หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
ชคป.ปราจีนบุรี ปจ.-สซ.019/2560 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง ไม้เนื้ออ่อน มอก.424-2530 ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานแก้มลิงบ้านนาแขม   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
ชคป.ปราจีนบุรี ปจ.-สซ.018/2560 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มอก.213-2552 สำหรับงานแก้มลิงบ้านนาแขม   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
ชคบ.ห้วยโมง หม.สซ.09/2560 ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ ประเภท 1 มอก.15- เล่ม 1-2547   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
ชคบ.ห้วยโมง หม.สซ.08/2560 หินย่อยขนาด 3/4 " และอื่นๆ รวม 2 รายการ   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
ชคบ.ห้วยโมง หม.สซ.07/2560 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 มอก.15 เล่ม1-2547   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
ชคบ.ห้วยโมง หม.สซ.06/2560 หินย่อยขนาด 3/4" และอื่นๆ รวม 2 รายการ   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
ชคป.เชียงราย ชร.จ.04/2560 จ้างทำเครื่องกว๊านบานระบายพร้อมกรอบบานเหล็กเหนียวและเครื่องยกพร้อมเพลาขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของโครงการฝายทุ่งผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านเอียน ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
ชคบ.บางพลวง บพ.สซ.08/2560 จัดหาและติดตั้งบานระบายตรง ขนาด 6.00 x 4.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุดเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับเครื่องกว้านขนาด 12 ตัน   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
สคก. สซ.05 / 2560 (พด.1 คก.) ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิค ขนาด 24” ยี่ห้อ MWI รุ่น HAC 324   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
คบ.ท่อทองแดง ทด./สชป.4/สซ.9/2560 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๗๕ x ๑.๗๕ ม. แบบหมายเลข ๔๗๕๒๘ และเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด ๖,๕๐๐ กิโลกรัม แบบหมายเลข ๓๖๘๖๔ (๕๖๓ กก./เครื่อง) พร้อมติดตั้ง   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
ชคป.เชียงใหม่ ส.33/60 ชม. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ถึง ลวดผูกเหล็ก รวม 3 รายการ   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
ชคป.สุโขทัย สท./สชป.4/สซ.10/2560 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ   ดำเนินการ 21 ก.พ. 2560
ชคป.พัทลุง พท.สจ.๖๒/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝายท่าดินแดงตก   ดำเนินการ 20 ก.พ. 2560
ชคป.พัทลุง พท.สจ.๖๑/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ RMC (ฝายป่าบอน)   ดำเนินการ 20 ก.พ. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.06.2015 8:31 PM