หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ทั้งหมด

 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ซื้อหินใหญ่สำหรับงานหินเรียงและหินทิ้ง และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Revise)   23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561 5,105,045.90 5,022,008.28
โครงการชลประทานนครราชสีมา จ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองจันสอน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา   23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561 14,570,000.00 14,879,017.44
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ทรบ.บางซ้ายคอตัน จำนวน 1 งาน ของงานปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.บางซ้ายคอตัน ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 ก.ค. 2561 22 ก.ค. 2561 9,546,000.00 9,455,094.77
โครงการชลประทานลำปาง จ้างก่อสร้างจ้างเหมา กิจกรรมปรับพื้นที่ก่อสร้างและเปิดหน้าดิน กิจกรรมจ้างเหมาเครื่องจักรกลงานดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง   19 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561 21,470,000.00 23,619,632.45
สำนักงานชลประทานที่ 13 จ้างซ่อมรถขุดหลังตักหน้า (Backhoe Loader) ขนาด 70 แรงม้า ยี่ห้อ CATERPILLAR และอื่น ๆ   19 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561 850,840.00 850,840.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ซื้อกล่อง Gabion ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ x ๐.๕๐ ม. (ตาม SPECIFICATIONS กรมชลประทาน) จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานโครงการฝายห้วยเสียว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 7,479,585.00 7,479,585.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ซื้อกล่อง Gabion ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ x ๐.๕๐ ม. (ตาม SPECIFICATIONS กรมชลประทาน) จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานโครงการฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 8,031,290.00 8,031,290.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ซื้อกล่อง Gabion ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐x ๐.๕๐ ม. (ตาม SPECIFICATIONS กรมชลประทาน) จำนวน ๔ รายการ สำหรับโครงการฝายห้วยสีผึ้ง(ตอนบน) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 10,543,820.00 10,543,820.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ซื้อกล่อง Gabion ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ x ๐.๕๐ ม. (ตาม SPECIFICATIONS กรมชลประทาน) และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ สำหรับโครงการฝายลำห้วยส้มป่อย ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 5,910,864.00 4,355,170.00
โครงการชลประทานศรีสะเกษ จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ   18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 5,585,840.00 5,581,975.57
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 4 รายการ สำหรับงานทางผันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทุ่งเชียงราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 674,363.00 674,362.50
โครงการชลประทานลพบุรี งานขุดลอกแก้มลิงศูนย์ทหารปืนใหญ่   18 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561 24,441,594.00 18,545,949.60
โครงการชลประทานนครราชสีมา จ้างก่อสร้างปตร.บ้านหนองกะสัง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 24,254,000.00 23,827,298.63
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทรบ.เนื้อตาย (ยายกลิ้ง) จำนวน 1งาน ของงานปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.เนื้อตาย (ยายกลิ้ง) ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ก.ค. 2561 21 ก.ค. 2561 7,770,000.00 7,565,203.21

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM