หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@email.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
จัดหาพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จชนิดและขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.11    
ซื้อดินธรรมดา ดินลูกรัง ทรายหยาบ หินย่อยเบอร์ 1 และหินคลุก ตามคุณลักษณะเฉพาะ Specifications ของกรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.11    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ พร้อมลำเลียง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.11    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดและขนาดต่างๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.11    
ซื้อท่อเหล็กเหนียว (ท่อเหล็กกล้ามีรอยเชื่อม) และอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ งานระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษา ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย กจพ.    
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของกรมชลประทานที่กำหนด รวม 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนกลาง    
จ้างก่อสร้าง ขุดลอกคลองระบายกุดเข้ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนกลาง    
จ้างก่อสร้างโครงการพนังกั้นน้ำฝั่งขวาร้อยเอ็ด กม.0+000 ถึง 3+000 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนกลาง    
ซื้อหินย่อยเบอร์1 และวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 22 รายการ ของงานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ 1 บ้านจำบอน ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.เชียงราย    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3 สาย ตำบลบ้านกร่างตำบลท่าทอง ตำบลท่าโพธิ์อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.พลายชุมพล    
งานจ้างก่อสร้างขุดลอกแก้มลิงคลองยาง ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.กำแพงเพชร    
งานซื้อ หินย่อย เบอร์1 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลล่าง    
งานซื้อ กรวดเบอร์ 2 ทรายหยาบน้ำจืด และรายการอื่น ๆ ของงานโครงการฝายห้วยคำมิด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.5    
สอบราคาซื้อยาง J ขนาด 5"
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายมาบมวง จำนวน ๑ แห่ง
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
สอบราคาซื้อเหล็กแผ่น จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
สอบราคาซื้อสีพลาสติกทารองพื้น
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
สอบราคาซื้อสีดำ ขนาดจุ 3.785 ลิตร/กระป๋อง
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC๒ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๓๑ (พญาโฮ้ง)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ๑R -LMC กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๗๓๐ (ควนกุฏิ) จำนวน ๑ สาย
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ๒R-LMCกม.๑+๓๐๐ - กม.๔+๓๐๐ (ควนกุฏิ) จำนวน 1 สาย
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ๑R-๑R-RMC 2 กม.0+000 -กม.๑+๒๖๕ (ควนกุฏิ) จำนวน 1 สาย
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC๑ กม.๗+๕๐๐ - กม.๙+๕๐๐ (พญาโฮ้ง) (จำนวน ๑ สาย)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
สอบราคาซื้อ เหล็กเส้น
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
หินใหญ่ท้องน้ำ และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.แม่ฮ่องสอน    
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดถนนในคลองส่งน้ำ LMC (ฝายป่าบอน)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1 จำนวน 2,454 ลบ.ม.
ประกาศเมื่อ 21 ต.ค. 2557   โดย สชป. 10    
ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา พร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.โคกกะเทียม    
คอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเมื่อ 01 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67th IEC และ 2nd WIF พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิต และเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2557   โดย สกญ. 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    
จ้างผลิตวีดีทัศน์และโปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย สบน.    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2557   โดย สพก.12    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองหนองอ้อ
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองแม่พระประจักษ์
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองลาดตะเข้
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง และชนิดเหล็กข้ออ้อย ขนาดต่าง ๆ ของงานโครงการฝายบ้านป่าอ้อ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.8    
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ ของงานโครงการฝายบ้านป่าอ้อ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.8    
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ หินย่อยเบอร์ ๑ และอื่น ๆ ของงานโครงการฝายบ้านป่าอ้อ ตำบล ห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.8    
ซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศ จำนวน 18 รายการ (3 กลุ่ม)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อครุภัณฑ์อุทกวิทยา จำนวน 3 รายการ (2 กลุ่ม)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ดอนเจดีย์    
ซื้อ หินย่อย ขนาด 3/8”และอื่นๆ รวม 5 รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย สพก.9    
ซื้อ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน DAM INSTRUMENT รวม 8 รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ (งบประมาณเพิ่มเติม ปี 2557)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย สพก.9    
ทรายหยาบน้ำจืด (ตาม Specification กรมชลประทาน)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย สกญ. 9 (จันทบุรี)    
ซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้นคุณภาพ 15 ขนาด Dia.500 มม. พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ปราณบุรี    
ซื้อท่อ HDPE PN 6.3 ชั้นคุณภาพ PE 100 ขนาด Dia. 630 มม. และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 18 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ปราณบุรี    
จ้างซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ปราณบุรี    
จ้างซ่อมหินทิ้ง ทรางระบายน้ำฉุกเฉิน
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ปราณบุรี    
กระสอบปุ๋ยคุณภาพ 80% และเสาไม้กลม จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน 
ทรายหยาบน้ำจืด (ตาม Specification กรมชลประทาน)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย สกญ. 9 (จันทบุรี) 
ซื้อ ดินธรรมดาปราศจากวัชพืช (ตาม Specification กรมชลประทาน)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย สกญ. 9 (จันทบุรี) 
ซื้อดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ตรัง 
โครงการขุดลอกคลองดำเนินการโดยรถขุด
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำปลายมาศ 
โครงการขุดลอกคลองดำเนินการโดยรถขุด
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำปลายมาศ 
ซื้อท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.(มอก.17-2532) จำนวน 192 ท่อน
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน 
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองระโอก (ทรบ.บ้านเหมืองแร่)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ระยอง 
จ้างเหมางานซ่อมแซม Dispersive soil คลองส่งน้ำเขื่อนมูลบน โซน 1 และ 6 เพื่อแก้ไขปัญหาดินกระจายตัว
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน 
จ้างดาดคอนกรีตคลอง 9 ซ้าย ระพีพัฒน์แยกตก (ระยะที่ 2)
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.รังสิตเหนือ 
สอบราคาซื้อเครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 
จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งมะตูม ระยะ 2
ประกาศเมื่อ 23 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ประจวบคีรีขันธ์ 
ดินเหนียวปราศจากวัชพืชและรากไม้เจือปน
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ฉะเชิงเทรา 
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 170 แอมป์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.อุบลราชธานี    
จ้างก่อสร้างเตรียมงานเบื้องต้น โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
เสาไม้สนขนาด ๖นิ้วx๔.๐๐ ม. รวม ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับถนน
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยหลวง    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพ C 20/15 (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 21 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.แม่ยม    
จ้างโครงการศึกษาติดตามคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ ณ เวลาจริงแม่น้ำเจ้าพระยา
ประกาศเมื่อ 21 ต.ค. 2557   โดย สบน.    
เครื่องจักรกล
ประกาศเมื่อ 17 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง SR-24 มอก.24-2543 และเหล็กข้ออ้อย SD-30 มอก.24-2548 รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 น้ำหนักถุงละ 50 กก.มอก.15 เล่ม 1-2547 รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้ิอหินย่อยเบอร์ 1 และทรายหยาบน้ำจืด รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
จ้างขุดลอกคลองจมูกกลวง (โดยเครื่องจักร)
ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
จ้างขุดลอกคลอง 3 (โดยเครื่องจักร)
ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1ฯ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ต.ค. 2557   โดย สพก.8    
ซื้อหินย่อยฯ จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ต.ค. 2557   โดย สพก.8    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ต.ค. 2557   โดย สพก.8    
ซื้อหินย่อยฯ จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ต.ค. 2557   โดย สพก.8    
เช่าเครื่องจักรกลฯ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ต.ค. 2557   โดย สพก.8    
เช่าเครื่องจักรกลฯ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ต.ค. 2557   โดย สพก.8    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ต.ค. 2557   โดย สพก.8    
จ้างเหมางานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเฮือก
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
มอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 – มอก.20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ SR - 24 จำนวน 8 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
มอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 – มอก.424-2530 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปชนิดไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
มอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 – มอก.424-2530 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปชนิดไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
มอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 – มอก.20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ SR - 24 จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
มอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 – มอก.424-2530 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปชนิดไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.10/2557 จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.09/2557 จำนวน 8 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ซากพัสดุชำรุดประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปทุมธานี 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สบอ.ชล 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 14 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.เพชรบุรี 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เรือเหล็กบรรทุก
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องมือกลต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถตักเทหน้าตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU และรถตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  22.08.2014 1:32 PM