หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง

checkpq2

จ้างก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 27 พ.ค. 2559   โดย ชคป.นครศรีธรรมราช    
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบอาคารท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 26 พ.ค. 2559   โดย กจพ.    
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาแมง และปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านมะลูจรุง (ม.5) ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2559   โดย ชคป.สุรินทร์    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝายยางบ้านยาง ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ลสญ.(จ) ๐๔/๒๕๕๙ เพื่อใช้ในงาน ปรับปรุงฝายยางบ้านยาง ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2559   โดย ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่    
จ้างทำบานระบายและเครื่องกว้าน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2559   โดย สกญ. 6 (ประแสร์)    
งานจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรโครงการส่งนำ้และบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน
ประกาศเมื่อ 24 พ.ค. 2559   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 24 พ.ค. 2559   โดย ชศพ.ภูพาน    
ซื้อหัวสว่านขุดพร้อมชุดขับและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
ประกาศเมื่อ 24 พ.ค. 2559   โดย ศปก.ที่ 7    
จ่างก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านห้วยตง
ประกาศเมื่อ 23 พ.ค. 2559   โดย ชคป.นครศรีธรรมราช    
จ้างทำบานระบายและเครื่องกว้าน จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 23 พ.ค. 2559   โดย สกญ. 6 (ประแสร์)    
จ้างจัดทำระบบ MIS (Management Information System) เขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง และจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากเขื่อน เข้าสู่แม่ข่ายในสำนักชลประทาน ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2559   โดย กจพ.    
งานซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ ประเภทปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 เมตร งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำฝายยางบ้านตะลุง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2559   โดย ชคบ.มูลกลาง    
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ
ประกาศเมื่อ 19 พ.ค. 2559   โดย กจพ.    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2016  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM