หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
  ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558

checkpq2

งานซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน พร้อมข้อต่อ ข้องอ ขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 29 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 26 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ซื้อท่อเหล็ก และข้อต่อ ข้องอ ขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม ๔๖ รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน โคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 26 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ ของงานก่อสร้างฝายงิ้วพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เลขที่ EB.ซ.๐๒/๒๕๖๐ (นน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 26 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานน่าน    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน (งานคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำดาดคอนกรีตพร้อมอาคารประกอบ)
ประกาศเมื่อ 26 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานเพชรบุรี    
ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดต่างๆ รวม 8 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคำมะโคตร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน และอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 34 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีดงคำ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
งานซื้อท่อเหล็ก และอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม ๓๙ รายการ ของงาน/กิจกรรม ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีคำ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
งานเช่าเครื่องจักรเครื่องมือ ของงานก่อสร้างแก้มลิงหนองมะแซว บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานยโสธร    
งานเช่าเครื่องจักรเครื่องมือ ของงานก่อสร้างแก้มลิงห้วยหินลาดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานยโสธร    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,800 เมตร พร้อมอาคารประกอบฝายคลองน้ำใส หมู่ที่ 9 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานระนอง    
ซื้อหินผสม ASPHALT และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ของโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี (งานระบบผันน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 จังหวัดเพชรบุรี)
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานเพชรบุรี    
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานสุรินทร์    
ซื้อจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ - จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 พ.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM