หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
สพก.3 (นครสวรรค์) พก.3/สช.07/2557 เช่าเครื่องจักรกลงานดิน   20 ส.ค. 2557
ชคบ.ลุ่มน้ำชีตอนบน ลชบ.(สซ)09/2557 ซื้อวัสดุก่อสร้าง   20 ส.ค. 2557
ศปก.ที่ 7 ศป.7/สซ.197/2557 ซื้ออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบ Submersible pump   20 ส.ค. 2557
ศปก.ที่ 7 ศป.7/สซ.196/2557 ซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมทำสีเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบ Sbumersible pump   20 ส.ค. 2557
ศปก.ที่ 7 ศป.7/สซ.195/2557 ซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นหนา สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปขอบตัด และอื่น ๆ   20 ส.ค. 2557
ศปก.ที่ 7 ศป.7/สซ.194/2557 ซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน และอืน ๆ   20 ส.ค. 2557
ศปก.ที่ 7 ศป.7/สซ.193/2557 ซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นหนา สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปขอบตัด และอื่น ๆ   20 ส.ค. 2557
ศปก.ที่ 7 ศป.7/สซ.192/2557 ซื้ออะไหล่รถขุด MARSH HYDRAULIC BACKHOE ยี่ห้อ HITACHI รถ.558   20 ส.ค. 2557
ศปก.ที่ 7 ศป.7/สซ.191/2557 ซื้อลวดเชื่อมพิเศษใช้เชื่อมต่อเหล็กต่างชนิดด้วยอาร์ก และอื่น ๆ   20 ส.ค. 2557
ชคน. 14 ส.8/2557 คน. ดินธรรมดา ปราศจากรากไม้และเศษวัชพืช ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกรมชลประทาน   20 ส.ค. 2557
ชคน. 14 ส.7/2557 คน. คอนกรีตผสมเสร็จ ผสมกับที่ ประเภทที่ ๑ ชั้นคุณภาพ C๒๐/๑๕ มอก.๒๑๓-๒๕๒๐ หรือ ISO ๙๐๐๒   20 ส.ค. 2557
สชป. 3 สชป.3/15/2557 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงและอื่น ๆ   20 ส.ค. 2557
ชคป.หนองบัวลำภู สชป.5/นภ.สซ.15/2557 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม   20 ส.ค. 2557
ชคป.สมุทรปราการ สป./ซ.39/2557 ซื้อแผ่นยิปซัม ชนิดทนความชื้น   20 ส.ค. 2557

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:20 AM