หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@procurement.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
ซื้อเข็มพืดเหล็ก พร้อมตอก
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.รังสิตใต้    
ซื้อท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 และท่อเหล็กเหนียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
งานซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม., กรวดเบอร์ 2 ใช้ผสมคอนกรีต ขนาด 3/8"-1" และทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย สพก.2    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 – พื้นสำเร็จ(GIRDER SPAN 7 เมตร) ตัวริม รวม 3 กลุ่ม งานประตูอาคารระบายน้ำบ้านนาเจริญ(ระยะที่ 2)
ประกาศเมื่อ 22 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
ท่อซีเมนต์ใยหินและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ(ระยะ1) จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 18 เม.ย. 2557   โดย ชคน. 5    
ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และวัสดุอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างจัดทำพร้อมติดตั้งบานระบาย ขนาด 6.00x5.30 ม.พร้อมเครื่องกว้านขนาด 25 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลำปลาทิว แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.11    
ซื้อเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรด้าห์หยั่งลึก (Ground Penetration Radar) พร้อมอุปกรณ์
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
จ้างก่อสร้างงานดินคูน้ำ โครงการบางบาล
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคน. 10    
E นน.ซ.07/2557 ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ จำนวน 18 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคป.น่าน    
ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต รวม 18 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.6    
บานระบายและเครื่องยก จำนวน ๖ รายการ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
ไพรม์โคดและผิวทางลาดยาง
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์    
อะไหล่รถลากจูงยี่ห้อ DIMOND REO รุ่น C 11664 DBT ชป.061-0004
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย สคก.    
ยางรถบรรทุกขนาดใหญ่สำหรับรถ ชป.046-1195 ชป 062-0016 ชป 062-0205 ชป 061-0004 ชป 062-0214
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย สคก.    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 2,ทรายหยาบน้ำจืด และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
จ้างผลิตอะไหล่เรือขุดแบบหัวสว่านไฮดรอลิค หมายเลข 31
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
ซื้ออะไหล่สำหรับรถขุด HYDRAULIC ตีนตะขาบ ยี่ห้อ DAEWOO รถ.693
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
ซื้ออะไหล่รถขุด MARSH HYDRAULIC BACKHOE ยี่ห้อ HITACHI รถ.558
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
ซื้ออะไหล่เรือขุดประเภท BACKHOE หมายเลข 82 ยี่ห้อ SUMITOMO
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
ซื้อปะเก็นใยหินถักสี่เหลี่ยมอาบผงตะกั่วดำ และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ จำนวน 20 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย สชป. 14    
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 51 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
จัดทำโครงการผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ งานชลประทาน ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์บทความเชิงวิเคราะห์ ภาพข่าว ปฎิทินข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศเมื่อ 22 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์งานชลประทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการสแกนฟิล์มภาพถ่ายเป็นภาพข้อมูลระบบดิจิตอลพร้อมระบบค้นหาข้อมูลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
งานจ้างจัดจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ งานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
ดินธรรมดาและดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 07 มี.ค. 2557   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
จ้างเหมาดันท่อลอดถนน จำนวน 4 แห่ง
ประกาศเมื่อ 05 มี.ค. 2557   โดย ชคป.นครนายก    
จ้างติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมฯ
ประกาศเมื่อ 12 ก.พ. 2557   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
จ้างติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมฯ
ประกาศเมื่อ 12 ก.พ. 2557   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
หินใหญ่ ขนาด 20-30 ซม.
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำภายในหัวงานที่ทำการโครงการ
ประกาศเมื่อ 17 ม.ค. 2557   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
ประกวดราคางานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ(ระยะ1) จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคน. 5    
ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ รวมจำนวน 18 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคป.น่าน    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างจัดทำพร้อมติดตั้งบานระบาย ขนาด 6.00x5.30 ม.พร้อมเครื่องกว้านขนาด 25 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.11    
ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก บ้านป่าขี้ยาง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เลขที่ E จ.07/2557
ประกาศเมื่อ 22 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ยโสธร    
จ้างก่อสร้างงานประตูอาคารระบายน้ำบ้านนาเจริญ(ระยะที่ ๒)
ประกาศเมื่อ 22 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 22 เม.ย. 2557   โดย สพก.6    
ซื้อหินใหญ่ขนาด 15-30 ซม. หินย่อยเบอร์ ๑ และทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.4    
ซื้อกรวดเบอร์ 1 กรวดคละ และทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.4    
ซื้อหินใหญ่คละขนาด 15-30 ซม. หินย่อยเบอร์ 1
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.4    
การซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต รวม ๑๘ รายการ
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.6    
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อดินธรรมดาและดินลูกรังปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อหินใหญ่คละ ขนาด ๑๕-๓๐ ซม. (ตามสเปคกรม)
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.กระเสียว 
ซื้อท่อสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๒.๐๐ ม. (รวมค่าขนส่งและวางเรียง)
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.กระเสียว 
เครื่องฉายภาพ DLP Projector ขนาด 3500 ANSI Lumens
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พังงา 
ซื้อฝ้ายิบซัมบอร์ดและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา 
ลูกรัง
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
หินคลุก
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
ดินธรรมดา
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
คอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพ C 25/20 (มอก.213-2552)
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ 
ซื้อดินถมที่ (พร้อมดำเนินการ) จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ภาษีเจริญ 
เครื่องฉายภาพ DLP Projector ขนาด 3500 ANSI Lumens
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พังงา 
ซื้ออุปกรณ์โครงสร้างสำเร็จรูป
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย ชคป.มุกดาหาร 
จัดหาบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา โครงการฝายคลองบุญยิ่ง จังหวัดจันทบุรี
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.9 
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR 24(มอก.20-2527) และเหล็กเส้นผิวข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD 40(มอก.20-2548) ขนาดต่างๆ เลขที่ สซ.จ 07/2557
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ยโสธร 
ซื้อลูกรัง (ตามสเปคกรม)
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.กระเสียว    
ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช (ตามสเปคกรม)
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.กระเสียว    
วัสดุก่อสร้าง สำหรับงานขุดลอกห้วยน้ำลอดโคลน บ้านนาดง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รวม ๑๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคป.หนองคาย    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดล้างน้ำ และทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย ชศพ.ภูพาน    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย ชศพ.ภูพาน    
ซื้อ อิฐบล็อกตัวหนอนและอิฐมอญ
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย ชศพ.ภูพาน    
ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น CSS-๑ – ยางเพฟวิ่งแอสฟัสท์ AC๖๐/๗๐ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศเมื่อ 22 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ลำพูน    
ไพรม์โคดและผิวทางลาดยาง
ประกาศเมื่อ 22 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์    
แผ่นใยใส่รอยต่อ และแผ่นยางกันซึม (RUBBER WATER STOP)
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.13    
จ้างทำเสาเข็มคอนกรีตและคานสะพานคอนกรีต
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2557   โดย สพญ.4    
ซื้อ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบุ่งหมากโมง บ้านคำสว่างน้อย ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประกาศเมื่อ 18 เม.ย. 2557   โดย ชคป.นครพนม    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน    
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.หนองหวาย    
จ้างทำเครื่องยกพร้อมเพลาและอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ งานปรับปรุง ทรบ.คลองกอก กม.0+130 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
วัสดุก่อสร้างและอื่น ๆ รวม 10 รายการ งานซ่อมแซมท่อลอดคูส่งน้ำ บ้านทาบทอง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
วัสดุก่อสร้าง รวม 1 รายการ งานซ่อมเสริมคันกั้นน้ำเค็มชุมชนหน้าวัง (ด้านทิศเหนือ) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
วัสดุก่อสร้างและอื่น ๆ รวม 5 รายการ งานซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบายอาคารบังคับน้ำพื้นที่ MD 4 หนองก๊กซง,เหมืองกำนันประทีป,หัวทองหลาง-ดอนสำราญ และนายตัด-ดอนสำราญ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
ซื้อคอนกรีตบล็อกตัวหนอนสีเทา และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชศพ.ภูพาน    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดล้างน้ำ และทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชศพ.ภูพาน    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชศพ.ภูพาน    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดล้างน้ำ และทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชศพ.ภูพาน    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชศพ.ภูพาน    
ซื้อ ลูกรัง ตาม Spec กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ท่าโบสถ์    
ซื้อ ดินธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปน ตาม Spec กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ท่าโบสถ์    
อะไหล่รถบดล้อยาง SINGTHAI ชนิด 9 ล้อ ขับเคลื่อนตัวเอง รุ่น RRT9 - 10
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย สชป. 12    
สอบราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตุ-หนองแวง
ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่    
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2557   โดย สอน. 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 18 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ลำปาว 
ครุภัณฑ์ชำรุด ฝ่ายจัดหาที่ดิน 8 สำนักกฎหมายและที่ดิน
ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2557   โดย กมด. 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.8 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.8 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคป.เลย 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.16 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย สชป. 7 
ขายทอดตลาด ซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ 
ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 04 เม.ย. 2557   โดย กงบ. 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 03 เม.ย. 2557   โดย ชคป.หนองคาย 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 01 เม.ย. 2557   โดย กผง. 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.01.2014 1:37 PM