาน และอื่น ๆ รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2557   โดย ชคป.เลย    
ซื้อท่อเหล็ก (Steel Liner) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1,500 มม. หนา 12.70 มม. ความยาวท่อนละ 6.00 ม. (มอก.427-2531) และอื่น ๆ รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2557   โดย ชคป.เลย    
ทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 01 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.10/2557 จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.09/2557 จำนวน 8 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ซากพัสดุชำรุดประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปทุมธานี 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สบอ.ชล 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 14 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.เพชรบุรี 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เรือเหล็กบรรทุก
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องมือกลต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถตักเทหน้าตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU และรถตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  22.08.2014 1:32 PM