หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   ประกาศยกเลิก

 
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 จจ.15P5.06/2562 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 4 ลบ.ม ยี่ห้อ IVECO รุ่น ML120 E หมายเลข ชป.๐052-2088 จำนวน 24 รายการ โดยวัสดุอุปกรณ์พร้อมค่าแรงเป็นของผู้รับจ้าง   05 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ คพ.12/2562 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ ไม้ยางไทยหรือชนิดอื่นรวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ๑ ขวา เสาไห้ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒+๐๐๐  05 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปบ.007/2562 สายระดับ (สายเอ็น) เบอร์ 80 และรายการอื่น ๆ รวม 14 รายการ ของงานซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (คบ.ปราณบุรี)  05 พ.ย. 2561
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 EB (ซ) 01/2562 ทรายหยาบน้ำจืดและหินย่อย เบอร์ 1 รวม 2 รายการ  05 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ คพ.10/2562 ซื้อตะปูลวดเหล็กหัวกลมแบขนาดต่างๆ รวม 17 รายการ  02 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พช.01/62มก. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา รวม 1 รายการ งานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)  02 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ฉจ.บร.(ซ)12/2562 ซื้อไม้แบบ 1นิ้วx1.5x3 เมตร จำนวน 816 ท่อน รวม 1 รายการ /งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯต้นลำปะเทีย ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  02 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ EB จ.7/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน กม.4+000-9+000 ระยะทาง 5.000 กม. เลขที่ EB จ.7/2562 สำหรับงานซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน กม.4+000-9+000 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม.(คบ.น้ำก่ำ)  02 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม Eb 11/2562 จ้างเหมาดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซ้าย-1 ซ้าย-19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  02 พ.ย. 2561
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 EB (ซ) สกก.10/04/2562 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 ชนิดผง รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  02 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล บบ.109/2562 ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดต่าง ๆ ของงานซ่อมแซมท่อลอดฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำ ส.4 กม.0+050  02 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานขอนแก่น ขก.จซ.23/2562 เหล็กฉาก 75 x 75 x 12 มม. และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ สำหรับงานแก้มลิงห้วยหินลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  01 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานยโสธร EB ยส.ซ.27/2562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตาม Spec ที่แนบ (คป.ยโสธร)  01 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด EB ชป.รอ.ซ.01/2562 งานจัดหาและติดตั้งแพเหล็กตั้งเครื่องสูบน้ำ รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ตามแบบ SD 03/41 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวดอนต้อน ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  01 พ.ย. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM