หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
   ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558


โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย สำนักงานชลประทานที่ 8    
จ้างเหมากิจกรรมงานดิน สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานปราจีนบุรี    
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานปราจีนบุรี    
ปรับปรุงคลองระพีพัฒน์ และโครงข่ายระบบชลประทาน
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย สำนักงานชลประทานที่ 11    
ซื้อท่อ PVC และอื่นๆ รวม 17 รายการ ของงานระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ บ้านสองแคว (ระยะที่ 2) กม.3+006 ถึง กม.3+777 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานเชียงใหม่    
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2    
อะไหล่และอุปกรณ์
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย สำนักงานชลประทานที่ 3    
เบ็ดเตล็ดเครื่องใช้สำนักงาน
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย สำนักงานชลประทานที่ 3    
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย สำนักงานชลประทานที่ 3    
จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8    
งานระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติสถานีสูบน้ำคลองสายใหญ่ระหาน
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ    
ประตูคลองระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ งานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย สำนักงานชลประทานที่ 11    
ซื้อกระดาษเขียนแบบชนิดไข และอื่นๆ จำนวน ๑๘ รายการ งานปรับปรุงฝายบ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM