หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@procurement.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และวัสดุอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
จ้างก่อสร้างโครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย สชป. 15    
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบควบคุมการเปิด-ปิด เขื่อนพระราม 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ป่าสักใต้    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างทำนบดินและขุดบ่อก่อสร้าง (จ้างเหมาบางส่วน) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเจรียว (ตอนบน) ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย คส.ชป.8    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 กลุ่ม งานคูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (4R-1L-RMC)
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคน. 6    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 กลุ่ม งานคูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (3R-LMC)
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคน. 6    
จ้างซ่อมแซมถนนราดยางที่ชำรุดจากการก่อสร้าง โครงการลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา (ฉบับปรับปรุง)
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
งานจ้างก่อสร้างผิวทางแบบ Asphalt Concrete ความหนา 5 ซม. บริเวณคันทางบ่อพักน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา (ฉบับปรับปรุง)
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
งานซื้อวัสดุก่อสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมระบบส่งน้ำวัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย ชคป.จันทบุรี    
งานซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พร้อมตอก จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย สกญ. 6 (ประแสร์)    
งานซื้อเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย สกญ. 6 (ประแสร์)    
งานซื้อไม้แบบ (ไม้แปรรูปสำงานก่อสร้างทั่วไป) จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย สกญ. 6 (ประแสร์)    
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต ชนิดก้านแยก และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.เพชรบุรี    
ประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 10" และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.เพชรบุรี    
จ้างก่อสร้างงานลาดยางผิวทางแอสฟัสท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) หนา 5 ซม. พร้อมชั้นผิวทาง
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
ซื้อเหล็กแผ่นขนาด 2.00 ม. x 2.30 ม. x 9 มม. และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง    
ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด 2.00 ม. x 2.30 ม. x 9 มม. และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง    
ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด 2.00 ม. x 2.30 ม. x 9 มม. และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง    
ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด 2.00 ม. x 2.30 ม. x 9 มม. และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง    
จ้างหล่อพร้อมติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง Multi-Beam
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
จ้างจัดทำโครงการผลิตวารสารข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย กจพ.    
ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว แบบท่อบานปลายชนิดต่อด้วยกาวน้ำ ฯ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.จันทบุรี    
สอบราคาซื้อ แผ่นยางกันน้ำซึม ชนิด C และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย คส.ชป.5    
จัดหาพร้อมติดตั้งลวดสลิงไส้เหล็ก จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.สมุทรสาคร    
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ประกอบ กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย กจพ.    
คอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเมื่อ 01 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67th IEC และ 2nd WIF พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิต และเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2557   โดย สกญ. 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    
จ้างผลิตวีดีทัศน์และโปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย สบน.    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2557   โดย สพก.12    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองหนองอ้อ
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองแม่พระประจักษ์
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองลาดตะเข้
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองรางทอง
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองต้นตาล
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ราชบุรี    
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน (สามเสน)
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จและอื่นๆ จำนวน 148 รายการ งานก่อสร้างฝายบ้านมอสูง (แก้ว พงษ์ประยูร) จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย สชป. 4    
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางทองคำ ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
ซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมอ่างฯ บ้านไทรงาม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ประจวบคีรีขันธ์    
ซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมอ่างฯ ห้วยคอกช้าง (ตอนล่าง) (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ประจวบคีรีขันธ์    
เหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ กรมชลประทาน สามเสน
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างเหมาซ่อมแซมพนังลำเซบาย สาย A โครงการฝายลำเซบาย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองโกรงเกรง (ระยะที่ ๒) (ครั้งที่ ๒) ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
งานจ้างเหมาขุดดินปรับพื้นที่และถมบดอัดแน่นฝายชะลอน้ำพร้อมระบบส่งน้ำวัดเขาสุกิม
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย ชคป.จันทบุรี    
จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางเตย หมู่ที่ 11 ตำบลการะเกด อเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 22 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน    
ซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็กถักเคลือบสังกะสี
ประกาศเมื่อ 22 ส.ค. 2557   โดย สกญ. 3 (น้ำก่ำ)    
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.นครปฐม 
จ้างซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย สชป. 2 
จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางเตย หมู่ที่ 11 ตำบลการะเกด อเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน 
หินใหญ่ ขนาด 40 - 80 ซม. จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน 
จ้างเหมาบริการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.รังสิตเหนือ 
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย สคก. 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 บรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก.
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย ชคป.อำนาจเจริญ 
วัสดุก่อสร้าง ตะปูหัวกลมแบน (มอก.113-2529) และรายการอื่นๆ รวม 17 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย ชคป.อำนาจเจริญ 
อุปกรณ์ท่อเหล็กหล่อเทา (มอก.918/2535) จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย ชคป.อำนาจเจริญ 
เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม
ประกาศเมื่อ 20 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ฉะเชิงเทรา 
รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ กำจัดวัชพืชปริมาณ 15,300 ตัน
ประกาศเมื่อ 20 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.พลเทพ 
รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ กำจัดวัชพืชปริมาณ 15,200 ตัน
ประกาศเมื่อ 20 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.พลเทพ 
รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ กำจัดวัชพืชปริมาณ 7,560 ตัน
ประกาศเมื่อ 20 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.พลเทพ 
ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงาน ฝายยางนางโท ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลกลาง    
สอบราคาซื้อ ท่อ STEEL LINER มอก.427-2531 และรายการอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย คส.ชป.5    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 3ิ รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายพัสดุชำรุด 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำด้วยแรงคน 28 สาย
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.พลายชุมพล    
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
สอบราคาซื้อขอบคันคอนกรีตสำเร็จรูป และแผ่นบล๊อคคอนกรีต
ประกาศเมื่อ 21 ส.ค. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ประเภทไม้เนื้ออ่อน
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
หินใหญ่
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำชั้น 3
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+500 ถึง กม.2+500 ระยะทาง 2 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแขม)
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ลพบุรี    
ดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
ซื้อหินใหญ่ภูเขา และรายการอื่น ๆ จำนวน ๑๓ รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.อุดรธานี    
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 39 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 13 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 17 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 17 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 6 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เงินกู้) จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ระนอง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
แก้ไขข้อความในประกาศขายทอดตลาด เครื่องฉายภาพ LCD จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ลพบุรี 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์ 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์ 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์ 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  22.08.2014 1:32 PM