หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
หน่วยงาน ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ระยะเวลาจัดหา)
วันที่เผยแพร่
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   408,789.24 ก.ย.2560 24 ก.ย. 2560
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ้างเหมาบริการ ติดตามคุณสมบัติของตะกอนดินในท้องน้ำ บริเวณลุ่มน้ำปากพนัง   200,000.00 ก.ย.2560 24 ก.ย. 2560
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ้างเหมาบริการ ศึกษาและพัฒนาศูนย์ปกิบัติชุมชนเพื่อการเรียนรู้ในการฟื้นฟูนากุ้งร้างในดวนน้ำเค็มชุมชน   600,000.00 ก.ย.2560 24 ก.ย. 2560
โครงการชลประทานสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว สำหรับงาน ก่อสร้างอ่างพวงเชื่อมอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร และอ่างคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง (น้ำแล้งและน้ำเพื่อการเกษตร)   834,000.00 ก.ย.2560 22 ก.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 งานจ้างเหมาปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยลึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เฉพาะงานดิน) ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ   5,050,000.00 พ.ย. 2560 22 ก.ย. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   8,424,000.00 ก.ย.2560 22 ก.ย. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 10 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี ๓) จำนวน ๖๙,๑๗๓ ลิตร   1,765,280.00 ก.ย.2560 22 ก.ย. 2560
สำนักงานชลประทานที่ 9 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ฯลฯ จำนวนรวม 1 รายการ   995,216.00 ก.ย.2560 22 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มและอื่นๆ จำนวน 21 รายการ งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย   747,971.00 ก.ย.2560 22 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มและอื่นๆ จำนวน 28 รายการ งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   790,068.00 ก.ย.2560 22 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย รวม 1 รายการ งานซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย   822,560.00 ก.ย.2560 22 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย รวม 1 รายการ งานซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   822,350.00 ก.ย.2560 22 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยบดอัดแน่น รวม 1 รายการ งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   627,120.00 ก.ย.2560 22 ก.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561   2,437,800.00 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM