หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@procurement.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
จ้างก่อสร้างงานดินคูน้ำ โครงการบางบาล
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคน. 10    
E นน.ซ.07/2557 ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ จำนวน 18 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคป.น่าน    
ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต รวม 18 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.6    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างซ่อมคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก บ้านป่าขี้ยาง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ยโสธร    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลิงบัวน้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.มหาสารคาม    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงคันชาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.มหาสารคาม    
จ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองนาท่อม
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำ ๒ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งขวา (บ้านพร้าว)
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พัทลุง    
ซื้อหินคลุก
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
ซื้อดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
ซื้อดินธรรมดา
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7    
งานจ้างก่อสร้างงานประตูอาคารระบายน้ำบ้านนาเจริญ(ระยะที่ 2)
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พะเยา    
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ งานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคน. 5    
สอบราคาซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ จสน.ซ.03/2557
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคป.สกลนคร    
สอบราคาซื้อดินพร้อมบดอัดแน่น 85% เลขที่ จสน.ซ.02/2557
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคป.สกลนคร    
สอบราคาซื้อมีดขอถางป่าพร้อมด้าม และอื่นๆ เลขที่ จสน.ซ.01/2557
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคป.สกลนคร    
จาระบี No. EP-2-น้ำมันเกียร์ SEA 85 W-140
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.รังสิตใต้    
จ้างเหมาบดอัดแน่นดินโดยเครื่องจักร 95%
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.สามชุก    
จ้างเหมาบดอัดแน่นดินโดยเครื่องจักร 95%
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.สามชุก    
หินคลุกทำพื้นทางฯ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.จันทบุรี    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.นครราชสีมา    
สอบราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำหนองบ่ออาจ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.อุดรธานี    
สอบราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำหนองปลาเสื่อม ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.อุดรธานี    
สอบราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำหนองน้ำเค็ม ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.อุดรธานี    
หินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 ม. ฯ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.จันทบุรี    
ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.13    
จ้างจัดทำโครงการตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์งานชลประทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการสแกนฟิล์มภาพถ่ายเป็นภาพข้อมูลระบบดิจิตอลพร้อมระบบค้นหาข้อมูลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
งานจ้างจัดจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ งานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
ดินธรรมดาและดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 07 มี.ค. 2557   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
จ้างเหมาดันท่อลอดถนน จำนวน 4 แห่ง
ประกาศเมื่อ 05 มี.ค. 2557   โดย ชคป.นครนายก    
จ้างติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมฯ
ประกาศเมื่อ 12 ก.พ. 2557   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
จ้างติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมฯ
ประกาศเมื่อ 12 ก.พ. 2557   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
หินใหญ่ ขนาด 20-30 ซม.
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำภายในหัวงานที่ทำการโครงการ
ประกาศเมื่อ 17 ม.ค. 2557   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
ซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ ของงานโครงการฝายบ้านหนองหวาย 2 ตำบลไพรนกยูง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศเมื่อ 06 ม.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว x 6.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ รวม 7 รายการ ของงานโครงการฝายบ้านหนองหอย ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ประกาศเมื่อ 06 ม.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
ซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน ของงานโครงการแก้มลิงดงส้มจีนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ประกาศเมื่อ 06 ม.ค. 2557   โดย คส.ชป.12    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ท่อพีวีซี.แข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (มอก.17-2532) พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิด และขนาดต่างๆ จำนวน 42 รายการ
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ท่อพีวีซี.แข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (มอก.17-2532) พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิด และขนาดต่างๆ จำนวน 42 รายการ
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ท่อพีวีซี.แข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (มอก.17-2532) พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิด และขนาดต่างๆ จำนวน 49 รายการ
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ท่อพีวีซี.แข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (มอก.17-2532) พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิด และขนาดต่างๆ จำนวน 57 รายการ
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) บริเวณเขื่อนบางวาดและเขื่อนบางเหนียวดำ โครงการชลประทานภูเก็ต
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ภูเก็ต    
จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเชิงพื้นที่
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อกล่อง Gabion Mattress และแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE) งานขุดลอกแควตากแดดช่วงวังม้า – สว่างอารมณ์
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคป.อุทัยธานี    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ งานขุดลอกแควตากแดดช่วงวังม้า – สว่างอารมณ์
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคป.อุทัยธานี    
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคลองบอระเพ็ด
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคป.พิจิตร    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.13    
ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.13    
จ้างเหมาขุดลอกห้วยน้ำลอดโคลน บ้านนาดง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเมื่อ 04 เม.ย. 2557   โดย ชคป.หนองคาย    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างทำพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายตรง ขนาด ๖.๐๐ x ๓.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศเมื่อ 03 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.8    
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ คือ ปูนซีเมนปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 ทรายหยาบน้ำจืด และหินย่อยเบอร์ 1
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคน. 3 
จ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ระยอง 
ซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด ชั้นคุณภาพ SS 400 ตาม มอก.1479-2541 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย คชป.บึงกาฬ 
ซื้ออะไหล่รถขุด SUMITOMO LINK - BELT รุ่น LS78J รถ.416
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 6 
วัสดุใช้งาน จำนวน 96 รายการ
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 2 
จ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายใน
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย ชคป.ฉะเชิงเทรา 
ซื้อสายไฟและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา 
ซื้อฝ้ายิบซัมบอร์ดและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา 
ซื้อไม่้เนื้อแข็งแปรรูปขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา 
ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา 
ซื้อปูนซีเมนต์ปอตแลนด์ และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา 
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ่นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3 ขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 04 เม.ย. 2557   โดย สพญ.4 
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม
ประกาศเมื่อ 03 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.รังสิตใต้ 
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.หนองหวาย    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไม้แปรรูปและวัสดุไฟฟ้า รวม 5 กลุ่ม
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย สจจ.พิจิตร    
วัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้า รวม 4 กลุ่ม
ประกาศเมื่อ 09 เม.ย. 2557   โดย สจจ.พิจิตร    
ซื้อเสาเข็ม คอร.พร้อมตอก จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.รังสิตใต้    
ซื้อไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 31 มี.ค. 2557   โดย ชคบ.โพธิ์พระยา    
ซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (มอก.1227-2539)
ประกาศเมื่อ 31 มี.ค. 2557   โดย คส.ชป.4    
ซื้อเหล็กแผ่นเรียบ และอื่นๆ รวม 24 รายการ
ประกาศเมื่อ 31 มี.ค. 2557   โดย ชคบ.บรมธาตุ    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่นๆ รวมจำนวน 31 รายการ
ประกาศเมื่อ 31 มี.ค. 2557   โดย ชคบ.บรมธาตุ    
เช้าเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 มี.ค. 2557   โดย ชคป.ปราจีนบุรี    
เชิงชายและรายการอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 26 มี.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยหลวง    
จ้างจัดหาเกียร์มอเตอร์พร้อมติดตั้งและขยายเขตระบบไฟฟ้า
ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2557   โดย ชคบ.ราชบุรีฝั่งขวา    
วัสดุหลัก (หินย่อย,ทรายหยาบ,ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2557   โดย ชคบ.กุมภวาปี    
วัสดุหลัก (หินย่อย,ทรายหยาบ,ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2557   โดย ชคบ.กุมภวาปี    
ซื้อดินธรรมดา
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.สามชุก    
ซื้อดินลูกรัง(งานบึงแวง)จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 2    
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขนาดกลาง
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย คชป.บึงกาฬ    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาวท่อนละ 10 เมตร
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.คลองสียัด    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.คลองสียัด    
ซื้อสายโทรศัพท์และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย สชป. 13    
ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ มอก.427-2531 และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย สชป. 13    
ซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มอก.1228-2549 และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย สชป. 13    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม มอก.20-2543 และ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กข้ออ้อย มอก.24-2548
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย สชป. 13    
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป มอก.424-2530
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย สชป. 13    
ซื้อมาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัดขนาด ๑ นิ้ว และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย สชป. 8    
ดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
บุ้งกี๋พลาสติกและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.8 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.8 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย ชคป.เลย 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2557   โดย คส.ชป.16 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2557   โดย สชป. 7 
ขายทอดตลาด ซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ 
ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 04 เม.ย. 2557   โดย กงบ. 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 03 เม.ย. 2557   โดย ชคป.หนองคาย 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 01 เม.ย. 2557   โดย กผง. 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 เม.ย. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเมื่อ 01 เม.ย. 2557   โดย สชป. 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเมื่อ 01 เม.ย. 2557   โดย สชป. 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเมื่อ 01 เม.ย. 2557   โดย สชป. 7 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.01.2014 1:37 PM