หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@email.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสือ เลขที่ E13/2558 ชม.
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.เชียงใหม่    
จ้างก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.ชุมพร    
งานจ้างเหมาขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้าย River Outlet ท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา    
งานจ้างเหมาขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม กม.11+550-กม.14+000 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา    
งานจ้างเหมาขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา บ้านหลวงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา    
ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ END SUCTION ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อัตราการสูบน้ำ 0.15 ลบ.ม. ต่อวินาที ระยะยกน้ำสูง 10 เมตร พร้อมรายละเอียดระบบไฟฟ้า งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคดยาง
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.สงขลา    
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานซ่อมแซมทำนบกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างของงานซ่อมแซมทำนบกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
ซื้อท่อไฟเบอร์กลาส (GRP) ชนิด C ชั้นคุณภาพ PN 6 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคดยาง
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.สงขลา    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างแก้มลิงหนองกระเบา บ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.นครพนม    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ชนิดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.นครราชสีมา    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ชนิดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.นครราชสีมา    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ชนิดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.นครราชสีมา    
สายไฟฟ้าและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
สายไฟฟ้าและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
ดิน
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
ท่อพีวีซีและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
บานประตูอลูมิเนียมและอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
ทรายหยาบ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าและอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
ไม้กระยาเลยแปรรูปขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
สีทากันสนิมและอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
จัดทำโครงการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน งานชลประทาน ประจำปี 2558
ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
งานขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะ กม.7+000 ถึง กม.10+725 โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุด โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 11 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
ซื้อหญ้านวลน้อย และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สถานการณ์น้ำและงานชลประทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๔๙ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๔๔ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
การซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๔๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๓๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ข่าว บทความ สกู๊ปข่าว งานชลประทาน ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเมื่อ 02 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
การจ้างดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างรวมทั้งจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ระบบ
ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล    
การจ้างก่อสร้างระบบจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ และห้องน้ำสาธารณะ 1 ระบบ
ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล    
การจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ระลึก 1 หลัง
ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล    
จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเภาเคือง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ VERTICAL SPLIT CASEพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ (เหมารวม) และตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.ตราด    
ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน (ท่อ AC) ชั้นคุณภาพ PP ๑๕ ขนาด ๕๐๐ มม.พร้อมน้ำยาทาท่อ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.ตราด    
การจ้างเหมาขุดลอกคลองกลุ่มคลองชักน้ำ MD5 จำนวน 8 สาย เขตตำบลเชียรใหญ่/เชียรเขา/ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
การจ้างเหมาขุดลอกคลองกลุ่มคลองชักน้ำ MD4 จำนวน 14 สาย เขตตำบลบ้านใหม่/เกาะทวด/บางตะพง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
กล่อง Mattress และกล่อง Gabion จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย สพก.14    
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางภายในบริเวณ ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย สพก.7    
วัสดุก่อสร้างและอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
วัสดุก่อสร้างและอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และอื่นๆ จำนวน 9 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.นครพนม    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ท่อพีวีซี.แข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (มอก.17-2532) พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิด และขนาดต่างๆ จำนวน 71 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.พิษณุโลก    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.ระยอง    
คอนกรีตผสมเสร็จพร้อมค่าขนส่ง ขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย สกก.13    
วัสดุก่อสร้าง (รวม 19 รายการ)
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.พิจิตร 
คอนกรีตผสมเสร็จพร้อมค่าขนส่ง ขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย สกก.13 
จ้างวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณโลหะหนักในดิน
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย สบก. 
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายหลวง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.เชียงใหม่ 
ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน 
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรคันคลอง 1 ขวา ฝั่งขวา กม.0+150 ถึง 1+800 เป็นช่วงๆ
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.มหาราช 
ซื้อท่อ AC พร้อมข้อต่อ ข้อต่อเหล็กหล่อเหนียว ท่อเหล็กเหนียวและท่อเหล็ก อาบสังกะสี
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.มุกดาหาร 
ซื้อดินธรรมดา จำนวน 5,070 ลบ.ม.
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.พระนครศรีอยุธยา 
จ้างเหมาปรับปรุงคลองซอย 14.5L RMC.กิ่วลม
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา 
จ้างเหมาขุดลอกและเปิดทางน้ำเหนือและท้ายสะพานบ้านม่วง หมู่ที่ 6 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา 
จ้างเหมาขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวัง บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง รวม 1รายการ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา 
จ้างเหมาขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา บ้านวังสัก หมู่ที่ 10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา 
งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงคลองซอย 15.2L-RMC. กิ่วลม
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา 
จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย คบ.ยมน่าน    
วัสดุเบ็ดเตล็ดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.บุรีรัมย์    
เครื่องมือวัดเนื้อที่ และเครื่องมือวัดพื้นที่
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.บางเพลิง
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เริงราง    
ซื้อ ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์
ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.สงขลา    
รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 15 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย คส.ชป.15    
ซื้อ ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 16 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.ท่าโบสถ์    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรับกำลังอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า(รูปลูกบาศก์)210 กก./ตร.ซม.
ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เพชรบุรี    
หินย่อยเบอร์2และวัสดุอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เพชรบุรี    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบ
ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.ลพบุรี    
ซื้อหินใหญ่คละขนาด 15 -30 ซม.
ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.ลพบุรี    
ซื้อหินใหญ่ ขนาด 0.15 - 0.30 ม. ฯ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.จันทบุรี    
ซื้อดินปราศจากวัชพืช ฯลฯ จำนวน 17 รายการ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.จันทบุรี    
ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและอื่นๆ เลขที่ สน.ซ.20/2558/สชป.5
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.สกลนคร    
ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ สน.ซ. 19/2558/สชป.5
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.สกลนคร    
ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (WIRE MESH)
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย สพก.14    
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด ฯลฯ จำนวน 76 รายการ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.จันทบุรี    
ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป และอื่นๆ เลขที่ สน.ซ.21/2558/สชป.5
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.สกลนคร    
ทรายหยาบผสมคอนกรีต และทรายถมที่
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย สพก.14    
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและลวดผูกเหล็ก
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย สพก.14    
งานจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วรอบบริเวณที่ทำการ โครงการชลประทานบึงกาฬ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย คชป.บึงกาฬ    
พลั่วด้ามเหล็ก และอื่นๆ เลขที่ สน.ซ. 17/2558/สชป.5
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.สกลนคร    
งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคังคา 2
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย คชป.บึงกาฬ    
ซื้อหินใหญ่ ขนาด 0.15 - 0.30 ม. ฯ จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 19 ธ.ค. 2557   โดย ชคป.จันทบุรี    
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.10/2557 จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.09/2557 จำนวน 8 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ซากพัสดุชำรุดประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปทุมธานี 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สบอ.ชล 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 14 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ชคบ.เพชรบุรี 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เรือเหล็กบรรทุก
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องมือกลต่าง ๆ
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถตักเทหน้าตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU และรถตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG
ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2557   โดย ศปก.ที่ 7 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  22.08.2014 1:32 PM