หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
หน่วยงาน ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ระยะเวลาจัดหา)
วันที่เผยแพร่
โครงการชลประทานนครพนม ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่อ 25 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองเครือเขา ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม   2,660,765.00 022561 19 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 ซื้ออะไหล่รถยนต์ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 49 รายการ (ส่วนเครื่องจักรกล) งานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   410,000.00 ก.พ.2561 19 ก.พ. 2561
โครงการชลประทานปราจีนบุรี ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ   42,062,000.00 ก.พ.2561 19 ก.พ. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จ้างเหมาปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.บางขโมย   8,723,000.00 มี.ค.2561 19 ก.พ. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จ้างเหมาปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.มะดัน   7,715,000.00 มี.ค.2561 19 ก.พ. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จ้างขยายเขตไฟฟ้า สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางขโมย   513,000.00 มี.ค.2561 19 ก.พ. 2561
โครงการชลประทานบึงกาฬ ขยายเขตไฟฟ้าโครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ   824,500.00 ก.พ.61 19 ก.พ. 2561
โครงการชลประทานขอนแก่น ซื้อพร้อมติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง มอก.396-2549 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับงานพัฒนาแก้มลิงบึงกุดเค้า พร้อมอาคารประกอบ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น   2,885,150.00 ก.พ. - พ.ค.2561 19 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (ส่วนเครื่องจักรกล สชป.2) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   405,600.00 ก.พ.2561 19 ก.พ. 2561
ส่วนจัดหาพัสดุ ไม้เนื้อแข็งแปรรูปอบไส (ไม้แดง) และไม้เนื้ออ่อนแปรรูปอบไส (ไม้ยาง)   555,200.00 ก.พ.2561 19 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ งานก่อสร้างฝายสีสุกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   92,828.00 ก.พ.2561 19 ก.พ. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง จัดหาพร้อมตอกเสาเข็ม คอร.ขนาดต่างๆ งานปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งขวา กม.132+040-กม.132+190   3,381,587.86 กพ.2561 19 ก.พ. 2561
โครงการชลประทานอุทัยธานี งานจ้างเหมา งานอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 2, หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ   7,280,000.00 ก.พ.61 19 ก.พ. 2561
โครงการชลประทานพะเยา น้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น งานฝายและดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้าย อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา   450,000.00 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM