หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
   กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
   กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
   ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
 •   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลบประกาศได้ กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดคู่มือในหน้าแรก
 •   ผู้พัฒนาระบบขอแจ้งข่าวการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น.
 •   การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทั้งเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทาน
 •   ผู้ลงประกาศจะต้องลงประกาศให้ทันวันเวลาที่ประกาศกำหนด เนื่องจากวันที่ลงประกาศยึดตามระบบจริง
  ปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่25ก.พ.2560 เวลา 12.00น. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 และที่62/2558 ลงวันที่7เม.ย.2558
 « | | | |   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่สัญญาลงนามวันที่ 1 สิงหาคม 2560 | | | | »

จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำห้วยลำทวน บ้านน้อยเรือนจำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ประกาศเมื่อ 17 ส.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานยโสธร    
งานปรับปรุงคลองระพีพัฒน์แยกตก กม.12+000 ถึง กม.36+400
ประกาศเมื่อ 17 ส.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ    
จ้างระบบส่งน้ำบ้านดอนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ ๒ ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเมื่อ 17 ส.ค. 2560   โดย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด    
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ชนิดต่างๆ พร้อมพนักงานขับรถ ของงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงหนองพร้าหาย ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเมื่อ 17 ส.ค. 2560   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15    
ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่หัวงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2560   โดย สำนักงานก่อสร้าง 7 (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (ไม่ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน ไม่มีการแจ้งแก้ไข)    
งานซื้อท่อ AC ขนาด Ø 600 มม. ชั้นคุณภาพ PP 15 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (มอก.81-2548 และ มอก.126-2548) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยาง-ทรายเงิน ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง    
ซื้อดินธรรมดา จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.34+000 ถึง กม.39+595 เป็นช่วงๆ
ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช    
จ้างก่อสร้างลาดยางถนนคลองศาลาหลวง ความยาว 2,500.00 เมตร อาคารประกอบและ ส่วนประกอบอื่น คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2560   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16    
ซื้อดินธรรมดา ของงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.26+800 ถึง กม.34+000 เป็นช่วงๆ
ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2560   โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ตาม มอก.213-2552 จำนวน 1 รายการ งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะที่ 2 ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2560   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12    
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ตาม มอก.213-2552 จำนวน 1 รายการ งานประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2560   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12    
ซื้อท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร แบบปากลิ้นราง ชั้น 3 ตาม มอก.128-2549 จำนวน 1 รายการ งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะที่ 2 ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2560   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12    
ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใหิน (AC) ชนิดทนความดันชั้นคุณภาพ PP20 (ตาม มอก.81-2548) ขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 138 รายการ
ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2560   โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13    

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM