หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   E-Bidding ทั้งหมด

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ EB จ.1/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 1.500 กม. เลขที่ EB จ.1/2562 สำหรับงานปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.500 กม. (คบ.น้ำก่ำ)   ดำเนินการ 05 พ.ย. 2561 6,940,108.42
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 คส.ชป.6 EB (ซ)21/2562 ซื้อดินคัดเลือกสำหรับใช้ถมบดอัดแน่น ชนิด GC หรือชนิด SC หรือชนิด CL จำนวน 1 รายการ โครงการพนังกั้นน้ำ B1 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6   ดำเนินการ 05 พ.ย. 2561 23,136,000.00
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 คส.ชป.6 EB (ซ)20/2562 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (มอก.15 เล่ม 1-2555) และอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ 3L-RMC กม.2+000 - 18+068 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6   ดำเนินการ 05 พ.ย. 2561 13,192,085.00
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด EB ชป.รอ.จ.06/2562 จ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองขอนดอก พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกกุง ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด   ดำเนินการ 05 พ.ย. 2561 7,775,454.16
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก EB.-สนย.-จ.20/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างดินถมบดอัดแน่น 95% S.P.C.T จำนวน 1 รายการ ของงาน ทรบ.คลองลำผักชีและขุดลอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (คบ.นครนายก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 1,070,756.52
โครงการชลประทานยโสธร EB ยส.จจ.03/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายห้วยทรพีพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเหี่ย ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (คป.ยโสธร)   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 6,396,923.72
โครงการชลประทานลำปาง EB ลป.ซ.07/2562 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ งานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 1,410,248.53
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ EB.ซ.บร.16/2562 ซื้อหินใหญ่ขนาด 20-30 ซม.,หินย่อยเบอร์ 1 และวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ งานปรับปรุงอาคารระบายน้ำและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 705,750.12
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง EBซ.ลพ.06/2562 ทรายหยาบน้ำจืด และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานเสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง LMC ลำสำลาย กม.6+000 ถึง กม.16+000   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 8,894,317.31
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 EB.(ช)2/2562 เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับปรับปรุงคลองปะเหลียน ระยะที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (สกก.16 พก.)   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 2,921,800.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ eb 25/2562 ชม. ซื้อหินใหญ่ และอื่นๆ รวม 3 รายการ   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 830,520.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 EB สกก.5/(ซ)04/2562 ซื้อหินใหญ่คละขนาด 0.15-0.30 ม. และรายการอื่น ๆ จำนวน 20 รายการ สำหรับก่อสร้าง ระบบส่งน้ำระยะที่ ๒ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 13,678,036.69
โครงการชลประทานเชียงใหม่ eb 24/2562 ซื้อหินใหญ่ และอื่นๆ รวม 11 รายการ   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 2,412,743.22
ส่วนจัดหาพัสดุ EB.ซ.18/2562 ประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนพร้อมโปรแกรมตัดต่อภาพและคอมพิวเตอร์พกพาประมวลผล   ดำเนินการ 02 พ.ย. 2561 20,859,166.25

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM