หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง

   ประกาศขายทอดตลาด

 
สำนักเครื่องจักรกล ถจ.44/61 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ   17 ก.ย. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 สชป 6 ถจ พด5/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ   10 ก.ย. 2561
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ คจ.บร.02/2561 ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 รายการ   07 ก.ย. 2561
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สสธ.35/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   21 ส.ค. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 13 สชป.13/ค.42/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 รายการ   20 ส.ค. 2561
สำนักงานชลประทานที่ 13 สชป.13/ค.41/2561 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (เงินกู้) จำนวน 1 รายการ   20 ส.ค. 2561
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สบอ.จน.39/61 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด   20 ส.ค. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง มด.ลต.03/2561 ขายทอดตลาดมูลดินบริเวณพื้นที่เก็บกักน้ำเขื่อนลำตะคอง พื้นที่บริเวณตำบลหนองสาหร่าย และตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   17 ส.ค. 2561
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ถจ.38/2561 และ ถจ.39/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   17 ส.ค. 2561
โครงการชลประทานกาญจนบุรี สชป.13/ค.26/2561 ประกาศขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   17 ส.ค. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เครื่องพิมพ์ INKJET สี ขนาด A4 – เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้เป็นลูกข่าย จำนวน 13 รายการ   09 ส.ค. 2561
สำนักเครื่องจักรกล ถจ.34/61 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ   08 ส.ค. 2561
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน (เบนซิน) จำนวน 1 รายการ   08 ส.ค. 2561
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ผบค.4/คภ.6/2561-ผบค.4/คภ.9/2561 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 11 รายการ   31 ก.ค. 2561

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2023  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM