หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
คส.ชป.3 คส.3/สจ.02/2560 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงทำนบดินห้วยหยวก พร้อมขุดลอก ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์   ดำเนินการ 20 ม.ค. 2560
คส.ชป.2 เลขที่ สซ.๑๓/๒๕๖๐ (คส.ชป.๒) ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ , ทรายหยาบน้ำจืดและหินใหญ่ ของงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง   ดำเนินการ 20 ม.ค. 2560
คส.ชป.2 เลขที่ สซ.๑๒/๒๕๖๐ (คส.ชป.๒) ซื้อหินใหญ่ ขนาด ๐.๒๐ - ๐.๓๐ ม. ของงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแก่น ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา   ดำเนินการ 20 ม.ค. 2560
คส.ชป.3 คส.3/สจ.01/2560 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทำนบดินห้วยสะโท้ พร้อมขุดลอก ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์   ดำเนินการ 20 ม.ค. 2560
คชป.บึงกาฬ ชป.บก./สจ.02/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานบึงกาฬ   ดำเนินการ 20 ม.ค. 2560
ชคป.แม่ฮ่องสอน มส.38/2560 ซื้อท่อ พีวีซี. แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่น ๆ   ดำเนินการ 20 ม.ค. 2560
ชคบ.บรมธาตุ ซ.บธ.11/2560 ซื้อเสาเข็มพืดเหล็ก ขนาด 0.40 x 5.00 เมตร (พร้อมตอก)   ดำเนินการ 20 ม.ค. 2560
ชคบ.แม่ลาว สซ.มล.04/2560 ซื้อ ท่อ PVC Dia ๒ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร ชั้น ๑๓.๕ (ชนิดเซาะร่องตรง) มอก.๑๗ - ๒๕๓๒ จำนวน ๑ รายการ ของงาน ปรับปรุงลาดไหล่เขาฝั่งขวาโครงการเขื่อนแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   ดำเนินการ 20 ม.ค. 2560
ชคป.สกลนคร สน.ซ.๐๘/๒๕๖๐ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม ๖ รายการ   ดำเนินการ 20 ม.ค. 2560
สกญ. 9 (จันทบุรี) กส.9/สซ.07/2559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ   ดำเนินการ 11 ก.ค. 2559
ชคป.อุตรดิตถ์ 7/2559 การซื้อมอก.128-2549 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้นคุณภาพ 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร   ดำเนินการ 11 ก.ค. 2559
ชคป.พระนครศรีอยุธยา สชป.10/016/2559 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๒,๙๙๑ ลบ.ม. รวม ๑ รายการ   ดำเนินการ 08 ก.ค. 2559
สพก.12 สกก.12/สซ.11/2559 ซื้อทรายหยาบน้ำจืด   ดำเนินการ 07 ก.ค. 2559
สพก.12 สกก.12/สช.02/2559 เช่าเครื่องจักรกลและเช่าปั้นจั่น จำนวน 6 รายการ   ดำเนินการ 07 ก.ค. 2559

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2017  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.06.2015 8:31 PM