หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@procurement.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
ซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย SD 40 (มอก.24-2548) ขนาดต่าง ๆ รวม 4 รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ (งบประมาณเพิ่มเติม ปี 2557)
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย สพก.9    
ซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2552) ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ฯรวม 1 รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ (งบประมาณเพิ่มเติม ปี 2557)
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย สพก.9    
เลขที่ E นน.ซ.09/2557 ซื้อ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ รวมจำนวน 39 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคป.น่าน    
ปรับปรุงร่าง TOR (ครั้งที่ 1) งานจัดซื้อท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดและขนาดต่างๆ ประตูน้ำชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ และ AIR VALVE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชนิดลูกลอยเดี่ยว งานคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 1    
ปรับปรุงร่าง TOR (ครั้งที่ 1) งานซื้อดินธรรมดา งานคูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายเหมืองดั้ง (ระยะที่ 1) จังหวัดลำพูน
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 1    
จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม (ตอนบน) ระยะที่2
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.นครชุม    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฝายห้วยพริก บ้านหนองบัว ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2557   โดย คส.ชป.6    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฝายห้วยขอนสัก บ้านขอนกว้าง ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2557   โดย คส.ชป.6    
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยอง
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ระยอง    
งานจัดซื้อท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมข้อต่อรวมอุปกรณ์ , ประตูน้ำชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมข้อต่อรวมอุปกรณ์ และ AIR VALVE ขนาด 2 นิ้ว ชนิดลูกลอยเดี่ยว งานคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 1    
งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ และแผ่นไม้อัดยางประเภทภายนอก ขนาด 4x4 ฟุต หนา 10 มม. งานคูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายเหมืองดั้ง (ระยะที่ 1) จังหวัดลำพูน
ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 1    
งานจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หินย่อย เบอร์ 3/4 นิ้ว และทรายหยาบ งานคูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายเหมืองดั้ง (ระยะที่ 1 ) จังหวัดลำพูน
ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 1    
ซื้อท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 และท่อเหล็กเหนียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ
ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สชป. 14    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR.24 และอื่น ๆ รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคป.เลย    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ ประเภทที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. ตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2547
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคป.เลย    
ซื้อหินใหญ่ขนาด 20-40 ซม. ตามรายละเอียด Specifications ของกรมชลประทาน และอื่น ๆ รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคป.เลย    
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 1    
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคป.นนทบุรี    
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ฝายยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย คบ.ลุ่มน้ำชีและเซบายตอนล่าง    
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย โครงการฯ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย คบ.ลุ่มน้ำชีและเซบายตอนล่าง    
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ่อพักน้ำศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคป.หนองบัวลำภู    
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ปฏิบัติงานที่สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย สพก.7    
จ้างเหมาขุดลอกคลองหาดยาง
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง    
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภั
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.พระองค์ไชยานุชิต    
ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดเนื้ออ่อนไม่ไสกบ ขนาด ๑ ๑/๒”x ๓”x ๔.๐๐ ม.
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง    
คอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเมื่อ 01 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67th IEC และ 2nd WIF พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิต และเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2557   โดย สกญ. 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    
จ้างผลิตวีดีทัศน์และโปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย สบน.    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2557   โดย สพก.12    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองหนองอ้อ
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองแม่พระประจักษ์
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองลาดตะเข้
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองรางทอง
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองต้นตาล
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ซื้อท่อเหล็กเหนียวชนิดใต้ดินและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ระยอง    
เช่าเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ งานขุดลอกแก้มลิงบ้านลาดบัวขาว
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 2    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ รวมจำนวน 58 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคป.น่าน    
ซื้อท่อเหล็ก (Steel Liner) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1,500 มม. หนา 12.70 มม. ความยาวท่อนละ 6.00 ม. (มอก.427-2531) และอื่น ๆ รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคป.เลย    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างทำนบดิน-ขุดบ่อก่อสร้างพร้อมขุดลอกคลองผันน้ำ (สายที่ ๒) (จ้างเหมาบางส่วน) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการงานผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย คส.ชป.8    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สพก.8    
จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2557   โดย กจพ.    
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต
ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ภูเก็ต    
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองบอน พร้อมขุดลอก
ประกาศเมื่อ 09 ก.ย. 2557   โดย ชคป.นครสวรรค์    
จ้างก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย กจพ.    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาโครงการฝายทดน้ำห้วยผาปกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ราชบุรี    
ไม้กระยาเลยแปรรูป(ไม้เนื้ออ่อน) มอก.423-2525
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ราชบุรี    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กข้ออ้อย
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ราชบุรี    
จ้างเหมาขุดลอกคลองหาดยาง
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง 
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนกลาง 
จ้างเหมาขุดลอกคลองหาดยาง
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง 
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย สชป. 10 
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคป.หนองบัวลำภู 
จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ประแสร์ 
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโครงการชลประทานสระบุรี
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2557   โดย ชคป.สระบุรี 
จ้างโครงการศึกษาติดตามคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ ณ เวลาจริงแม่น้ำเจ้าพระยา
ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2557   โดย สบน. 
ซื่อเหล็กโครงสร้างขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 09 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ราชบุรีฝั่งขวา 
จ้างทำถังบรรจุเชื้อเพลิงประเภทแก๊สโซฮอลล์ขนาดจุ 7,000 ลิตร
ประกาศเมื่อ 09 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ราชบุรีฝั่งขวา 
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง รวม 6 กลุ่ม
ประกาศเมื่อ 09 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.แม่แตง 
จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ประกาศเมื่อ 09 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ราชบุรีฝั่งขวา 
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศเมื่อ 09 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ราชบุรีฝั่งขวา 
ซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2552) ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1ฯ รวม 1 รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ (งบประมาณเพิ่มเติม)
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย สพก.9    
ซื้อเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ รวม 5 รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ (งบประมาณเพิ่มเติม)
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย สพก.9    
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 รวม 12 เดือน
ประกาศเมื่อ 09 ก.ย. 2557   โดย สชป. 4    
จ้างเหมากิจกรรมหอสูงพร้อมจัดหาถังไฟเบอร์กลาสพร้อมส่วนประกอบและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์    
การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ราชบุรี    
งานจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกคลองหันแดง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
ประกาศเมื่อ 06 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อสถานีอุตุ-อุทกวิทยา(แบบผสม) เครื่องมือประกอบด้วย 6 ตัววัด และก่อสร้างรั้วรอบสถานีพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.มูลล่าง    
จ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกคลองระบายน้ำ 03 โครงการแม่น้ำประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
จ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกคลองประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
จ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกคลองโพธิ์พันธ์ ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
จ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกคลองสวนพริก ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
จ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกคลองบางไผ่ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
จ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกคลองชาวเหนือ-หัวคู้ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล
ประกาศเมื่อ 17 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล    
จ้าง Stamped Concrete
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
หญ้านวลน้อย
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง รวม 6 กลุ่ม
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.แม่แตง    
ท่อพีวีซี และ อื่น ๆ รวม ๒๓ รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย ชคป.พังงา    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 บรรจุถุงละ 50 กก.(มอก.15 เล่ม 1-2547)
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในโครงการ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
จ้างหล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพร้อมตอก
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
แผ่นพลาสติกไวนิลคลอไรด์ สำหรับกรุแหล่งน้ำ และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
หญ้านวลน้อย
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
ดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.424-2530)
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.10/2557 จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.09/2557 จำนวน 8 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ซากพัสดุชำรุดประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปทุมธานี 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สบอ.ชล 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 14 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.เพชรบุรี 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เรือเหล็กบรรทุก
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องมือกลต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถตักเทหน้าตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU และรถตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  22.08.2014 1:32 PM