หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@email.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ ของงานโครงการฝายห้วยทม (ตอนล่าง) บ้านห้วยทม ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. ของงานโครงการฝายห้วยทม (ตอนล่าง) บ้านห้วยทม ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อกรวดเบอร์ 2 และทรายหยาบ ของงานโครงการฝายห้วยทม (ตอนล่าง) บ้านห้วยทม ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 ของงานโครงการฝายห้วยทม (ตอนล่าง) บ้านห้วยทม ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. ของงานโครงการฝายห้วยปลาแดก บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อกรวดเบอร์ 2 และทรายหยาบ ของงานโครงการฝายห้วยปลาแดก บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 ของงานโครงการฝายห้วยปลาแดก บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย สพก.1    
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย สพก.1    
งานซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1,เหล็กเสริมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาด ต่าง ๆ,ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาดต่าง ๆ และ วัสดุต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.สุรินทร์    
งานซื้อเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 6.00 ม. พร้อมตอกและทุบหัวเข็ม และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.สุรินทร์    
งานซื้อท่อ PVC.ชั้น 8.5  500 มม.พร้อมข้อต่อ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.สุรินทร์    
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.แม่ฮ่องสอน    
จัดหาเครื่องกว้านบานประตูระบายน้ำ ขนาด 2.0 x 2.0 เมตร จำนวน 5 ชุด
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
จัดหาเครื่องกว้านบานประตูระบายน้ำ ขนาด 2.0 x 2.0 เมตร จำนวน 2 ชุด
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย สจจ.เพชรบุรี    
จัดหาเครื่องกว้านบานประตูระบายน้ำ ขนาด 2.0 x 2.0 เมตร จำนวน 3 ชุด
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
จัดหาเครื่องกว้านบานประตูระบายน้ำ ขนาด 2.0 x 2.0 เมตร จำนวน 8 ชุด
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ ของงานโครงการอ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่ห้วยหินลาด บ้านโพนบกน้อย ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. ของงานโครงการอ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่ห้วยหินลาด บ้านโพนบกน้อย ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
จัดหาเครื่องกว้านบานประตูระบายน้ำ ขนาด 2.0 x 2.0 เมตร จำนวน 7 ชุด
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
ซื้อกรวดเบอร์ 1, กรวดเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด ของงานโครงการอ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่ห้วยหินลาด บ้านโพนบกน้อย ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 บรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก. (มอก.15 เล่ม 1 -2547) และรายการอื่นๆ รวม 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 ของงานโครงการอ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่ห้วยหินลาด บ้านโพนบกน้อย ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาดอัตรากำลังอัดรูปทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ซม.จำนวน 718 ลบ.ม.
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ ของงานโครงการฝายห้วยปลาแดก บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.7    
จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมคณะมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศครั้งที่ 67 ปีงบประมาณ 2558/
ประกาศเมื่อ 12 พ.ค. 2558   โดย สบก.    
จ้างจัดทำโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ หลักสูตการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประกาศเมื่อ 09 มี.ค. 2558   โดย กจพ.    
ซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง
ประกาศเมื่อ 20 ก.พ. 2558   โดย สบน.    
จ้างจัดทำโครงการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน งานชลประทาน ประจำปี 2558
ประกาศเมื่อ 12 ก.พ. 2558   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการผลิตวีดิทัศน์งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศเมื่อ 23 ม.ค. 2558   โดย กจพ.    
จัดทำโครงการผลิตสปอต สารคดี กิจกรรมงานชลประทานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเมื่อ 19 ม.ค. 2558   โดย กจพ.    
ซื้อเรือกำจัดวัชพิช ตาม Specifications เลขที่ S 5 321 0309 0101/1
ประกาศเมื่อ 14 ม.ค. 2558   โดย สชป. 11    
จัดทำโครงการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน งานชลประทาน ประจำปี 2558
ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
งานขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะ กม.7+000 ถึง กม.10+725 โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุด โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 11 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
ซื้อหญ้านวลน้อย และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สถานการณ์น้ำและงานชลประทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๔๙ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
จ้างก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสวนหัวโคกพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย สชป. 15    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายคลองบางน้ำใส อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย สชป. 15    
จ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และอาคารประกอบ โครงการอาคารอัดน้ำค่าย 514 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย สชป. 15    
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 5 ชั้นคุณภาพ C 30/25 และคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 5 ชั้นคุณภาพ C 25/20 จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.16    
จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.นครราชสีมา    
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ SR 24,เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 30 ขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.16    
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อส่งน้ำและอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง จำนวน 51 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.16    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 44 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.นครราชสีมา    
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อทรายหยาบน้ำจืด ตามรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกรมชลประทาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.16    
ท่อส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับหมู ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.5    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 (มอก.15 เล่ม 1-2547) และอื่นๆ รวมจำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.มูลล่าง    
ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพพีวีซี.8.5 (มอก.17-2532) ขนาด ศก. 12 ”x 6.๐๐ ม.และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 14 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.4    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆจำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.มูลล่าง    
งานจ้างเหมาขุดดินด้วยเครื่องจักร และงานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕% S.P.C.T.
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ตราด 
ท่อเหล็กเหนียวขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ตราด 
วัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ตราด 
จ้างก่อสร้างหาดทรายเทียมเหนือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.แควน้อยบำรุงแดน 
เครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับรถ รวม ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ชัยภูมิ 
ทำเครื่องกว้านบานระบายพร้อมเครื่องยกและเพลาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบึงละหาน จำนวน 2 แห่ง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ชัยภูมิ 
หินย่อย และ อื่น ๆ รวม 3 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ชัยภูมิ 
คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบึงละหาน จำนวน ๒ แห่ง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ชัยภูมิ 
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่าง ๆ รวม 4 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบึงละหาน จำนวน ๒ แห่ง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ชัยภูมิ 
ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่าง ๆ รวม 6 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบึงละหาน จำนวน ๒ แห่ง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ชัยภูมิ 
หินใหญ่คัด และ อื่น ๆ รวม 3 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบึงละหาน จำนวน ๒ แห่ง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ชัยภูมิ 
จ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง แบบEND SUCTION ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอัตราการสูบน้ำ 0.25 ลบ.ม. ต่อวินาทีระยะยกน้ำ 10 เมตร และอื่นๆ (จำนวน 17 รายการ)
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.สระแก้ว 
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการมีส่วนรวม
ประกาศเมื่อ 23 พ.ค. 2558   โดย สกก.8 
ซื้อขอบคันหิน ขนาด 15x30x100 ซม. และอิฐตัวหนอน ขนาด 10.7x22.2x6 ซม.สีเทาซีเมนต์
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.เขื่อนแม่กลอง    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์ และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 พ.ค. 2558   โดย สชป. 4    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินใหญ่คัดเลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 พ.ค. 2558   โดย สชป. 4    
เหล็กหล่อ Pig Iron
ประกาศเมื่อ 21 พ.ค. 2558   โดย สคก.    
ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ , หินใหญ่และทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 21 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.2    
เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถ รวม 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2558   โดย ชคน. 7    
จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลหนองกระเบียน
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2558   โดย กจพ.    
ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2558   โดย ชศพ.ภูพาน    
จ้างงานขุดลอกคลองนางชำ
ประกาศเมื่อ 08 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อ่างทอง    
ซื้อ (Overhead Travelling Crane) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชนิดรอกสลิงไฟฟ้า (Electric Wire Rope Hoist) สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน พร้อมติดตั้ง
ประกาศเมื่อ 01 พ.ค. 2558   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
ซื้อ (Overhead Travelling Crane) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชนิดรอกสลิงไฟฟ้า (Electric Wire Rope Hoist) สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน พร้อมติดตั้ง
ประกาศเมื่อ 01 พ.ค. 2558   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 บรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก. (มอก.15 เล่ม 1-2547) และรายการอื่นๆ รวม 13 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
ซื้อท่อ คสล.Ø 1.00 x 1.00 เมตร (มอก.128-2549) โครงการแก้มลิงบ้านหนองผือพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้กับศูนย์เรียนรู้ผลิตไหมอำเภอบัวลาย ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 01 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.8    
จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตู้ ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ศรีสะเกษ    
จ้างเหมาขุดลอกแก้มลิงบ้านหนองขมิ้น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ศรีสะเกษ    
จ้างเหมาขุดลอกแก้มลิงหนองคู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.ศรีสะเกษ    
จ้างงานขุดลอกคลองระบายน้ำ ร.๕R-สองพี่น้อง (เป็นช่วงๆ)
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.สองพี่น้อง    
วัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.3    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และลวดผูกเหล็ก
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย คส.ชป.3    
จ้างงานอ่างเก็บน้ำวัดป่าภูก้อน ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อุดรธานี    
ราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์ ขนาด 250 ก./ตร.ม. - แผ่น Elastic Filler หนา 0.01 ม. (ตาม Spec กรมชลประทาน)
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.แม่ลาว    
จ้างทำเครื่องกว้านพร้อมเพลา ขนาดยกน้ำหนัก 12 ตัน และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์    
จ้างทำเครื่องกว้านพร้อมเพลา ขนาดยกน้ำหนัก 12 ตัน และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์    
ซื้อหินคลุก และวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์    
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.424-2530) ขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์    
ซื้อไม้สน/ยูคา ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม.
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์    
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย สชป. 15 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย สชป. 15 
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย ชคป.เชียงใหม่ 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เลขที่ ถจ.60/58
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2558   โดย สคก. 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ
ประกาศเมื่อ 20 พ.ค. 2558   โดย สคญ. 
ขายทอดตลอดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 20 พ.ค. 2558   โดย คบ.แม่วัง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 20 พ.ค. 2558   โดย สชป. 8 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2558   โดย ศปก.ที่ 1 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (จำนวน 9 รายการ)
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2558   โดย ศปก.ที่ 5 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (จำนวน 15 รายการ)
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2558   โดย ศปก.ที่ 5 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2558   โดย ศปก.ที่ 1 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เลขที่ ถจ.14/2558
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2558   โดย สคก. 
ขายทอดตลาดประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุด จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 18 พ.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2015  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  01.04.2015 7:04 PM