หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   E-Bidding ทั้งหมด

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน EB ปนบ./ซ.01/2562 ซื้อหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม.และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมหัวงาน ปตร.ชะอวด-แพรกเมือง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 1,186,977.95
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ eb ปส.ซ.04/2562 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับงานซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง ๘L กม.๓+๐๑๐ ถึง กม.๕+๐๑๖ เป็นช่วงๆ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 561,600.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ eb ปส.ซ.03/2561 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับงานซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 2L - 4L กม.0+000 ถึง กม.2+598 เป็นช่วงๆ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 770,250.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ eb ปส.ซ.02/2562 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับงานซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 9L กม.1+000 ถึง กม.3+360 เป็นช่วงๆ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 803,400.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ eb ปส.ซ.01/2562 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ซ่อมแซมคอนกรีต คลอง7L กม.3+150 ถึง กม.11+650 เป็นช่วงๆ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 2,952,300.00
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 EB ซ.19/2562 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ฝายห้วยหินครก ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 3,325,372.00
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 EB ซ.18/2562 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 1,072,928.64
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 EB ซ.17/2562 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ฝายห้วยจิกเปา ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 4,961,181.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง EB 022/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 1,324,000.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง EB 021/2561 ประกวดราคาซื้อหินคลุก ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน (Specifications) จำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 631,527.10
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 EBสจจ.7/ซ.02/2562 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 740 ลบ.ม. สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 6) ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 2,081,213.00
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ EB.จ.001/2561ศศพ. จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชี่ยงใหม่   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 11,027,719.18
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม Eb 08/2562 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 1,440,000.00
โครงการชลประทานยโสธร EB ยส.ซ.10/2562 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 บรรจุถุงละ 50 กก. (มอก.15-2555) และอื่นๆ ตาม Spec ที่แนบ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร   ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561 1,129,918.48

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2024  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM