หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
  ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558


จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ ทำลายคันดินนากุ้งร้าง
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2560   โดย ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
งานจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของงานปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพล โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานจันทบุรี    
ซื้อเหล็กเส้นกลมฯ และอื่นๆ จำนวน 5 รายการของงานซ่อมแซม ทรบ.กม.10+270 ของคลองRMC
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก    
ซื้ออุปกรณ์ ไฮดรอลิกควบคุมบานระบายน้ำ จำนวน 20 รายการ สำหรับงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ฝายมะขามสูง โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานพิษณุโลก    
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ สำหรับงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ฝายมะขามสูง โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานพิษณุโลก    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 52 รายการ สำหรับงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ฝายน้ำเฟื้อ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานพิษณุโลก    
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานพิษณุโลก    
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำปราณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ของงาน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำปราณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี    
โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำกลางคลองปาเสมัส กม. 12+350 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลก    
โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำมูโนะ-นานาค กม. 4+850 ถึง กม. 5+060 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลก    
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง อะไหล่และเบ็ดเตล็ดต่างๆ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน(ระยะที่3) ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4    
ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ (จำนวน 4 รายการ) สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน(ระยะที่3) ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1 (จำนวน 1 รายการ) สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน(ระยะที่3) ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2560   โดย โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM