หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@procurement.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
จ้างก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย กจพ.    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน(TOR)งานจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองกก
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ดำเนินสะดวก    
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ภูเก็ต    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างถมดินบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Compaction Test งานป้องกันการกัดเซาะลาดดินด้านข้าง ด้านเหนือและท้ายประตูระบายน้ำโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2557   โดย สกญ. 3 (น้ำก่ำ)    
ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และวัสดุอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
จ้างก่อสร้างโครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย สชป. 15    
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบควบคุมการเปิด-ปิด เขื่อนพระราม 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ป่าสักใต้    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างทำนบดินและขุดบ่อก่อสร้าง (จ้างเหมาบางส่วน) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเจรียว (ตอนบน) ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย คส.ชป.8    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 กลุ่ม งานคูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (4R-1L-RMC)
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคน. 6    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 กลุ่ม งานคูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (3R-LMC)
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคน. 6    
จ้างซ่อมแซมถนนราดยางที่ชำรุดจากการก่อสร้าง โครงการลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา (ฉบับปรับปรุง)
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
งานจ้างก่อสร้างผิวทางแบบ Asphalt Concrete ความหนา 5 ซม. บริเวณคันทางบ่อพักน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา (ฉบับปรับปรุง)
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
จ้าง Stamped Concrete
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
หญ้านวลน้อย
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
ทำบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว พร้อมติดตั้ง
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
วัสดุเบ็ดเตล็ดก่อสร้าง
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และวัสดุอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
ซื้อท่อเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน ยาวท่อนละ 6.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที ปตร.ท่าแค
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สชป. 9    
อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที ปตร.หอทอง
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สชป. 9    
อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที ปตร.บางแตน
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สชป. 9    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สชป. 1    
ซื้อดินเหนียวสังเคราะห์
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ชลบุรี    
คอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
เหล็ก I-Beam ขนาด300x150x10 มม. และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.บางพลวง    
คอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเมื่อ 01 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พังงา    
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67th IEC และ 2nd WIF พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 17 ก.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิต และเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์
ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 2557   โดย สกญ. 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)    
จ้างผลิตวีดีทัศน์และโปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2557   โดย สบน.    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2557   โดย สพก.12    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองหนองอ้อ
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองแม่พระประจักษ์
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองลาดตะเข้
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองรางทอง
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
ประกวดราคาจ้างเหมา งานขุดลอกคลองต้นตาล
ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2557   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และสวนหย่อม กรมชลประทานปากเกร็ด
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย กจพ.    
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างทำนบดินและขุดบ่อก่อสร้าง (จ้างเหมาบางส่วน)โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเจรียว (ตอนบน) ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย คส.ชป.8    
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สกญ. 6 (ประแสร์)    
ซื้อเสาเข็ม จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สกญ. 6 (ประแสร์)    
ซื้อเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สกญ. 6 (ประแสร์)    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สกญ. 6 (ประแสร์)    
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล    
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ตราด    
การจ้างก่อสร้างผิวทางแบบ Asphalt Concrete ความหนา 5 ซม.
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนราดยางที่ชำรุดจากการก่อสร้างโครงการลำรูใหญ่
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2557   โดย สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรมาตรลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง,ชะอวด,เชียรใหญ่,หัวไทร,เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ราชบุรี    
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน (สามเสน)
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย กจพ.    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย สกญ.1 (ลำปาว) 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 285 w ขนาดกำลังไฟฟ้ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ Poly Crystalline Silicon Solar Cell และรายการอื่นๆ รวม 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.อำนาจเจริญ 
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 13 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภที่ ๑
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2557   โดย ชคน. 4 
คอนกรีตผสมเสร็จชนิดผสมกับที่ ประเภทที่ ๑
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2557   โดย ชคน. 4 
ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.เพชรบุรี 
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.นครปฐม 
จ้างซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย สชป. 2 
จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางเตย หมู่ที่ 11 ตำบลการะเกด อเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน 
หินใหญ่ ขนาด 40 - 80 ซม. จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน 
จ้างเหมาบริการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.รังสิตเหนือ 
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย สคก. 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 บรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก.
ประกาศเมื่อ 25 ส.ค. 2557   โดย ชคป.อำนาจเจริญ 
เสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม. พร้อมตอก
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ฉะเชิงเทรา    
ถมดินธรรมดาบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕%
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ฉะเชิงเทรา    
ซื้อสายไฟฟ้าชนิดสายกลมแกนเดี่ยวชนิด THW ขนาดต่างๆจำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ภาษีเจริญ    
สายไฟ THW ขนาด 240 SQMM จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ภาษีเจริญ    
ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงาน ฝายยางนางโท ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลกลาง    
สอบราคาซื้อ ท่อ STEEL LINER มอก.427-2531 และรายการอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย คส.ชป.5    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 3ิ รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง    
เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ฉะเชิงเทรา    
หินใหญ่
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
หินใหญ่
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
เหล็กรูปพรรณและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ประเภทไม้เนื้ออ่อน
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
วัสดุเบ็ดเตล็ดก่อสร้าง
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
ดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.ลำตะคอง    
จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองชลประทานพานทองฝั่งขวา ระยะที่ 1
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ชลบุรี    
ซื้อ จาระบี เบอร์ ๒
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.สงขลา    
ซื้อ บานประตูกันน้ำไหลย้อนกลับ
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.สงขลา    
ซื้อ วัสดุและอุปกรณ์เครื่องกว้าน-บานระบาย
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.สงขลา    
ซื้อ จาระบี เบอร์ ๒
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย ชคป.สงขลา    
จ้างจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67th IEC และ 2nd WIF พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2557   โดย กจพ.    
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 29 ส.ค. 2557   โดย ชคป.มหาสารคาม 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.เพชรบุรี 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เงินกู้) จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ระนอง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคบ.ห้วยโมง 
แก้ไขข้อความในประกาศขายทอดตลาด เครื่องฉายภาพ LCD จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.ลพบุรี 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2557   โดย ชคป.สุรินทร์ 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  22.08.2014 1:32 PM