หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
ชคป.นครพนม นพ.42/2559 ถุงทราย และแผ่นใย สังเคราะห์ จำนวน 2 รายการ งานก่อสร้างฝายห้วยแล้งใหญ่ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคป.นครพนม นพ.41/2559 ถุงทราย และแผ่นใย สังเคราะห์ จำนวน 2 รายการ งานก่อสร้างฝายห้วยตาเขียว ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคป.นครพนม นพ.40/2559 ถุงทราย และแผ่นใย สังเคราะห์ จำนวน 2 รายการ งานก่อสร้างฝายห้วยวังแสง ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
สกญ.1 (ลำปาว) สซ.14/2559 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ขนาดต่างๆ   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคป.นครพนม นพ.39/2559 ซื้อถุงทราย และแผ่นใย สังเคราะห์ จำนวน 2 รายการ งานก่อสร้างฝายห้วยยาง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคป.นครพนม นพ.38/2559 ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน 1 รายการ งานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน บ้านห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคบ.กุมภวาปี สอบราคาเลขที่ กป.สซ.19/2559 ซื้อแผ่นไม้อัดประเภทภายนอกฯ สำหรับงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำ P1 สอบราคาเลขที่ กป.สซ.19/2559   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคป.นครพนม นพ.37/2559 ซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม. หรือรูปทรงกระบอก 240/ตร. ซม. รวม 1 รายการ ของงานก่อสร้างฝายห้วยร่องน้ำหนองอีตู้-หนองหวาย ตำบลโนนตาล อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคป.นครพนม นพ.36/2559 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม หรือรูปทรงกระบอก 240 กก/ตร.ซม งานก่อสร้างฝายห้วยมุเค ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคป.นครนายก นย.สซ.09/2559 สอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืดผสมคอนกรีต   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคป.นครพนม นพ.35/2559 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม หรือรูปทรงกระบอก 240 กก/ตร.ซม   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคป.นครพนม นพ.34/2559 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม หรือรูปทรงกระบอก 240 กก/ตร.ซม จำนวน 1 ราบการ   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
กจพ. สจ.๐๗/๒๕๕๙ จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559
ชคบ.เขื่อนเจ้าพระยา ขจ.19/2559 ซื้อสีรองพื้น Mastic Primer(ส่วน A) และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ   ดำเนินการ 25 ก.ค. 2559

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2016  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.06.2015 8:31 PM