หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
  ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558


หินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปากลำห้วยหวาย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 22 พ.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน    
หินใหญ่ ขนาด 15-30 ซ.ม. จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปากลำห้วยหวาย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 22 พ.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน    
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 12 x 3 ยาว 4 เมตร และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปากลำห้วยหวาย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 22 พ.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน    
คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปากลำห้วยหวาย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเมื่อ 22 พ.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 18 รายการ ของงานปรับปรุงสะพานน้ำ กม.0+626 และท่อลอดถนน กม.0+627 ของคลองส่งน้ำคลองซอย 9L-RMC โครงการฝายเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานเชียงราย    
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ชนิดไม้เนื้ออ่อน) จำนวน 3 รายการของงานปรับปรุงสะพานน้ำ กม.0+626 และท่อลอดถนน กม.0+627 ของคลองส่งน้ำคลองซอย 9L-RMC โครงการฝายเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานเชียงราย    
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบไฟฟ้าสำรอง สำหรับงานเตรียมรับเสด็จเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบิดินทรจินดา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2560   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7    
จ้างก่อสร้างงานประตูระบายน้ำกุดเชียงบังพรอมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง    
รถยนต์ตรวจการณ์
ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ    
ไม้เนื้ออ่นแปรรูป และรายการอื่นๆ รวมจำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงฝายคลองบางไทร(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ
ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานระนอง    
หินใหญ่และรายการอื่นๆ รวมจำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงฝายคลองบางไทร(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ
ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานระนอง    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และรายการอื่นๆ รวม จำนวน 8 รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงฝายคลองบางไทร(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ
ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานระนอง    
คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงฝายคลองบางไทร(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ
ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานระนอง    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM