หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
   ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558


ซ่อมแซมถนนทดแทนอ่างเก็บนํ้าแม่ประจันต์ เป็นช่วงๆ ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี    
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป สำหรับงานซ่อมแซม ปตร.ห้วยทรง-วังชัน
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่    
ซ่อมแซมเปลี่ยนบานระบายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. โครงการฯรังสิตใต้
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้    
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน สามเสน (เพิ่มเติม) กรุงเทพมหานคร
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย ส่วนจัดหาพัสดุ    
งานซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16    
โครงการขุดลอกส่งน้ำฝายคลองนางน้อย (โครงการชลประทานตรัง) ณ ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลโคกสะบ้า ตำบลนาโยงเหนือ ตำบลละมอ และตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง ตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาบินหลา ตำบลบ้านควน ตำบลโคกหล่อ ตำบลควนปริง ตำบลนาพละ และตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย โครงการชลประทานตรัง    
ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ชนิดต่อด้วยแหวนยาง และอื่น ๆ จำนวน 21 รายการ ของงานปรับปรุงขยายระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 2
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป สำหรับงานซ่อมแซมบานระบาย ปตร.คลองตาด้วง
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่    
จัดซื้อหมวดงานเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ หมวดงานท่อและสี หมวดหิน หมวดคอนกรีตผสมเสร็จ ของงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำวัดศาลเจ้า
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย โครงการชลประทานปทุมธานี    
ซื้ออากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน (MUAV) สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ภัยแล้ง การปลูกพืชในพื้นที่ชลประทานและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่/ขนาดกลาง
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย ส่วนจัดหาพัสดุ    
น้ำมันดีเซล จำนวน 20,000 ลิตรของงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองคู จำนวน 1 แห่ง
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา    
ซื้อไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ สำหรับงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.๖๙+๔๐๐
ประกาศเมื่อ 23 ก.ค. 2561   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM