หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
  ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558

การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2560   โดย ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
จ้างเหมาบริการ ติดตามคุณสมบัติของตะกอนดินในท้องน้ำ บริเวณลุ่มน้ำปากพนัง
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2560   โดย ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
จ้างเหมาบริการ ศึกษาและพัฒนาศูนย์ปกิบัติชุมชนเพื่อการเรียนรู้ในการฟื้นฟูนากุ้งร้างในดวนน้ำเค็มชุมชน
ประกาศเมื่อ 24 ก.ย. 2560   โดย ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว สำหรับงาน ก่อสร้างอ่างพวงเชื่อมอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร และอ่างคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง (น้ำแล้งและน้ำเพื่อการเกษตร)
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานสงขลา    
งานจ้างเหมาปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยลึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เฉพาะงานดิน) ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2560   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14    
น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2560   โดย ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6    
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี ๓) จำนวน ๖๙,๑๗๓ ลิตร
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2560   โดย สำนักงานชลประทานที่ 10    
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ฯลฯ จำนวนรวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2560   โดย สำนักงานชลประทานที่ 9    
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มและอื่นๆ จำนวน 21 รายการ งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย    
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มและอื่นๆ จำนวน 28 รายการ งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย    
ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย รวม 1 รายการ งานซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย    
ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย รวม 1 รายการ งานซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย    
ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยบดอัดแน่น รวม 1 รายการ งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM