หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
   ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558


ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ ของส่วนเครื่องจักรกล สชป.2 สำหรับใช้ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2    
จ้างขยายเขตไฟฟ้า สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำมะดัน
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล    
ไม้เนื้อแข็งแปรรูปขนาดต่างๆ ตาม มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ สำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานขอนแก่น (ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยเตย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการชลประทานขอนแก่น    
ซื้อ กล่องลวดตาข่ายเหล็กถักเคลือบสังกะสี (Gabions) ฯลฯ และอื่น ๆ รวม 7 รายการ ของงานปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา    
ซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ และอื่น ๆ รวม 2 รายการ ของงานปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา    
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก.1267-2544) จำนวน 32,000 ลิตร รวม 1 งาน สำหรับงานแก้มลิงวังเมืองพร้อมอาคารประกอบ ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โครงการฯนครสวรรค์ (คข.2.134.61)
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2    
ซื้อ หินใหญ่คละขนาด 15-30 ซม. และอื่น ๆ รวม 5 รายการ ของงานปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา    
ซื้อ กล่องลวดตาข่ายเหล็กถักเคลือบสังกะสี (Gabions) ฯลฯ และอื่น ๆ รวม 4 รายการ ของงานปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา    
ซื้อ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ฯลฯ และอื่น ๆ รวม 2 รายการ ของงานปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา    
ซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ และอื่น ๆ รวม 2 รายการ ของงานปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา    
ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ฯลฯ และอื่น ๆ จำนวน 7 รายการ ของงานปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา    
ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ประตูระบายน้ำคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี (ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ประตูน้ำคลองพระพิมล)
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย โครงการชลประทานนนทบุรี    
จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2561   โดย สำนักบริหารโครงการ    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM