หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
  ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558


ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC2 กม.7+187-กม.7+750 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด    
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-RMC2 กม.2+992-กม.4+177 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด    
ซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ งานปรับปรุงฝายห้วยกว้าง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานเชียงใหม่    
ซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง งานอาคารแบ่งน้ำคลองส่งน้ำ 2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา (อ่างเก็บน้ำคลองหลา) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานสงขลา    
ซื้อหินคลุก (ตาม Spec กรมชลประทาน)
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว    
ซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน แบบเกียร์ธรรมดาปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตราช้าง บรรจุถุงละ 50 กก. (มอก.15-2555) และอื่นๆ ตาม Spec ที่แนบ สำหรับงานก่อสร้างฝายพร้อมขุดลอกลำห้วยเขมร บ้านกู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานยโสธร    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตราช้าง บรรจุถุงละ 50 กก. (มอก.15-2555) และอื่นๆ ตาม Spec ที่แนบ สำหรับงานต่อขยายคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานยโสธร    
ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สำหรับงานแก้มลิงหนองกะหล่าวพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานยโสธร    
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตราช้าง บรรจุถุงละ 50 กก. (มอก.15-2555) และอื่นๆ ตาม Spec ที่แนบ สำหรับงานแก้มลิงหนองกะหล่าวพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานยโสธร    
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป(มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ประเภทไม้เนื้ออ่อนไม้แปรรูปโรงเลื่อยจักรขนาดต่างๆ / งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านทุ่งแสงทอง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอรางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์    
ซื้อหินใหญ่ขนาด ๒๐-๓๐ ซม.,หินย่อยเบอร์ ๑ และทรายหยาบ /งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านทุ่งแสงทอง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอรางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์    
ซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย SD - ๓๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆและเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง SR- ๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆ / งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านทุ่งแสงทอง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอรางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM