หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@email.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
ซื้อเรือกำจัดวัชพืชชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย สชป. 13    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตงาน (TOR) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบง ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.หนองคาย    
จัดซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ งานประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบส่งน้ำ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย สพก.3 (นครสวรรค์)    
จัดซื้อหินย่อยเบอร์1-2 หินใหญ่ขนาด 20-30 ซม. และทรายหยาบน้ำจืด งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย สพก.3 (นครสวรรค์)    
งานจ้างเหมาขุดลอกคลองระบาย 3 ซ้าย ตั้งแต่ กม.10+400 ถึง กม.13+900
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย สชป. 10    
งานจ้างก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคน. 5    
จ้างจัดทำบานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมเพลา ของงานปรับปรุงคันกั้นน้ำเค็ม โครงการฝายคลองไชยาพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.สุราษฎร์ธานี    
จ้างจัดหาเสาเข็ม คสล.ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อมตอก ของงานปรับปรุงคันกั้นน้ำเค็ม โครงการฝายคลองไชยาพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.สุราษฎร์ธานี    
ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลอง RMC กิ่วลม กม.23+000-กม.24+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา    
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำท่านางสังข์ ระยะ 3
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
จ้างก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้ำแพรกคลองวัวใหญ่
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
งานซื้อวัสดุก่อสร้างตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของกรมชลประทานที่กำหนด
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนกลาง    
งานจ้างขุดลอกคลองระบายกุดเข้ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนกลาง    
จ้างก่อสร้างกิจกรรมงานดินด้วยเครื่องจักรคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต(ฝั่งซ้าย) กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๙๕๐ และ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต๑ซ (ฝั่งซ้าย) กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๒๐๐
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.เชียงราย    
จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำสาย ๔DB๑
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบเสริมคอนกรีตและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวม 6 รายการ)
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคน. 13    
เช่าเครื่องจักรฯ และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อ ดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและรากไม้เจือปน
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อ เสาเข็มไม้ยูคา ขนาดต่างๆ พร้อมตอก และไม้ไผ่
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.พระพิมล    
ซื้อ หินใหญ่ขนาด 15 – 30 ซม.
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ตาม มอก. ขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.พระพิมล    
ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบเสริมคอนกรีตและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวม 6 รายการ)
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคน. 13    
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.มหาสารคาม    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.เชียงราย    
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ตาม Spec 1501-0499-0357 จำนวน 6 ชุด
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.มหาสารคาม    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.เชียงราย    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1 จำนวน 2,454 ลบ.ม.
ประกาศเมื่อ 21 ต.ค. 2557   โดย สชป. 10    
ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา พร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.โคกกะเทียม    
คอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเมื่อ 01 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67th IEC และ 2nd WIF พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิต และเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2557   โดย สกญ. 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    
จ้างผลิตวีดีทัศน์และโปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย สบน.    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2557   โดย สพก.12    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองหนองอ้อ
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองแม่พระประจักษ์
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองลาดตะเข้
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
จ้างก่อสร้างคันกั้นน้ำบนคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา – โรงสูบน้ำที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างก่อสร้างคันกั้นน้ำบนคันคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย-โรงสูบน้ำที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ(ระยะที่2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองโรง จังหวัดชัยนาท
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อหินใหญ่ขนาด 40 -50 ซม. พร้อมตักเกลี่ย จำนวน 8,581.00 ลบ.ม.
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 62 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.แควน้อยบำรุงแดน    
จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองประดับ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.13    
จ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองพลู
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย คส.ชป.13    
ซื้อคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปตัน (Plank Girder) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย สพก.16    
ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จฯ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย สพก.16    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ซม.(อ่างทอง)
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคน. 12    
จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งมะตูม ระยะ 2
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ประจวบคีรีขันธ์    
การจ้างปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบเขื่อนบางกำปรัด
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.กระบี่    
การซื้อวัสดุโครงการขยายระบบส่งน้ำฝั่งขวาเขื่อนขุนด่านปราการชล (ระยะที่ 2)
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล    
ซื้อหินย่อยขนาด # 3/4 นิ้ว และทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ประเภทที่ 1 บรรจุถุงกระดาษ 3ชั้น
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ซื้อปูนซีเมนต์เปอร์ตแลนด์ประเภท 1 บรรจุถุงกระดาษ 3 ชั้น น้ำหนักถุงละ 50 กก. ตามมอก.15 เล่ม 1-2547 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 5MC1
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
หินย่อยขนาด #3/4 นิ้ว และ ทรายหยาบ น้ำจืด
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ซื้อหินย่อยขนาด #3/4 นิ้ว และทรายหยาบน้ำจือ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 5MC1
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ประเภท 1 บรรจุุถุงกระดาษ 3 ชั้น
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรูป สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคน. 4 
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2552)
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคน. 4 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ตาม Spec กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.กำแพงเพชร 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย สชป. 5 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ - สายซอย ฝั่งขวาวังร่มเกล้า
ประกาศเมื่อ 21 ต.ค. 2557   โดย ชคป.อุทัยธานี 
ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน รวม 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 21 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำปาว 
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 21 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำปาว 
จ้างก่อสร้างเตรียมงานเบื้องต้น โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
เสาไม้สนขนาด ๖นิ้วx๔.๐๐ ม. รวม ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับถนน
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยหลวง    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพ C 20/15 (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 21 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.แม่ยม    
จ้างโครงการศึกษาติดตามคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ ณ เวลาจริงแม่น้ำเจ้าพระยา
ประกาศเมื่อ 21 ต.ค. 2557   โดย สบน.    
เครื่องจักรกล
ประกาศเมื่อ 17 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง SR-24 มอก.24-2543 และเหล็กข้ออ้อย SD-30 มอก.24-2548 รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 น้ำหนักถุงละ 50 กก.มอก.15 เล่ม 1-2547 รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้ิอหินย่อยเบอร์ 1 และทรายหยาบน้ำจืด รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
จ้างขุดลอกคลองจมูกกลวง (โดยเครื่องจักร)
ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
จ้างขุดลอกคลอง 3 (โดยเครื่องจักร)
ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
จ้างขุดลอกคลอง 2 (โดยเครื่องจักร)
ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อหินใหญ่ หินย่อย และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ลำปาง    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ลำปาง    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.บุรีรัมย์    
ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนฯ ขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
หินย่อยเบอร์ 1 ขนาด 3/4 นิ้ว และทรายหยาบ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.บุรีรัมย์    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ ขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เริงราง    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.บุรีรัมย์    
สอบราคาจ้างทำรางรับน้ำฝน สแตนเลส ขนาดความกว้าง 6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว แผ่นสแตนเลส
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.น่าน    
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปไม้เนื้ออ่อน (ไม่ไสกบ) มอก.424-2530 รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
จ้างขุดลอกคลอง 31 (โดยเครื่องจักร)
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.นครนายก    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และเหล็กกลมผิวเกลี้ยง SR-24 และเหล็กข้ออ้อย SD-30 รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรสาร จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2557   โดย ชคบ.เริงราง    
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.10/2557 จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.09/2557 จำนวน 8 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ซากพัสดุชำรุดประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปทุมธานี 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สบอ.ชล 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 14 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.เพชรบุรี 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เรือเหล็กบรรทุก
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องมือกลต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถตักเทหน้าตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU และรถตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  22.08.2014 1:32 PM