หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สซ.07/2560 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ   ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานน่าน สซ.นน.01/2560 ซื้อเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนชนิดตัวยูพร้อมตอก งานก่อสร้างฝายงิ้วพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน   ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 ส.61/60 (ฝหล.ร.) ซื้อ ดินลูกรัง   ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 ส.60/60 (ฝหล.ร) ซื้อ แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก ขนาดต่างๆ   ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 ส.59/60 (ฝหล.ร.) ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1   ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ปส.สซ.(ลบ.)๐๖/๒๕๖๐ ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ จำนวน ๔๐ รายการ   ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2560
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ปส.สซ.(ลบ.)๐๕/๒๕๖๐ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ   ดำเนินการ 23 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานเพชรบุรี สจ.๐๖/๒๕๖๐ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรบนสันอ่างเก็บน้ำและงาน OPEN DRAIN จำนวน 1 รายการ องงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานนครราชสีมา สนม.(ซ)9/2560 (จว) ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ   ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานนครราชสีมา สนม.(ช)6/2560 (จว) เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ชนิดต่างๆ   ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานนครราชสีมา สนม.(ช)5/2560 (จว) เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ชนิดต่างๆ   ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2560
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 กส.2/สซ.01/2560 ซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบประปาและบ่อพักน้ำภายในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2   ดำเนินการ 21 มิ.ย. 2560
โครงการชลประทานอุดรธานี สปป.ลาว.อด.สซ.๐๑/๒๕๖๐ ซื้อโต๊ะสาธิตครู และรายการอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ   ดำเนินการ 21 มิ.ย. 2560
สำนักเครื่องจักรกล เลขที่ สซ.19/2560 (พด.1 คก.) อะไหล่เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม SUBMERSIBLE ขนาด 3.0 ลบ.ม./วินาที ยี่ห้อ JEIL รวม 4 เครื่อง   ดำเนินการ 21 มิ.ย. 2560

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.06.2015 8:31 PM