หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง

checkpq2

ก่อสร้างแก้มลิงหนองโซงเซงพร้อมอาคารประกอบ บ.หนองหมื่น ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2559   โดย สชป. 5    
ก่อสร้างแก้มลิงหนองเหมือด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2559   โดย ชคบ.น้ำอูน    
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างฝายคลองหาดส้มแป้น
ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2559   โดย ชคป.ระนอง    
ก่อสร้างแก้มลิงหนองปากกรวดพร้อมอาคารประกอบ บ.โพนตาล ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2559   โดย สชป. 5    
ประกวดราคาจ้างขุดลอกและก่อสร้างทำนบดินพร้อมขุดบ่อก่อสร้างอาคารระบายน้ำ (จ้างเหมาบางส่วน) โครงการแก้มลิงบึงกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2559   โดย คส.ชป.8    
สรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. หนา 6 มม. ยาว 6.00 ม. และวัสดุอื่นๆ จำนวน 41 รายการ สำหรับงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำแก้ว ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2559   โดย ชคป.หนองคาย    
งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง (แบบออนไลน์) เลขที่ EB.๖๔/๒๕๕๙(สบอ.)
ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2559   โดย สบน.    
จ้างเหมาขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกแก้มลิง จำนวน 1 งาน งานโครงการแก้มลิงเขาบางแกรกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2559   โดย คส.ชป.12    
ซื้อมอก.20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - มอก.277-2532 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ 2 จำนวน 9 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2559   โดย ชคป.พะเยา    
สรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานซื้อท่อ AC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ชั้น 20 ยาว 5.00 ม. และวัสดุอื่น ๆ รวม 6 รายการ สำหรับงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำแก้ว ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเมื่อ 26 ก.ค. 2559   โดย ชคป.หนองคาย    
ซื้อมอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 - กรวด เบอร์ 1 จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ก.ค. 2559   โดย ชคป.พะเยา    
จ้างปรับปรุงทางสัญจรเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการกิ่วคอหมา
ประกาศเมื่อ 26 ก.ค. 2559   โดย สพญ.4    
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน บ้านห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ประกาศเมื่อ 25 ก.ค. 2559   โดย ชคป.นครพนม    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2016  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM