หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สซ.26/2558 ซื้อที่นอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต ตาม SPECIFICATIONS ของกรมฯ ที่แนบ และอื่น ๆ   ดำเนินการ 14 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สซ.25/2558 ที่นอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต ตาม SPECIFICATIONS ของกรมฯ ที่แนบ และอื่น ๆ   ดำเนินการ 14 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สซ.24/2558 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียูต่อชั่วโมง   ดำเนินการ 14 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สจ.06/2558 จ้างทำพร้อมติดตั้งเกล็ดช่องลมและระแนงอลูมิเนียม (สีเงิน) ระบายอากาศ ขนาด 0.50 x 16.00 ม. และอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ   ดำเนินการ 14 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สจ.07/2558 จ้างทำพร้อมติดตั้งผนังกระจกบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม (สีชา) ขนาด 2.50 x 6.00 ม. และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ   ดำเนินการ 14 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สจ.04/2559 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกภายในบริเวณศุนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฯ   ดำเนินการ 14 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สจ.03/2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ   ดำเนินการ 14 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สจ.02/2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ   ดำเนินการ 14 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สจ.01/2559 จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ บริเวณหัวงานปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ฝั่งซ้าย) จำนวน 1 รายการ   ดำเนินการ 14 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สซ.23/2558 ปลาป่น บรรจุกระสอบละ 30 กก. (อาหารสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน)   ดำเนินการ 14 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สซ.21/2558 ปูนฃิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ   ดำเนินการ 13 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สซ.22/2558 ดินธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปน ตาม SPECIFICATIONS ของกรมฯ ที่แนบ จำนวน 1 รายการ   ดำเนินการ 13 ส.ค. 2558
ศ.ลุ่มน้ำปากพนังฯ สซ.20/2558 ซื้อหินคลุก ตาม SPECIFICATIONS ของกรมฯ ที่แนบ จำนวน 1 รายการ   ดำเนินการ 13 ส.ค. 2558
สกญ. 11 (หาดใหญ่) กส.11/ส.04/2558 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   ดำเนินการ 13 ส.ค. 2558

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2015  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.06.2015 8:31 PM