หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านอีเมล์ admin@email.rid.go.th สามารถสอบถามปัญหาหรืออื่นๆ ผ่านทาง Messenger ได้
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง

งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำบริเวณพลับพลาที่ประทับ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศเมื่อ 03 ก.ค. 2558   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายท่าล้อ-อู่ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กม.11+760-กม.15+848 จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศเมื่อ 03 ก.ค. 2558   โดย ชคป.กาญจนบุรี    
งานจ้างเหมากิจกรรมเบื้องต้นอาคารบังคับน้ำ 10 แห่ง
ประกาศเมื่อ 03 ก.ค. 2558   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
จ้างเหมาคลองส่งน้ำสายที่ 1 และสายที่ 2 ของระบบกระจายน้ำคลองพลเอกอาทิตย์
ประกาศเมื่อ 03 ก.ค. 2558   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
ซื้อหินย่อยเบอร์ 1,ทรายหยาบน้ำจืด,หินใหญ่ ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2558   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปและเสาไม้กลม
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2558   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
ซื้อเข็มพืด พร้อมตอก
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2558   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโคกพระของงานระบบกระจายน้ำคลองพลเอกอาทิตย์
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2558   โดย ชคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์    
ซื้อท่อ และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 31 รายการ
ประกาศเมื่อ 02 ก.ค. 2558   โดย สชป. 14    
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมยางกันซึมและอุปกรณ์ประกอบประตูระบายน้ำสายหลัก (ปตร.คลองหน้าโกฎิ,ปตร.คลองบางจาก,ปตร.คลองเปี๊ยะ,ปตร.คลองบางลึก,ปตร.คลองสุขุม และ ปตร.คลองลัด) ตำบลท่าพญา,คลองน้อย,บางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2558   โดย ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง    
(ปรับปรุงร่าง TOR) สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมากิจกรรมงานดินขุดสระ โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม บ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประกาศเมื่อ 01 ก.ค. 2558   โดย ชคป.สกลนคร    
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่ห้วยหินลาด บ้านโพนบกน้อย ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประกาศเมื่อ 30 มิ.ย. 2558   โดย คส.ชป.7    
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์ท่อเหล็ก ชนิดเหล็กเหนียว เหล็กหล่อเหนียวและเหล็กอาบสังกะสีชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 56 รายการงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนน้ำคำ ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ประกาศเมื่อ 30 มิ.ย. 2558   โดย ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2015  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM