หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
  ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558

checkpq2

ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่นๆ จำนวน 65 รายการ ของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานเพชรบุรี    
ปรับปรุงถนนคันคลองห้วยบ่า(ปรับปรุงผิวจราจรแบบ PAVEMENT INPLACE RECYCING กว้าง ๕.๐๐ เมตร และผิวทางลาดยาง PARA ASPHATIC CONCRETE กว้าง ๕.๐๐ เมตร) ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้    
แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ งานระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12    
จ้างก่อสร้างพัฒนาแก้มลิงบึงกุดเค้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานขอนแก่น    
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยซัน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6    
จ้างก่อสร้างพัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้ำแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานขอนแก่น    
จ้างก่อสร้างพัฒนาแก้มลิงหนองแวงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานขอนแก่น    
ซื้อแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ งานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีดอก ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12    
จ้างงานปรับปรุงบึงสำเภาลอย ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานอ่างทอง    
จ้างงานปรับปรุงหนองหัวแตก พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานอ่างทอง    
จ้างงานปรับปรุงบึงลาดจินจาน พร้อมอาคารประกอบ ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานอ่างทอง    
จ้างงานปรับปรุงหนองระหานใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานอ่างทอง    
ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่นๆ จำนวน 88 รายการ ของโครงการระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศเมื่อ 24 มี.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานเพชรบุรี    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM