หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   ประกาศผลผู้ชนะ

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ผ(ซ)243/2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑๖๖ ลิตร ของงานซ่อมแซม ทรบ.คลองไอ้ฉอก กม.5+150 ถนนสาย 3454   17 ก.ย. 2561 4,984.98
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ผ(ซ)242/2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 333 ลิตร ของงานซ่อมแซม ทรบ.ตาแก่ กม.2+710   17 ก.ย. 2561 9,999.99
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กธว./สกก.5/27/2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ งานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย   17 ก.ย. 2561 91,470.00
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1105/2561ศศพ. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของงานค่าใช้จ่ายงานขยายผล(โครงงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ฯ)   17 ก.ย. 2561 40,746.85
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ผ(ซ)241/2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 333 ลิตร ของงานซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด กม.7+100-กม.7+300   17 ก.ย. 2561 9,999.99
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1079/2561ศศพ. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของงานค่าใช้จ่ายงานขยายผล(โครงการฝึกอบรมฯ)   17 ก.ย. 2561 26,840.00
โครงการชลประทานสงขลา ชป.สข.(คจ.) 41/2561 จ้างก่อสร้างซ่อมเเซมระบบส่งน้ำฝายสวนชาม จังหวัดสงขลา   17 ก.ย. 2561 6,855,225.77
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1106/2561ศศพ. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของงานค่าใช้จ่ายงานขยายผล   17 ก.ย. 2561 109,675.00
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1108/2561ศศพ. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของงานค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่   17 ก.ย. 2561 83,600.00
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1109/2561ศศพ. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ของงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ)   17 ก.ย. 2561 201,500.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กธว.สกก.5/29/2561 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย   17 ก.ย. 2561 104,567.00
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1049/2561ศศพ. ซื้อสปริงเกอร์-เทปพันเกลียว จำนวน 10 รายการ ของงาน งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   17 ก.ย. 2561 34,907.30
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พด.1110/2561ศศพ. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของงานค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทดลอง วิจัยและทดสอบ   17 ก.ย. 2561 16,050.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว วศ.24/2561 ซื้อตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม.ขนาด 0.20 x 0.20 ม. มอก737-2549 จำนวน 450 ตร.ม. รวม 1 รายการ งานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงานโครงการ   17 ก.ย. 2561 12,195.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2024  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM