หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@email.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง

จ้างเหมาขุดดิน ดินถมบดอัดแน่น E07/2559
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย สพญ.4    
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 35 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแห่
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
งานจ้างเหมาดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา และอาคารประกอบช่วงที่ 2
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย ชคบ.มโนรมย์    
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารควบคุมน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย สกญ. 4 (ป่าสัก)    
จ้างก่อสร้างงานเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณแก้มลิงทุ่งนาเชย
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย สกญ. 9 (จันทบุรี)    
จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ข.ส.9 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2)
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย ชคบ.บางบาล    
คอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2552 E06/2559
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย สพญ.4    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ E05/2559
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย สพญ.4    
ดินธรรมดา และดินลูกรัง งานป้องกันน้ำท่วมโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแลพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย ชคป.สระบุรี    
งานปรับปรุงคันกั้นน้ำคลองชัยนาท - ป่าสัก หัวงานโครงการฯ โคกกะเทียม
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย สชป. 10    
จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำเขื่อนชุมพวง ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นคราชสีมา
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย ชคบ.มูลกลาง    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่าง ๆ E05/2559
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2558   โดย สพญ.4    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2015  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM