หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
หน่วยงาน ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ระยะเวลาจัดหา)
วันที่เผยแพร่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ปรับปรุงประตูน้ำบางบัวทองพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรขนาด ๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๒ เครื่อง)(คบ.พระยาบรรลือ)   13,000,000.00 มี.ค.2562 19 มี.ค. 2562
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ณ ที่ทำการอาคารสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35   28,890.00 ธ.ค. 61 - ม.ค.62 27 ธ.ค. 2561
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ spec หมายเลข 103 0201 0033   814,000.00 พ.ย.2561 19 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการฯ เจ้าพระยา   2,253,000.00 2253000 05 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางจราจรภายในโครงการฯ เจ้าพระยา   13,800,000.00 13800000 05 พ.ย. 2561
ส่วนจัดหาพัสดุ จัดหาพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดต่าง ๆ งานปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำ จากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี   147,300,000.00 พ.ย.61 05 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าของงานโครงการแก้มลิงทุ่งหิน   53,322,000.00 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จ้างเหมางานขุดดินปริมาณ 63,500 ลูกบาศก์เมตร ด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้ายและปรับเกลี่ยคันตามรูปแบบของงานโครงการแก้มลิงทุ่งหิน   2,600,000.00 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานยโสธร จ้างขุดลอกลำห้วยหนองบุ่ง บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร   7,610,000.00 พ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ และอื่น ๆ รวม ๑๐ รายการ สำหรับงานประตูระบายนํ้าปลายคลอง บางสะพาน ขนาด ๑๐.๐๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๖ ช่อง โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   38,586,110.85 ธ.ค. 2561 02 พ.ย. 2561
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จและ อื่นๆ รวม ๖ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการแก้มลิงเพ็งยา จังหวัดสงขลา   12,998,400.00 พ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคลองผันน้ำที่ ๑ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กม. ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   2,521,000.00 พ.ย.2561 02 พ.ย. 2561
โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ระยะทาง ๓.๕๐๐ กม. ตำบลหมูท่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   6,549,000.00 พย.2561 02 พ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งานซ่อมแซมบันได และอาคารปตร. ๕ แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ ๓   990,000.00 ก.ย. 2562 02 พ.ย. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2019  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM