หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ทั้งหมด

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาขาม ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.800 กม.   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 10,200,000.00 10,508,558.18
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ ฝายคลองน้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 926,800.00 926,741.76
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบสำหรับจัดทำแบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๒ รายการ โครงการฝายทดน้ำบ้านพะเด๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๒ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 687,000.00 686,030.50
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายหนองโกงกัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 9,685,000.00 9,446,504.77
ส่วนจัดหาพัสดุ จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๖๖๓ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 442,000,000.00 441,845,089.51
โครงการชลประทานนครพนม วัสดุคอนกรีตผสมเสร็จและอื่นๆ จำนวน 6 รายการ ของงานประตูระบายน้ำห้วยกุดตุ้มนก บ้านดงป่ายุง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 9,247,064.00 9,277,277.29
โครงการชลประทานนครพนม อุปกรณ์ประกอบท่อ จำนวน 53 รายการ ของงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 6,412,470.75 6,412,470.75
โครงการชลประทานนครพนม ซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน (AC) จำนวน 3 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 8,889,617.20 8,915,036.00
โครงการชลประทานศรีสะเกษ งานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.๑+๓๖๐-๓+๕๐๐ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 9,615,000.00 9,663,716.46
สำนักงานชลประทานที่ 6 จ้างปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีเก่า บ้านม่วง-ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง ๕.๐๗๘ กม. (คป.มหาสารคาม)   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 25,300,000.00 25,628,651.96
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 10 จ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้างกิจกรรมฝายคอนกรีต ท่อรับน้ำและขุดลอกคลองพร้อมคันกั้นน้ำฝั่งซ้าย-ขวา โครงการฝายคลองไทรน้อย ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 8,107,000.00 6,055,238.34
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 จ้างก่อสร้าง ทรบ.วัดเชิงเลน   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 24,700,000.00 22,199,060.83
โครงการชลประทานสกลนคร จ้างเหมางานดินจำนวน ๔ รายการ ปรับปรุงคลองส่่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายระยะที่ ๑ ประตูน้ำห้วยปลาหาง ตำบลม่วงไข อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร)   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 18,047,000.00 20,165,790.91
สำนักงานชลประทานที่ 10 ก่อสร้างปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2   24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 32,930,000.00 33,381,239.46

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM