หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   ประกาศผลผู้ชนะ

 
โครงการชลประทานลำพูน คป.ลพ.35/62  ซื้อหินใหญ่ - ทรายหยาบ จำนวน 3 รายการ เลขที่ คป.ลพ.35/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำลำเหมืองทุ่งป่าอ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   24 ก.ย. 2561 498,880.00
โครงการชลประทานลำพูน คป.ลพ.37/62  ซื้อทรายหยาบ - หินย่อย จำนวน 2 รายการ เลขที่ คป.ลพ.37/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R - LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะ 4 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   24 ก.ย. 2561 478,480.00
โครงการชลประทานลำพูน คป.ลพ.29/62 ซื้อจอบ - รถเข็นสองล้อ จำนวน 15 รายการ คป.ลพ. 29/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซ่อมแซมลำห้วยแม่ป่าข่า ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   24 ก.ย. 2561 62,625.00
โครงการชลประทานลำพูน คป.ลพ.28/62 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง ไม้เนื้ออ่อน จำนวน 2 รายการ คป.ลพ.28/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน   24 ก.ย. 2561 134,995.73
โครงการชลประทานลำพูน คป.ลพ.10/62 ซื้อเหล็กรูปพรรณ - พุ๊กเหล็ก จำนวน 28 รายการ คป.ลพ.10/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซ่อมแซมติดตั้งชุดเกียร์มอเตอร์พร้อมหลังคาและราวกันตก ปตร.ปลายเหมืองฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน   24 ก.ย. 2561 194,353.00
โครงการชลประทานลำพูน คป.ลพ.21/62 ซื้อหินใหญ่ - ทรายหยาบ จำนวน 3 รายการ เลขที่ คป.ลพ.21/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 8R-LMC(เหมืองโฮ่ง) ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   24 ก.ย. 2561 160,347.00
โครงการชลประทานลำพูน คป.ลพ.26/62 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 1 รายการ เลขที่ คป.ลพ.26/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 8R-LMC(เหมืองโฮ่ง) ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   24 ก.ย. 2561 449,163.14
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล บบ.161/2562 ซื้อหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ของงานซ่อมแซมโรงสูบน้ำที่ 8-12 จำนวน 5 แห่ง   24 ก.ย. 2561 144,152.00
โครงการชลประทานลำพูน คป.ลพ.20/62 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๑ รายการ เลขที่ คป.ลพ.๒๐/๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซ่อมแซมลำเหมืองทุ่งกู่ ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   24 ก.ย. 2561 48,716.76
สำนักงานชลประทานที่ 5 สชป.5/339/2561 ซื้อท่อเหล็กเหนียวสำหรับใช้กับเครื่องสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 200 มม. และอื่นๆ   24 ก.ย. 2561 136,500.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 สชป.5/338/2561 ซื้อท่อเหล็กเหนียวสำหรับใช้กับเครื่องสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 200 มม. และอื่นๆ   24 ก.ย. 2561 195,000.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล บบ.160/2562 ซื้อตะปูลวดเหล็กอาบสังกะสี ของงานซ่อมแซมโรงสูบน้ำที่ 8-12 จำนวน 5 แห่ง   24 ก.ย. 2561 87,546.00
โครงการชลประทานลำพูน คป.ลพ.25/62 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เลขที่ คป.ลพ.25/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซ่อมแซมดาดคอนกรีตเหมืองไม้แดงระยะ 2 อ่างเก็บน้ำแม่ธิโครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน   24 ก.ย. 2561 71,451.78
สำนักงานชลประทานที่ 5 สชป.5/337/2561 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 น้ำหนัก 80 กรัม/ตร.ม. และอื่นๆ   24 ก.ย. 2561 30,000.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM