หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   ประกาศยกเลิก

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม คก.322/2561 ซ่อมรถยนต์ ชป.041-2660 ฯ งานซ่อมแซมโครงการแก้มลิงหนองสมอใส  17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม คก.321/2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ชป.041-2661 งานซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าฝั่งซ้าย กม.95+600 ของคลองชัยนาท-ป่าสัก  17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ลสญ.640/2561 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน มอก.๓๔๖-๒๕๕๒ และอื่นๆ รวม ๘ รายการ เลขที่ ลสญ.๖๔๐/๒๕๖๑  17 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานยโสธร ยส.404/2561 ซื้อเสาไม้ทุบเปลือกขนาด ๓” - ๔” ยาวท่อนละ ๔ - ๕ เมตร และอื่นๆสำหรับงานแก้มลิงหนองกะหล่าวพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำบ้านโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา จพ.151/2561 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จ.19/2561 ซ่อมแซมถนนสันอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ผ.23/2562 จ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านตับเต่า ระยะทาง 5.200 กม. งานปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านตับเต่า ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.200 กม.  17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ผ.23/2562 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ระยะทาง 1.000 กม. งานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กม.  17 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานนครพนม 38/2562 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จ.408/2561 ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป (มอก.424/2561) จำนวน 2 รายการ  17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จ.405/2561 จ้างขุดเปิดหน้าดิน จำนวน 1 รายการ  17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จ.402/2561 จ้างขุดเปิดหน้าดิน จำนวน 1 รายการ   17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จ.400/2561 จ้างขุดเปิดหน้าดิน จำนวน 1 รายการ   17 ก.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จ.386/2561 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530) จำนวน 2 รายการ  17 ก.ย. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2024  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM