หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@email.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
 •  ร่าง TOR 
 •  สอบราคา 
 • ประกวดราคา
 • e-Auction
 • เปลี่ยนแปลง
 • ยกเลิก
 • รายชื่อผู้ชนะ
 • ขายทอดตลาด
เหล็กเส้นกลมขนาดต่างๆ ของงานดาดคอนกรีตคลองทุ่งขวาง
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.อ่างทอง    
ซื้อกล่องลวดตาข่าย Mattress และกล่องลวดตาข่าย Gabions ขนาดต่างๆ งานอาคารป้องกันตลิ่งและส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย สพก.14    
ซื้อหินใหญ่ท้องน้ำ และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.แม่ฮ่องสอน    
ซื้อดิน และวัสดุอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคป.ชุมพร    
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองทะเลทรัพย์พร้อมอาคารประกอบ
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคป.ชุมพร    
ซื้อท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.0.80 ม.ปากลิ้นราง ของงานอาคารป้องกันตลิ่ง ม.5 ต.ย่านซื่อ
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคป.อ่างทอง    
งานซื้อ กรวดร่อนล้างน้ำ เบอร์ 2 ทรายหยาบน้ำจืด และรายการอื่น ๆ ของงานโครงการฝายห้วยซาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย คส.ชป.5    
งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ประกาศเมื่อ 23 ม.ค. 2558   โดย ชคป.ระนอง    
ซื้อพร้อมติดตั้ง MULTI-BEAMของงานก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเมื่อ 22 ม.ค. 2558   โดย สพก.8    
ซื้อกล้องสำรวจแบบกราดภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ (3D Laser Scanner) และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 22 ม.ค. 2558   โดย กจพ.    
ซื้อหินใหญ่ ขนาด Ø 0.20-0.30 ม. และวัสดุก่อสร้างต่างๆจำนวน 106รายการ งานอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมีพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2558   โดย ชคป.เชียงราย    
จ้างปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2558   โดย กจพ.    
จ้าง หมาก่อสร้าง (เฉพาะงานดิน)
ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2558   โดย คบ.แม่วัง    
ซื้อเหล็กโครงสร้างและวัสดุอื่น
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.ราชบุรีฝั่งขวา    
ซื้อไม้แปรรูป จำนวน 8.5458 ลบ.ม. และอื่นๆ รวม 24 รายการ
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.ดอนเจดีย์    
ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ สน.ซ.38/2558/สชป.5
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.สกลนคร    
ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารที่ทำการให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย สชป. 15    
ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ สน.ซ.36/2558/สชป.5
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.สกลนคร    
ซื้อท่อลดแรงดันน้ำใต้ดิน ขนาด 50 mm. ของงานดาดคอนกรีตคลองทุ่งขวาง
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.อ่างทอง    
ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ มอก.128-2549 ประเภทลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย สกญ. 3 (น้ำก่ำ)    
ซื้อตาปูลวดเหล็กหัวกลมแบน และอื่น ๆ
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.แม่ฮ่องสอน    
ซื้อวัสดุก่อสร้างโรงรถ และโรงเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย สชป. 15    
ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ สน.ซ. 37/2558/สชป.5
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.สกลนคร    
ซื้ออะไหล่รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D 65 A-7 รต.1581 เครื่องยนต์ CUMMINS ENGINE NO.261-77074
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ศปก.ที่ 4    
หญ้า (พื้นเมือง) เลขที่ สน.ซ.35/2558/สชป.5
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.สกลนคร    
ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ สน.ซ. 34/2558/สชป.5
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.สกลนคร    
จ้างจัดทำโครงการผลิตวีดิทัศน์งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศเมื่อ 23 ม.ค. 2558   โดย กจพ.    
จัดทำโครงการผลิตสปอต สารคดี กิจกรรมงานชลประทานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเมื่อ 19 ม.ค. 2558   โดย กจพ.    
ซื้อเรือกำจัดวัชพิช ตาม Specifications เลขที่ S 5 321 0309 0101/1
ประกาศเมื่อ 14 ม.ค. 2558   โดย สชป. 11    
จัดทำโครงการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
จ้างจัดทำโครงการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน งานชลประทาน ประจำปี 2558
ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
งานขุดลอกคลองธรรมชาติลำแชะ กม.7+000 ถึง กม.10+725 โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุด โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 11 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.มูลบน    
ซื้อหญ้านวลน้อย และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สถานการณ์น้ำและงานชลประทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๔๙ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๔๔ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
การซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๔๕ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน ๓๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา    
จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ข่าว บทความ สกู๊ปข่าว งานชลประทาน ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเมื่อ 02 ธ.ค. 2557   โดย กจพ.    
ซื้อหินใหญ่ หินย่อย และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.ลำปาง    
ซื้อหินใหญ่ ขนาด Ø ๐.๒๐- ๐.๓๐ ม และวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน ๑๐๖ รายการ
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.เชียงราย    
ซื้อพร้อมติดตั้ง MULTI-BEAM
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย สพก.8    
คอนกรีตผสมเสร็จประเภทปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่5
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.เพชรบุรี    
ซื้อกล่องGABION และวัสดุอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.เพชรบุรี    
ท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคป.สุพรรณบุรี    
เครื่องกว้านบานระบายพร้อมเกียร์มอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.เพชรบุรี    
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยขนาดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย สพก.14    
ซื้อหินย่อยผสมคอนกรีตและจัดทำวัสดุรองพื้น
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย สพก.14    
งานจ้างก่อสร้างลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม.
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
ซื้อหินคลุก
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย สพก.14    
ซื้อทรายหยาบผสมคอนกรีตและจัดทำทรายรองพื้น
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย สพก.14    
จ้างก่อสร้าง กิจกรรมงานดินบ่อก่อสร้างอาคารฝายพร้อมขุดลอกลำห้วยและงานบ่อก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการฝายห้วยซาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย คส.ชป.5    
รถและเครื่องจักรกลงานดิน (พร้อมพนักงานขับรถ) จำนวน 7 รายการ
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.นครพนม 
จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำD14
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.เพชรบุรี 
จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำD13
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.เพชรบุรี 
วัสดุอุปกรณ์ประปา
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.พิจิตร 
ซื้อท่อยางต่อท่อส่งดิน ขนาด 14 นิ้ว
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ศปก.ที่ 4 
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดต่างๆ
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคป.อ่างทอง 
ดินธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปนและดินลูกรัง
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคน. 16 
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมงานดินขุดตามแนวท่อส่งน้ำระบบส่งน้ำห้วยน้ำโป่ง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย คส.ชป.5 
ซ่อมแซมตัวถุงฝายยางแก้งสนามนาง
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน 
ซื้ออะไหล่รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ VOLVO BM A 25 C รต.2387
ประกาศเมื่อ 26 ม.ค. 2558   โดย ศปก.ที่ 3 
วัสดุก่อสร้าง รวม 5 กลุ่ม
ประกาศเมื่อ 23 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.แม่แตง 
จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสือ
ประกาศเมื่อ 23 ม.ค. 2558   โดย ชคป.เชียงใหม่ 
จ้างตอกเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนชนิดตัวยู
ประกาศเมื่อ 23 ม.ค. 2558   โดย คส.ชป.2 
จ้างติดตั้งทุ่นลอยน้ำกันสวะ
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย สชป. 1    
ซื้อบานระบาย และเครื่องกว้าน ขนาดต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.แพร่    
ซื้อบานระบาย และเครื่องกว้าน ขนาดต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.แพร่    
ซื้อบานระบาย และเครื่องกว้าน ขนาดต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.แพร่    
หินคลุก
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย สกญ.1 (ลำปาว)    
ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ มอก.128-2549 ประเภทลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย สกญ. 3 (น้ำก่ำ)    
งานจัดหาและติดตั้งสาย NYY_๑C ขนาด ๒๔๐ ตร.มม. - งานจัดหาและติดตั้งราง Cable Ladder ขนาด ๒๐๐ x ๑๐๐ มม.
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคป.ปทุมธานี    
งานจัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมสำหรับเครื่องสูบน้ำ (Motor Starter Cubicle) พร้อมอุปกรณ์ - งานจัดหาและติดตั้ง Terminal Box พร้อมอุปกรณ์
ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2558   โดย ชคป.ปทุมธานี    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ม.ค. 2558   โดย ชคป.กาฬสินธุ์    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทผสมกับที่(ประเภทที่ 1) และอื่น ๆ จำนวน 26 รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ม.ค. 2558   โดย สพก.4    
ซื้อ ดินธรรมดา
ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2558   โดย คบ.แม่วัง    
เช่า รถและเครื่องจักรกลงานดิน พร้อมพนักงานขับรถ
ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2558   โดย คบ.แม่วัง    
จ้าง เหมางานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายแม่วัง กม.27+900-กม.30+000 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง
ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2558   โดย คบ.แม่วัง    
ซื้อดินลูกรัง จำนวน 2,128 ลบ.ม. รวม 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคน. 7    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 บรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก. (มอก.15 เล่ม 1 – 2547) และรายการอื่นๆ รวม 10 รายการ (งบจังหวัด)
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 รวม 3 รายการ
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.บางพลวง    
ซื้อหินใหญ่ ขนาด 0.20-0.40 ม.
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคบ.บางพลวง    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 บรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก. (มอก.15 เล่ม 1 – 2547) และรายการอื่นๆ รวม 12 รายการ (งบจังหวัด)
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.มุกดาหาร    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 บรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก. (มอก.15 เล่ม 1 – 2547) และรายการอื่นๆ รวม 12 รายการ (งบจังหวัด)
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.อำนาจเจริญ    
ซื้อหินใหญ่
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.มุกดาหาร    
ซื้อวัสดุสำเร็จรูป
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.มุกดาหาร    
ซื้อวัสดุสำเร็จรูป
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.มุกดาหาร    
ซื้อทรายหยาบน้ำจืด,กรวดล้างน้ำ
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.มุกดาหาร    
ซื้อหินใหญ่
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ชคป.มุกดาหาร    
เช่าเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ (โครงการขุดลอกคลองลำแตงกวา)
ประกาศเมื่อ 28 ม.ค. 2558   โดย ศปก.ที่ 2    
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เครื่องฉายสไลด์ ฯลฯ
ประกาศเมื่อ 23 ม.ค. 2558   โดย สบก. 
ขายทอดตลาดมูลดิน จำนวน ๙๒,๐๐๐ ลบ.ม.
ประกาศเมื่อ 19 ม.ค. 2558   โดย ชคป.อุดรธานี 
ขายทอดตลาดมูลดินตะกอนในอ่างเก็บน้ำกระเสียว
ประกาศเมื่อ 30 ธ.ค. 2557   โดย ชคบ.กระเสียว 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๔ รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ธ.ค. 2557   โดย ชคน. 4 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๖ รายการ
ประกาศเมื่อ 26 ธ.ค. 2557   โดย ชคน. 4 
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2557   โดย ชคน. 12 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.10/2557 จำนวน 11 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สชป.6 ถจ.พด.09/2557 จำนวน 8 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ซากพัสดุชำรุดประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2557   โดย ชคป.ปทุมธานี 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 6 
ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สบอ.ชล 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2557   โดย สชป. 14 

 
 
 ประกาศร่าง TOR
เผยแพร่สรุปสาระสำคัญของร่างขอบเขต
ของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
  ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางด้วย วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่ข้อมูลการขายทอดตลาดพัสดุ
ชำรุด ของกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ถูกเพิกถอน และมติ
ค.ร.ม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนชั้น
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
 
 
ลงทะเบียนผู้ค้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2015  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  22.08.2014 1:32 PM