หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
  ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558

checkpq2

ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง และอื่น ๆ จำนวน 34 รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอิเฒ่า
ประกาศเมื่อ 26 มิ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานกาฬสินธุ์    
จ้างและติดตั้งบานระบายน้ำแบบพับได้ขนาดยกน้ำสูง 1.00 เมตร ชนิดใช้ระบบไฮดรอลิกแบบฐานพับและติดตั้งแม็กเนติก Encoder แบบใช้งานใต้น้ำ พร้อมระบบควบคุม จำนวน 1 งาน (รวม 7 รายการ)
ประกาศเมื่อ 26 มิ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานสระแก้ว    
จัดหาพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง สำหรับงานก่อสร้าง ปตร. และ สน.คลองลำพญา จังหวัดนครปฐม
ประกาศเมื่อ 26 มิ.ย. 2560   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11    
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าบันได ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ประกาศเมื่อ 23 มิ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานตรัง    
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศเมื่อ 23 มิ.ย. 2560   โดย ส่วนจัดหาพัสดุ    
งานปรับปรุงท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทอง-อ่างเก็บคลองโบด
ประกาศเมื่อ 23 มิ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานนครนายก    
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล งานโครงการแก้มลิงบึงบอระเพ็ด (ระยะท่ี่ 2) จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ประกาศเมื่อ 22 มิ.ย. 2560   โดย สำนักเครื่องจักรกล    
ประกวดราคาซื้อ กล่องลวดตาข่ายและแผ่นใยสังเคราะห์ โครงการงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 22 มิ.ย. 2560   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14    
ประกวดราคาซื้อ วัสดุสำหรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5,000 เมตร หมู่ที่4 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ประกาศเมื่อ 22 มิ.ย. 2560   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14    
ประกวดราคาซื้อท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5,000 เมตร หมู่ที่4 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ประกาศเมื่อ 22 มิ.ย. 2560   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14    
งานซื้อ หินใหญ่ และอื่นๆ
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1    
จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระถิน ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560   โดย โครงการชลประทานนครราชสีมา    
งานปรับปรุงแหลมป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ประกาศเมื่อ 20 มิ.ย. 2560   โดย ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM