หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
ชคป.อุตรดิตถ์ 9/2559 การซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบที่ 1 และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบและผิวข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ   ดำเนินการ 30 ส.ค. 2559
ชคป.อุตรดิตถ์ 8/2559 การซื้อทรายหยาบน้ำจืด,กรวดเบอร์ 1-2,หินย่อยเบอร์ 1-2,หินใหญ่ขนาด 20-40 ซม.และดินธรรมดา   ดำเนินการ 30 ส.ค. 2559
ชคป.นครพนม นพ.106/2559 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และอื่นๆ รวม 4 รายการ   ดำเนินการ 30 ส.ค. 2559
สกญ. 3 (น้ำก่ำ) กส.3/จ.01/2559 จ้างผลิตสื่อ Infographic 3D Animation จำนวน 1 งาน   ดำเนินการ 30 ส.ค. 2559
กจพ. สจ.01/2560 จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ประกอบกรมชลประทาน   ดำเนินการ 30 ส.ค. 2559
ชคป.เชียงใหม่ เลขที่ ส.58/59 ชม. ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ   ดำเนินการ 30 ส.ค. 2559
ชคป.ชลบุรี ชบ.-สซ.10/2559 ซื้อดินลูกรังฯและอื่นๆ จำนวน 9 รายการ   ดำเนินการ 29 ส.ค. 2559
ชคบ.แม่แฝก-แม่งัด ส.09/2559 มฝ.มง. พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า   ดำเนินการ 29 ส.ค. 2559
ชคบ.บางพลวง บพ.สซ.01/2559 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน และอื่นๆ   ดำเนินการ 29 ส.ค. 2559
ชคป.กาฬสินธุ์ กส.ซ.13/2559 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD๔๐(มอก.๒๔-๒๕๔๘) ขนาดต่าง ๆ รวม ๑ รายการ   ดำเนินการ 29 ส.ค. 2559
ชคป.นครนายก นย.สซ.10/2559 ดินลูกรังปราศจากวัชพืชและรากไม้เจือปน   ดำเนินการ 29 ส.ค. 2559
คส.ชป.9 คส.9 สซ.62/2559 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลาอกแตก จังหวัดระยอง   ดำเนินการ 29 ส.ค. 2559
ชคป.กาฬสินธุ์ กส.ซ.12/2559 ทรายหยาบน้ำจืด และหินย่อยเบอร์ ๑ รวม ๒ รายการ   ดำเนินการ 29 ส.ค. 2559
คส.ชป.3 ส.20/2559 (คส.ชป.3/01) คอนกรีตผสมเสร็จ รวม1 รายการ   ดำเนินการ 29 ส.ค. 2559

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2016  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.06.2015 8:31 PM