หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
หน่วยงาน ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ระยะเวลาจัดหา)
วันที่เผยแพร่
ส่วนจัดหาพัสดุ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   1,937,000.00 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างห้วยกอลุง) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน   7,094,400.00 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD(มอก.1267-2544) จำนวน 86,741 ลิตร โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่   2,508,731.88 ก.ย.61 22 มิ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ซื้อเหล็ก จำนวน 8 รายการสำหรับงานซ่อมแซม Stop Log ปตน.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   562,300.00 มิ.ย.2561 22 มิ.ย. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   3,327,345.00 มิ.ย.2561 22 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ โครงการประตุระบายน้ำบ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์   360,000.00 มิ.ย 2561 22 มิ.ย. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (การป้องกันและบรรเทา ภัยจากนํ้า)   1,200,000.00 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 อะไหล่และซ่อมแซมยานพาหนะ (การป้องกันและ บรรเทาภัยจากนํ้า)   600,000.00 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 14 วัสดุและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ (การป้องกันและ บรรเทาภัยจากนํ้า)   1,000,000.00 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ สำหรับประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   900,000.00 ก.ค. 2561 22 มิ.ย. 2561
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ซื้อเสาเข็ม คอร. ขนาดต่างๆ (พร้อมตอก) รวม 2 รายการ สำหรับประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   653,000.00 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี MATTRESS และแผ่นใยสังเคราะห์ (NON WOVEN GEOTEXTILE) รวม 2 รายการ สำหรับประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   441,700.00 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ซื้อดินธรรมดา รวม 1 รายการ สำหรับประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   3,234,702.31 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ซื้อหินย่อย และอื่นๆ รวม 15 รายการ สำหรับประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   2,910,860.82 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.06.2015 10:02 PM