หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
   หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่  ถึง
     
    ??????????  
 
   
 
     
     
    ????????????????????????????  
     
 

 ??????????? ????????
 ?????? : ?????????????????
 ??? : ????????????
 ????? : ????????????
 ??????? : GIS
 ?????? : suwanna@mail.rid.go.th

 ???????  ????????
 ?????? : ?????????????????
 ??? : ?????????
 ????? : ?????????
 ??????? : ??????????????????
 ?????? : itrach@mail.rid.go.th
   

 ??????????  ????
 ?????? : ?????????????????
 ??? : ?????????
 ????? : ???????
 ??????? : GIS
 ?????? : acharar@mail.rid.go.th
 
 ?????????  ???????
 ?????? : ??????????
 ??? : ?????????
 ????? : ??????????????????
 ??????? : ?????????????????
 ?????? : athiwatrid@mail.rid.go.th
 
   
 ??????????  ???????
 ?????? : ?????????????????
 ??? : ?????????
 ????? : ??????????????
 ??????? : ??????????????
 ?????? : admin@email.rid.go.th
 

 ???????? ??????
 ?????? : ?????????????????
 ??? : ??????????
 ????? : ???????????????????
 ??????? : -
 ?????? : nutchar@mail.rid.go.th
 
 
     
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2024  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
    เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM

??????? ?????????? ????????? ????????????