หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
ชคป.น่าน สซ.16/2559 สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดกลม ชั้นคุณภาพ SR24 และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD30 จำนวน 2 รายการ   ดำเนินการ 09 ก.พ. 2559
ชคป.ปราจีนบุรี ปจ.-สช.004/2559 เช่าเครื่องจักร จำนวน 5 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปลายคลองท่าแห   ดำเนินการ 09 ก.พ. 2559
ชคบ.ชลหารพิจิตร ชจ.สจ. 07/2559 จ้างปรับปรุงระบบควบคุมแรงดันท่อสูบ จำนวน 4 ชุด   ดำเนินการ 09 ก.พ. 2559
สพก.11 สกก.11/สซ.02/2559 ซื้อเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวยู (U) ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด 400x125x13 มม.ยาว 6 มม.นน.60 กก./ม.มอก.1390-2539   ดำเนินการ 08 ก.พ. 2559
ชคป.ตราด ตร.สซ. ๐๓ /2559 ซื้อ วัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ   ดำเนินการ 05 ก.พ. 2559
คส.ชป.9 คส.9 สซ.33/2559 ซื้อหินคลุก โครงการสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง เชื่อมต่อท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างฯบางพระ จังหวัดชลบุรี   ดำเนินการ 05 ก.พ. 2559
คส.ชป.9 คส.9 สซ.32/2559 ซื้อดินลูกรัง โครงการสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง เชื่อมต่อท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างฯ บางพระ จังหวัดชลบุรี   ดำเนินการ 05 ก.พ. 2559
คส.ชป.9 คส.9 สซ.31/2559 ซื้อเหล็ก H-Beam โครงการประตูระบายน้ำบ้านพังราด จังหวัดระยอง   ดำเนินการ 05 ก.พ. 2559
ชคป.ปราจีนบุรี ปจ.-สช.003/2559 เช่าเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปลายคลองท่าแห   ดำเนินการ 05 ก.พ. 2559
สชป. 6 สชป.6 สซ.04/2559 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถขุดบูมยาว ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น K 909 LC-11 รถ.595 รวม 34 รายการ   ดำเนินการ 05 ก.พ. 2559
คส.ชป.9 คส.9 สซ.30/2559 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่าง ๆ โครงการประตูระบายน้ำบ้านพังราด จังหวัดระยอง   ดำเนินการ 04 ก.พ. 2559
คส.ชป.9 คส.9 สซ.29/2559 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โครงการประตูระบายน้ำบ้านพังราด จังหวัดระยอง   ดำเนินการ 04 ก.พ. 2559
ชคบ.พระพิมล พม./สจ.01/2559 จ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบโทรมาตร   ดำเนินการ 04 ก.พ. 2559
สคญ.10 (ลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง) กส.10/สซ.04/2559 ดินธรรมดาปราสจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปน   ดำเนินการ 04 ก.พ. 2559

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2016  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.06.2015 8:31 PM