หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
หน่วยงาน ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ระยะเวลาจัดหา)
วันที่เผยแพร่
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 งานเช่าเต็นท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง   4,994,655.00 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน   555,000.00 พ.ย.2560 24 พ.ย. 2560
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ รวม 2 รายการ สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองน้ำจืด (ระยะที่1) ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   39,324,480.00 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ EB.ซ.ลต.09/2561   1,367,900.00 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ประเภทไม้เนื้ออ่อน (มอก.424-2530) เลขที่ Eb.ซ.ลต.08/2561 จำนวน 3 รายการ   958,800.00 112560 24 พ.ย. 2560
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อส่งน้ำ GRP ขนาดต่างๆ และวัสดุอื่นๆ รวม 13 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน   31,346,300.00 พ.ย.2560 24 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม บานระบาย เครื่องกว้านและเกียร์มอเตอร์   972,000.00 ธ.ค.2560 24 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่าง   524,420.00 ธ.ค.2560 24 พ.ย. 2560
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบอาคารท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ จำนวน 37 รายการ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังกวางโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย   41,900,000.00 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เสาเข็ม ขนาดต่างๆ   1,032,440.00 ธ.ค.2560 24 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 ทรบ.คลองตาโฮ่พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย   38,295,400.00 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ดินธรรมดา และอื่นๆ   1,021,680.00 ธ.ค.2560 24 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ซื้อดินลูกรัง จำนวน 1755 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมคันคลอง 1 ข. ส.2 บริเวณกิโลเมตรที่ 0+100 ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 1+420 เป็นช่วงๆ   776,125.00 พ.ย.2560 24 พ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เสาไม้ทุบเปลือก และอื่นๆ   745,080.00 ธ.ค.2560 24 พ.ย. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM