หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง

checkpq2

จ้างจัดทำระบบMIS(Management Information System)เขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางและจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลเขื่อนเข้าสู่แม่ข่ายในสำนักชลประทาน ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพ
ประกาศเมื่อ 30 ส.ค. 2559   โดย กจพ.    
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ของงานแก้มลิงหนองวังยาวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ประกาศเมื่อ 30 ส.ค. 2559   โดย ชคป.นครพนม    
ซื้อ หินย่อย ขนาด 3/8”และอื่นๆ รวม 3 รายการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 30 ส.ค. 2559   โดย สพก.9    
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศเมื่อ 30 ส.ค. 2559   โดย ชคป.มหาสารคาม    
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อ วัสดุก่อสร้าง จานวน 12 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้้า P3 เลขที่ EB กป.(ซ)17/2559
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2559   โดย ชคบ.กุมภวาปี    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โครงการฝายห้วยยาง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2559   โดย คส.ชป.9    
ซื้อน้ำยาโพลีเมอร์ รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2559   โดย ชคบ.พลเทพ    
ซื้อท่อ AC ชั้นคุณภาพ 15 มอก.81-2548 พร้อมข้อต่อ มอก.126-2548 ยาว 5 ม. งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าไคร้-นาแล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2559   โดย ชคป.มุกดาหาร    
งานซื้อมอก.20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - มอก.277-2532 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ 2 จำนวน 9 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2559   โดย ชคป.พะเยา    
ซื้อชุดปั๊มไฮดรอลิค (Hydraulic Pump) และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2559   โดย ศปก.ที่ 7    
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำบ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2559   โดย ชคป.นครราชสีมา    
ร่ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำบ้านลำจอก-โนนหัวนา ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2559   โดย ชคป.นครราชสีมา    
งานก่อสร้างแก้มลิงบึงซึกวึกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2559   โดย ชคป.ชัยภูมิ    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2016  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM