หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@email.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
งานเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน คลองผันน้ำอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง-ลำสำลาย ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.ลำพระเพลิง    
จ้างเหมาก่อสร้างฝายทุ่งลาน
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคป.สงขลา    
จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง แบบ Vertical slipt case ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบ psn-๑๑๕๙ และจัดหาตู้ควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับพร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคป.ฉะเชิงเทรา    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคน. 14    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคน. 14    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคน. 14    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารอัดน้ำสุขสมบูรณ์พร้อมระบบท่อส่งน้ำ(เฉพาะงานดิน)
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย กส. 2/14    
ร่างขอบเขตของาน (TOR) งานซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์และวัสดุอื่นๆ จำนวน 48 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย (1) ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย สพก.7    
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์และวัสดุอื่นๆ จำนวน 79 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย (2) ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย สพก.7    
ร่างขอบเขตของงาน TOR งานซื้อท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ โครงการฝายบ้านขุนไกรพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย กส. 2/14    
ร่างขอบเขตของงาน TOR งานซื้อวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง โครงการอาคารอัดน้ำสุขสมบูรณ์พร้อมระบบส่งน้ำ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย กส. 2/14    
คอนกรีตผสมเสร็จพร้อมลำเลียง (มอก.213-2552) จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.รังสิตใต้    
งานซื้อเข็มพืดเหล็กรูปตัวยู ชุปกัลวาไนท์ พร้อมตอก
ประกาศเมื่อ 16 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.รังสิตใต้    
ท่อคอนกรีสำหรับงานระบายน้ำประเภทปากลิ้นราง ขนาดต่างๆ รวม ๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคน. 7    
หินย่อย ขนาด 3/4 นิ้ว และอื่นๆ รวม 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคน. 7    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.3    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และลวดผูกเหล็ก
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.3    
วัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.3    
หินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.3    
ฝายน้ำล้นนาหนองจอก พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.3    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 3/4 นิ้ว และ ทรายหยาบ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคน. 1    
ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ (มอก.424-2530) และแผ่นไม้อัดยางประเภทภายนอก 4x8 ฟุต หนา 10 มม. (มอก.178-2549)
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคน. 1    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (มอก.15 เล่ม 1-2547)
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคน. 1    
การซื้อท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก และ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆ (มอก.128-2549)
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคน. 1    
ซื้อของเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.พระยาบรรลือ    
ซื้อดินสำหรับงานก่อสร้าง (รวม 1 รายการ) โดยวิธีสอบราคา
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคน. 13    
จ้างจัดทำโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ หลักสูตการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประกาศเมื่อ 09 มี.ค. 2558   โดย กจพ.    
ซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง
ประกาศเมื่อ 20 ก.พ. 2558   โดย สบน.    
จ้างจัดทำโครงการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน งานชลประทาน ประจำปี 2558
ประกาศเมื่อ 12 ก.พ. 2558   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการผลิตวีดิทัศน์งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศเมื่อ 23 ม.ค. 2558   โดย กจพ.    
จัดทำโครงการผลิตสปอต สารคดี กิจกรรมงานชลประทานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเมื่อ 19 ม.ค. 2558   โดย กจพ.    
ซื้อเรือกำจัดวัชพิช ตาม Specifications เลขที่ S 5 321 0309 0101/1
ประกาศเมื่อ 14 ม.ค. 2558   โดย สชป. 11    
จัดทำโครงการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน งานชลประทาน ประจำปี 2558
ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
งานขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะ กม.7+000 ถึง กม.10+725 โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุด โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 11 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
ซื้อหญ้านวลน้อย และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สถานการณ์น้ำและงานชลประทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๔๙ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๔๔ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6    
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต รวม ๑๒ รายการ โครงการฝายลำบอง
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6    
งานจ้างทำก้านยกและอื่น ๆ รวม 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.ลำปาว    
จ้างก่อสร้าง กิจกรรมงานดินบ่อก่อสร้างอาคารฝายและขุดลอกลำห้วย โครงการฝายบ้านคำบอน (ห้วยหลวง) ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.5    
จ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองเชื่อมคลองยมน่าน คลองยมเก่า จำนวน 7 แห่ง จังหวัดสุโขทัย
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย สชป. 4    
จ้างก่อสร้างแก้มลิงชุมชนไม้งามพร้อมอาคารประกอบ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย สชป. 4    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย สพก.14    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-เหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กข้ออ้อย รวม ๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6 
ซื้อเหล็กเส้นผสมคอนกรีต-เหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย รวม ๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6 
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-เหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กข้ออ้อย รวม ๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6 
ซื้อบุ๋งกี๋ยาง-ถุงมือทำด้วยด้ายดิบ รวม 77 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6 
ขวานพร้อมด้าม-แปรงทาสี รวม 78 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6 
เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ-เช่ารถเกลี่ยดิน รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6 
เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ-รถเกลี่ยดิน รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6 
เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ-รถเกลี่ยดิน รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6 
เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ-รถบรรทุกเทท้าย รวม 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6 
งานจ้างทำก้านยกและอื่น ๆ รวม 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.ลำปาว 
เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมพนักงานขับ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคป.หนองบัวลำภู 
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2520) รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.ลำปาว 
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2520) รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.ลำปาว 
ซื้อหินย่อย ขนาด 3/4 นิ้ว
ประกาศเมื่อ 16 เม.ย. 2558   โดย สพญ.4    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืดและทรายละเอียด
ประกาศเมื่อ 16 เม.ย. 2558   โดย สพญ.4    
ซื้อชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดินและอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 เม.ย. 2558   โดย สพก.4    
เช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับรถ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2558   โดย ชคป.ระยอง    
เช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับรถ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2558   โดย ชคป.ระยอง    
ซื้อชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดินและอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2558   โดย สพก.4    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อ (Overhead Travelling Crane) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชนิดรอกสลิงไฟฟ้า (Electric Wire Rope Hoist) สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน พร้อมติดตั้ง
ประกาศเมื่อ 07 เม.ย. 2558   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
ซื้อดินถมคัดเลือก จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 31 มี.ค. 2558   โดย ชคบ.มูลบน    
จ้างจัดทำโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ หลักสูตการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประกาศเมื่อ 31 มี.ค. 2558   โดย กจพ.    
จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
ประกาศเมื่อ 27 มี.ค. 2558   โดย กจพ.    
จ้างทำระบบไม้กั้นประตูทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้ง
ประกาศเมื่อ 26 มี.ค. 2558   โดย สชป. 7    
ซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน
ประกาศเมื่อ 26 มี.ค. 2558   โดย สบน.    
รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ-รถเกลี่ยดิน รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 18 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6    
เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ-รถบรรทุกเทท้าย รวม 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 18 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.6    
ซื้อ หญ้า
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.1    
ซื้อ แผ่นใยสังเคราะห์
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.1    
ซื้อไม้เสาเข็มทุบเปลือก ขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 บรรจุถุงกระดาษ 3 ชั้น น้ำหนักถุงละ 50 กก. มอก.15 เล่ม 1-2547 รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส่้นกลมผิวเกลี้ยง SR-24 ยาวเส้นละ 10 เมตร มอก.24-2543 รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อดินธรรมดาและดินลูกรังปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนแบบรูปตัวยู ขนาด 0.40x6.00 เมตร มอก.1390-2539 พร้อมตอก รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อหินใหญ่ ขนาด 25-30 ซม. , หินย่อยเบอร์ 1 และทรายหยาบน้ำจืดสำหรับผสมคอนกรีต รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ทำบานระบายน้ำ เครื่องกว้าน และอุปกรณ์ประกอบครบชุดพร้อมติดตั้ง รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.มูลบน    
คอนกรีตผสมเสร็จรับแรงอัดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 180 Ksc (Cylinder) จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.มูลบน    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและอื่นๆ จำนวน 14 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2558   โดย ชคบ.มูลบน    
ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด เลขที่ ถจ.26/58 จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 เม.ย. 2558   โดย ศปก.ที่ 2 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2558   โดย สรธ. 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.7 
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.8 
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.8 
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 17 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.8 
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 18 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.8 
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.8 
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.8 
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.8 
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.8 
ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 15 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย คส.ชป.8 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เลขที่ ถจ. 39/58
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2558   โดย สคก. 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2015  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  01.04.2015 7:04 PM