หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
ชคป.สระแก้ว สก.-สซ.14/2557 ซื้อ หินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. และอื่นๆ (รวม 6 รายการ)   21 เม.ย. 2557
ชคบ.ท่าเชียด ทช.สซ.๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปน   21 เม.ย. 2557
ชคป.สุโขทัย สท./สชป.4/สซ.13/2557 ซื้อ ดินธรรมดา - ดินลูกรัง รวม 2 รายการ   21 เม.ย. 2557
ชคป.กาฬสินธุ์ กส.ซ.07/2557 ซื้อวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ รวม 8 รายการ   21 เม.ย. 2557
ชคป.ฉะเชิงเทรา ฉช.-สซ.28/2557 ซื้อดินลูกรังปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน   21 เม.ย. 2557
ชคป.พัทลุง เลขที่ พท.สซ.๓5/๒๕๕๗ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR 24   18 เม.ย. 2557
ชคป.พัทลุง เลขที่ พท.สซ.๓4/๒๕๕๗ ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป   18 เม.ย. 2557
ชคป.พัทลุง เลขที่ พท.สซ.๓3/๒๕๕๗ ซื้อดินธรรมดาปราศจากรากไม้เจือปนและเศษวัชพืชเจือปน   18 เม.ย. 2557
ชคป.พัทลุง เลขที่ พท.สซ.๓๒/๒๕๕๗ ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป   18 เม.ย. 2557
ชคป.พัทลุง เลขที่ พท.สซ.31/๒๕๕7 ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินและวัสดุประกอบ   18 เม.ย. 2557
ชคป.พัทลุง เลขที่ พท.สจ.10/๒๕๕7 จ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นน้ำทรบ.พลายทอง   18 เม.ย. 2557
ชคป.พัทลุง เลขที่ พท.สจ.9/๒๕๕7 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ 1 ฝายบ้านพูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   18 เม.ย. 2557
ชคป.พัทลุง เลขที่ พท.สจ.8/๒๕๕7 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ 1 ฝายบ้านพูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   18 เม.ย. 2557
สจจ.มหาสารคาม สจจ.มค(สซ.)5/2557 งานซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่น ต่อนาที   18 เม.ย. 2557

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:20 AM