หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง

checkpq2

จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง Box Gerder 18.90 เมตร จำนวน 70 ท่อน
ประกาศเมื่อ 08 ก.พ. 2559   โดย ชคบ.แม่แตง    
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง Box Gerder จำนวน 1 งาน
ประกาศเมื่อ 08 ก.พ. 2559   โดย ชคบ.แม่แตง    
(ปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)ท่อ AC ø ๖๐๐ มม. ชั้นคุณภาพ PP ๑๕ ยาว ๕.๐๐ ม.,ข้อต่อท่อ AC ø ๖๐๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ และ วัสดุอื่นๆ / งานโครงการปรับปรุงและขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองเรือและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเมื่อ 08 ก.พ. 2559   โดย ชคป.บุรีรัมย์    
จ้างจัดหาและติดตั้ง Prestressed Concrete Plank Girder และ Pre-Tensioned Box Grider โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ 08 ก.พ. 2559   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
งานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่องานปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำยม เลขที่ EB.๔๔/๒๕๕๙(สบอ.)
ประกาศเมื่อ 08 ก.พ. 2559   โดย สบน.    
งานจ้างเหมาตรวจสอบ ดูแลระบบ เปลี่ยนอะไหล่ (ไม่รวมค่าอะไหล่) สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชี เลขที่ EB.๔๓/๒๕๕๙(สบอ.)
ประกาศเมื่อ 08 ก.พ. 2559   โดย สบน.    
งานจ้างเหมาตรวจสอบ ดูแลระบบ เปลี่ยนอะไหล่ (ไม่รวมค่าอะไหล่) สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง เลขที่ EB.๔๒/๒๕๕๙(สบอ.)
ประกาศเมื่อ 08 ก.พ. 2559   โดย สบน.    
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อท่อเหล็กเหนียวและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 44 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโอก ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประกาศเมื่อ 05 ก.พ. 2559   โดย ชคป.ระยอง    
จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งบานฝายพับได้พร้อมระบบควบคุม งานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา
ประกาศเมื่อ 05 ก.พ. 2559   โดย สพก.16    
งานซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 05 ก.พ. 2559   โดย กจพ.    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศเมื่อ 04 ก.พ. 2559   โดย ชคป.ฉะเชิงเทรา    
จ้างปรับปรุงลาดไหล่เขาฝั่งขวา โครงการเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 04 ก.พ. 2559   โดย สชป. 2    
จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโพธิ์
ประกาศเมื่อ 04 ก.พ. 2559   โดย ชคป.พัทลุง    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2016  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM