หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
ชคบ.แควน้อยบำรุงแดน สซ.ขค.3/2560 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
คบ.ยมน่าน ยน.สจ.02/2560 จ้างเหมาขุดลอกคลองตลุกอีแลน   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
คบ.ยมน่าน ยน.สจ.01/2560 จ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยคันไถ   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
ชคบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สซ.04/2560 ดินปราศจากวัชพืช จำนวน 3 รายการ   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
สพก.1 สช.01/60 ร.ปต.วห. เช่าเครื่องจักรกล ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
ชคน. 1 สซ. 07/2560 จก.1 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ (มอก.424-2530) จำนวน ๑ รายการ ของงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (คลอง ๒๓ ซ้าย) (ระยะที่ ๒) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
ชคน. 1 สซ. 06/2560 จก.1 ซื้อหินย่อยเบอร์ 3/4 นิ้ว และทรายหยาบ จำนวน ๒ รายการ ของงานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (คลอง ๒๓ ซ้าย) (ระยะที่ ๒) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
ชคน. 1 เลขที่ สซ. 05/2560 จก.1 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (มอก.15 เล่ม 1-2555) จำนวน ๑ รายการ ของงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (คลอง ๒๓ ซ้าย) (ระยะที่ ๒) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
ชคน. 1 สซ. 04/2560 จก.1 ซื้อดินถม จำนวน ๑ รายการ ของงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (คลอง ๒๓ ซ้าย) (ระยะที่ ๒) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
ชคน. 1 สจ. 03/2560 จก.1 จ้างก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (คลอง 23 ซ้าย) (ระยะที่ 2) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะงานดิน)   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
ชคน. 1 สจ.02/2560 จก.1 จ้างก่อสร้างคูน้ำ (เฉพาะงานดิน) จำนวน 3 รายการ   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
ชคน. 1 สซ.03/2560 จก.1 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
ชคน. 1 สซ.02/2560 จก.1 ซื้อหินย่อยเบอร์ 3/4 นิ้ว และทรายหยาบ   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559
ชคน. 1 สซ.01/2560 จก.1 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1   ดำเนินการ 28 ต.ค. 2559

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2016  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.06.2015 8:31 PM