หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@procurement.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
งานซื้อดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ยางมณี    
E นน.จ.02/2557 งานจ้างทำบานระบายพร้อมเครื่องยกขนาดต่างๆและอื่นๆ พร้อมติดตั้ง รวมจำนวน ๙ รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคป.น่าน    
ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง ตามรายละเอียด SPECIFICATIONS ของกรมชลประทาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ลพบุรี    
ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง ตามรายละเอียด SPECIFICATIONS ของกรมชลประทาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ลพบุรี    
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา ตามรายละเอียด SPECIFICATIONS ของกรมชลประทาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ลพบุรี    
ซื้อดินธรรมดา
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.มโนรมย์    
จ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ 25 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ 25 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) งานซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ แบบบรรทุกน้ำ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว บ้านดอนดู่ ตำบลศรีบุญเรือง , บ้านกุดหล่ม ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ขอนแก่น    
งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา 1 ขวา ฝั่งซ้าย กม. 3+580 - 6+565
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.โพธิ์พระยา    
งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทุ่งจานไหล
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างเหมากำจัดวัชพืชบ่อยืมคันกั้นน้ำบางไทร-เสนา
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองรางสะแก
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองเจ็กไหล
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองวังน้อย-ช่างเหล็ก
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองกกแก้ว
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
จ้างงานซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ RSP12 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลล่าง    
จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 1
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองขนมจีน
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองหนองสรวง-บ่อสะแก
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชนิดผสมกับที่ ประเภทที่ ๑ ชั้นคุณภาพ C๑๗/๒๑
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย คบ.ท่อทองแดง    
ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย คบ.ท่อทองแดง    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ จำนวน ๑๓ รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย คบ.ท่อทองแดง    
งานจ้างประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย สกก.8    
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67th IEC และ 2nd WIF พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิต และเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2557   โดย สกญ. 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    
จ้างผลิตวีดีทัศน์และโปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย สบน.    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2557   โดย สพก.12    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองหนองอ้อ
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองแม่พระประจักษ์
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองลาดตะเข้
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองรางทอง
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองต้นตาล
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
จ้างจัดทำโครงการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 02 มิ.ย. 2557   โดย กจพ.    
การจ้างโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการชลประทานและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประกาศเมื่อ 26 พ.ค. 2557   โดย สบน.    
จ้างเหมา งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย – 1 ซ้าย ฝั่งขวา
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.โพธิ์พระยา    
จ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแก้มลิงดงส้มจีน (ระยะที่ 3) ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ประกาศเมื่อ 25 ก.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
จ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่๑ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรด้าห์หยั่งลึก(Ground Penetration Radar)พร้อมอุปกรณ์
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 mm. พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.มโนรมย์    
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทุ่งจานไหล
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองจิก
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยหวายพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายปากจาบ
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำระบบส่งน้ำบ้านปะโค
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำกุดอีตูบพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน    
ดินธรรมดา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Specifications ที่กรมชลประทานกำหนด รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค 
ดินลูกรัง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Specifications ที่กรมชลประทานกำหนด รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค 
ดินลูกรัง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Specifications ที่กรมชลประทานกำหนด รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค 
ลวดสลิงใส้เหล็กอ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 1นิ้ว 6 เกลียว รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค 
เหล็กรูปพรรณ รวม 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค 
หินใหญ่ ขนาด 20-30 ซม. หินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด ทั้ง 3 รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Specifications ที่กรมชลประทานกำหนด รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค 
เสาเข็มไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5นิ้วคูณ5 เมตร รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค 
ดินลูกรัง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Specifications ที่กรมชลประทานกำหนด
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค 
ดินธรรมดา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Specifications ที่กรมชลประทานกำหนด
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.ช่องแค 
จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ รต.1911 รถบด รต.2426 และรถขุด รถ.762
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ศปก.ที่ 3 
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านบ่อหวี
ประกาศเมื่อ 26 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ราชบุรี 
จัดหาท่อเหล็กกล้าฯ ท่อพีวีซี.แข็งฯ และข้อโค้งพีวีซี.ฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งและวางเรียง
ประกาศเมื่อ 26 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ราชบุรี 
ซื้อข้อต่อสามทางเหล็กหล่อ-เหล็กปลอกและเหล็กประกับท่อ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย สพก.6 
แผ่นพื้นสำเร็จรูป Ո ขนาดความกว้าง 0.54 ม. ความสูง 0.20 ม. ความยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 270 กก./ม.2 และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์    
ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2”
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์    
ไม้แบบสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ และไม้ยูคา
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และเหล็กเสริมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์    
หินย่อยเบอร์ 1 และ ทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.แควน้อยบำรุงแดน    
จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย สชป. 16    
ซื้อรถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6 ล้อ)
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย ชคน. 12    
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเจาะหินแบบโรตารี่ จำนวน2เครื่อง
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สชป. 14    
จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ ชลประทาน พ.ศ.2555
ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อรถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6 ล้อ)
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย ชคน. 12    
ดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ร้อยเอ็ด    
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูงและอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 09 ก.ค. 2557   โดย สพก    
ทรายหยาบน้ำจืด และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ รวม 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
เช่าเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซื้อเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 9 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
ซ่อมฝาสูบและอื่น ๆ ใช้กับรถลากจูงยี่ห้อDIAMOND REO รุ่น C1166DBTชป.061-0004
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย สคก.    
จ้างซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ ใช้กับรถลากจูงยี่ห้อVOLVOรุ่น FL 10ชป.062-0214
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย สคก.    
จ้างซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ ใช้กับรถลากจูงยี่ห้อVOLVOรุ่น FL 10ชป.062-0205
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย สคก.    
จ้างจัดทำชุดคำสั่งสำหรับสถานีแม่ข่ายของระบบโทรมาตรลุ่มน้ำจันทบุรี
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย สบน.    
จ้างซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ ใช้กับรถลากจูงยี่ห้อ MACK รุ่น R686ชป.062-0016
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย สคก.    
จ้างซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ ใช้กับรถลากจูงยี่ห้อ MACK รุ่น R685ชป.061-0073
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย สคก.    
ซื้อเชือกลวดเหล็กกล้าชั้นคุณภาพ 1570 ไม่เคลือบสังกะสี และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
ซื้ออะไหล่สำหรับรถขุด DRAGLINE ยี่ห้อ KOEHRING รถ.242
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
ซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนแบบเหล็กฉากขาเท่ากันชั้นคุณภาพ SS 400 และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
อะไหล่รถลากจูงยี่ห้อ DIMOND REO รุ่น C 11664 DBT ชป.061-0004
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย สคก.    
ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ คาวาซากิ รุ่นวิกเตอร์ขนาดปริมาตรกระบอบสูบ 140 ซีซี.และอื่น ๆ รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.แม่กวง 
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ (สชป.10/97/2557) ประเภทต่างๆ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.มหาราช 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2557   โดย ชคบ.นครปฐม 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เงินงบประมาณ) จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ฉะเชิงเทรา 
ขายทอดตลาดครุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เงินกู้) จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ฉะเชิงเทรา 
ซากครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย ศปก.ที่ 4 
ซากครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย ศปก.ที่ 4 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สำนักเครื่องจักรกล (เงินกู้) จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 15 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย คส.ชป.15 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สำนักเครื่องจักรกล (เงินงบประมาณ) จำนวน 7 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 15 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย คส.ชป.15 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทรถยนต์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย สจจ.ราชบุรี 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย ชคป.เพชรบูรณ์ 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2557   โดย สพก.13 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ สชป.2/25-26/2557 และสชป.2/28/2557
ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. 2557   โดย ชคป.ลำปาง 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  17.07.2014 8:07 AM