หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   คัดเลือก ทั้งหมด

 
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 16 คลซ.กส.3ชป.16-(บต.)01/2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 119 รายการ โครงการฝายบ้านตรับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา    ผู้ชนะ 01 พ.ย. 2561 4,076,933.72
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.25/2562 จ้างเหมากิจกรรมท่อระบายน้ำ งานซ่อมแซมอาคารับน้ำ คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 2 ตอนตอหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 1,278,203.10
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.24/2562 จ้างเหมากิจกรรมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 1 ตอนตอหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักาาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 1,273,696.24
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.23/2562 จ้างเหมากิจกรรมท่อลอด จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมระบบระบายน้ำป่าหวาย-โคกสะตอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักาาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 2,288,363.01
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.22/2562 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซม ทรบ.บ้านโคก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 1,634,733.08
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.19/2562 จ้างเหมากิจกรรมท่อลอด จำนวน 1 แห่ง งานซ่อมแซมระบบระบายน้ำบ้านกำเเพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 1,683,645.55
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.20/2562 จ้างเหมากิจกรรมท่อลอด จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำ ป่าหวาย-โคกสะตอ กม.0+770 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 1,836,680.18
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.21/2562 จ้างเหมากิจกรรมท่อลอด จำนวน 1 แห่ง งานซ่อมแซมท่อลอดข้ามคลองระบายน้ำบ้านบาวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 587,090.74
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.16/2562 จ้างเหมากิจกรรมขุดลอกคลองด้วยรถขุด จำนวน 1 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 1 ตอนเกาะสวาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 611,127.97
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.17/2562 จ้างเหมากิจกรรมขุดลอกคลองด้วยรถขุด จำนวน 1 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 1,415,322.09
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.18/2562 จ้างเหมากิจกรรมขุดลอกคลองด้วยรถขุด จำนวน 1 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำปิเหล้งสายที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 1,282,144.50
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.15/2562 จ้างเหมากิจกรรมซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ซ-สายใหญ่ ตอนกูจำ กม.0+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 1,544,579.99
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ลน.คจ.14/2562 จ้างเหมากิจกรรมซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำ ป่าหวาย-โคกสะตอ กม.2+420 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ (คบ.บางนรา)   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 1,668,967.15
โครงการชลประทานปัตตานี ปน.คจ.04/2562 จ้างเหมาซ่อมแซมลาดตลิ่งทางระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ   ดำเนินการ 31 ต.ค. 2561 2,265,081.68

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM