หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง บพ.สซ.19/2560 จัดหาและติดตั้งเครนคานเดี่ยวแบบมีขาหยั่ง ขนาด 10 เมตริกตัน   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานกาญจนบุรี กจ.สจ.๐๕/๒๕๖๐ จ้างจัดหาชุดผลิตน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง ประกอบด้วย   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานสระบุรี จ.สบ. 34/2560 งาน Gate Vale ประตูน้ำเหล็กหล่อขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ   ดำเนินการ 28 เม.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ส.07/60 ส.อสล.ท. ทรายหยาบน้ำจืด และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 สกก.12/สช.02/2560 เช่าเครื่องจักรกล จำนวน 5 รายการ งานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีดอก ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ส.06/60 ส.อสล.ท. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ชป.รอ.สซ.19/2560 ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 (มอก.15 เล่ม 1-2555) ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนัก 50 กก. และอื่นๆ รวม 8 รายการ   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ชป.รอ.สซ.18/2560 ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 (มอก.15 เล่ม 1-2555) ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนัก 50 กก. และอื่นๆ รวม 7 รายการ   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 ส.49/60 (ฝรบ.) ซื้อ หินใหญ่ ขนาด ศก.0.15 - 0.30 ม.   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 ส.48/60 (ฝรบ.) ซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จฯ   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 ส.47/60 (คมข.) ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 ส.46/60 (คมข.) ซื้อ หินย่อย เบอร์ 2   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ผบค 3/ส.(ช)04/2560 เช่ารถขุดไฮดรอลิคและรถบรรทุกเทท้ายพร้อมพนักงานขับรถ   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560
โครงการชลประทานเพชรบุรี สจ.04/2560 จ้างเหมาระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไทร ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ รายการ   ดำเนินการ 27 เม.ย. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.06.2015 8:31 PM