หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ทั้งหมด

 
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองขอนดอก พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกกุง ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด   05 พ.ย. 2561 08 พ.ย. 2561 7,936,400.00 8,212,253.31
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ซื้อหินใหญ่ขนาด ๐.๑๕-๐.๓๐ เมตร และอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร   02 พ.ย. 2561 07 พ.ย. 2561 8,657,959.80 8,657,959.80
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ซื้อหินย่อยและวัสดุหลักสำหรับการก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   02 พ.ย. 2561 07 พ.ย. 2561 20,991,210.26 20,991,210.26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.16 พก.)   02 พ.ย. 2561 07 พ.ย. 2561 8,694,000.00 8,667,000.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (สกก.16 พก.)   02 พ.ย. 2561 07 พ.ย. 2561 24,881,850.00 24,857,100.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และอื่นๆจำนวน 4 รายการ สำหรับก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย   01 พ.ย. 2561 06 พ.ย. 2561 5,181,904.00 5,181,904.00
โครงการชลประทานตราด คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. จำนวน ๑ รายการ   01 พ.ย. 2561 07 พ.ย. 2561 5,884,113.00 5,565,000.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 คอนกรีตผสมเสร็จประเภทผสมกับที่ และอื่นๆ รวมจำนวน 14 รายการ โครงการระบบส่งน้ำฝายดอยน้อย   01 พ.ย. 2561 06 พ.ย. 2561 23,588,800.00 23,588,758.10
โครงการชลประทานศรีสะเกษ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   01 พ.ย. 2561 06 พ.ย. 2561 24,272,000.00 24,340,303.89
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 GANTRY CRANE ขนาด10 ตัน พร้อมติดตั้ง รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   01 พ.ย. 2561 06 พ.ย. 2561 5,200,000.00 5,200,000.00
โครงการชลประทานสกลนคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดลอกแก้มลิง รวม 4 รายการ แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบหนองคันจางบ้านคำบอน ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร   01 พ.ย. 2561 06 พ.ย. 2561 6,506,200.00 7,051,536.16
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย การจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   01 พ.ย. 2561 04 พ.ย. 2561 1,888,000.00 1,905,977.45
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ซื้อ หินใหญ่ และอื่น ๆ รวม 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (สกก.9 ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   01 พ.ย. 2561 06 พ.ย. 2561 18,842,800.00 18,842,748.56
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.300 กม.   01 พ.ย. 2561 06 พ.ย. 2561 17,000,000.00 18,335,630.39

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM