หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   ประกาศขายทอดตลาด

 
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครุภัณฑ์ชำรุด เครื่องวัดกระแสน้ำ เครื่องตักตะกอน   23 ก.ค. 2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สบอ.จน.6/61 ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด   20 ก.ค. 2561
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ถจ.3/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   19 ก.ค. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง มจ.ลต.01/2561 ขายทอดตลาดมูลดินบริเวณพื้นที่เก็บกักน้ำเขื่อนลำตะคอง พื้นที่บริเวณตำบลหนองสาหร่าย และตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   16 ก.ค. 2561
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 กจ.1/2561 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง   16 ก.ค. 2561
โครงการชลประทานนครราชสีมา คจ.นม.12/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ   12 ก.ค. 2561
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คจ.17/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ   10 ก.ค. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 คจ.สชป.11/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 21 รายการ   09 ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 เลขที่ ถจ.35/2561 (เงินกู้) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนว 3 รายการ   05 ก.ค. 2561
โครงการชลประทานสระบุรี สชป.10/61/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทรถบรรทุก จำนวน 1 คัน และรถยนต์นั่งสองแถว จำนวน 1 คัน   29 มิ.ย. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 สชป.16/ถจ.6/2561 (เงินงบประมาณ) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 12 รายการ   28 มิ.ย. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 16 สชป.16/ถจ.3/2561 (เงินกู้และเงินช่วยเหลือ) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ   28 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 17 สชป.17/กจ.07/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   26 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 17 สชป.17/กจ.17/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   26 มิ.ย. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM