หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   รายชื่อผู้ทิ้งงาน

 
ค้นหาข้อมูลและรายละเอียดของผู้ทิ้งงานของหน่วยงานทั้งหมดสังกัดกรมชลประทาน
     
ค้นหา 
     
ก.ธิดาการค้า ร้าน นางกุลธิดา บุญรอด
3160101105103
อภิชาติก่อสร้าง ร้าน นายอภิชาติ สมชัย
1470900006999
ภัทรการค้า ร้าน นางภัทราพร ห้องกระจก
5160600044955
โชคอำนวยชัยวุฒิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายภูวดล ยานะ
3500800011708
เค.เทค ดีเวลล็อปเม้นท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายกีรติ มะธิปิไขย
3440900164086
ท่านประธาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางไพฑูรย์ โคตะเสนา
3430100352945
อ.บุญสิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางสาวจาฎุพัจน์ ภัทรเจษฐทิศ
3509900100174
กรวิชญ์ธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางสาวทิวารัตน์ มะโนธรรม
3451001074816
ก้าวหน้า ดี แอนด์ วาย กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางสาวกาญจนา กอกลาง
3809900261973
ช่างต่อก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางสุมาลี หน่อสีดา
3440500099091
อ.บุญสิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางสาวจาฎุพัจน์ ภัทรเจษฎุพัจน์
3509900100174
เสนาการโยธา บริษัทจำกัด (มหาชน) นายจำรัส วิริยะเสนา
3500100003486
ธนสกุล วิศวการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายชนาธิป ธนชีวสกุล
3750200005551
พัทลุงเอ็น.เอส.เอ็น.กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายนฤนาท จิตต์อักษร
3930500493313

ค้นหาข้อมูลและรายละเอียดของผู้ทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง
รายชื่อผู้ทิ้งงาน
รายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอน
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2024  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM