หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
   ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558


จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ของงานค่าตอบแทนใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ)
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก    
ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๑+๕๐๐ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานศรีสะเกษ    
จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์    
จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์    
จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์    
ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานศรีสะเกษ    
งานฝายกั้นลำน้ำสาขาลำน้ำเชิญ (ลำห้วยบุนา) ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (คป.ขอนแก่น)
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานขอนแก่น    
จ้างเหมาลาดยางผิวจราจร Para Asphalt Concrete จำนวน ๑ งาน ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ และอื่น ๆ รวม ๕ รายกากร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ซื้อหินย่อย ๓/๔ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานศรีสะเกษ    
จ้างเหมางานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ จำนวน ๑ งาน ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ซื้อค่าน้ำมันและค่าน้ำมันหล่อลื่น งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ ตำบลบ้านนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม)
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานนครพนม    
ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลอง กม.๐+๐๐๐ - ๒+๕๐๐ อ่างเก็บน้ำหนองสอางค์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานศรีสะเกษ    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM