หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
   ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558


วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย สำนักงานชลประทานที่ 17    
วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ สำหรับงานค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย สำนักงานชลประทานที่ 17    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ และอื่นๆ รวม ๑ รายการ ปรับปรุงฐานรากเขื่อน (โดยฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สขป.๕) ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
อุปกรณ์การเจาะ ทดสอบและอัดฉีดน้ำปูน และอื่นๆ รวม ๓ รายการ ปรับปรุงฐานรากเขื่อน (โดยฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สชป.๕) ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปรบปรุงฐานรากเขื่อน (โดยฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สชป.๕) ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
เบ็ดเตล็ดรายการต่างๆ ปรับปรุงฐานรากเขื่อน (โดยฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สชป.๕) ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ท่อเหล็ก ขนาด ๖๐๐ มม. หนา ๖ มม. จำนวน ๑๔๐ มม. ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ และอื่นๆ รวม ๑๖ รายการ ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ดินก่อสร้างคลองระบายน้ำด้วยเครื่องจักร และอื่นๆ รวม ๓ รายการ ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ดินขุดลอกอ่างเก็บน้ำพร้อมขนย้ายเกลี่ยตบแต่ง ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณการบริหารจัดการน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3    
ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดหนองหาย ระยะทาง ๓.๖๔๐ กม. (คป.สกลนคร)
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย โครงการชลประทานสกลนคร    
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2561   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM