หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
คส.ชป.2 เลขที่ สซ.๒๒/๒๕๕๙ (คส.ชป.๒) ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำแบบตะเข็บตรงและวัสดุอื่น ๆ ของงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหมูโอ่พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดลำปาง   ดำเนินการ 30 พ.ค. 2559
ชคป.ศรีสะเกษ สช.ศก.๑/๒๕๕๙ เช่ารถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ ขนาดความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลบ.ม. และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ   ดำเนินการ 30 พ.ค. 2559
สพก.12 สกก.12/สซ.06/2559 งานซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ Horizontal split case ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อัตรการสูบน้ำ 0.20 ลบ.ม.ต่อวินาที ระยะยกน้ำ 25 เมตร จำนวน 1 รายการ   ดำเนินการ 27 พ.ค. 2559
ชคบ.กุมภวาปี กป.สซ.15/2559 ซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนด์รีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปฯ สำหรับงานซ่อมแซมบานระบายโค้ง (Radial Gate) พร้อมระบบไฮโดรลิกและอุปกรณ์ประกอบ รวม 5 รายการ สอบราคาเลขที่ กป.สซ.15/2559   ดำเนินการ 27 พ.ค. 2559
ชคบ.กุมภวาปี กป.สซ.14/2559 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวฯ สำหรับงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำ P5 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รวม 7 รายการ สอบราคาเลขที่ กป.สซ.14/2559   ดำเนินการ 27 พ.ค. 2559
คชป.บึงกาฬ ชป.บก./สซ.02/2559 ซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์การประปา จำนวน ๑๙ รายการ   ดำเนินการ 26 พ.ค. 2559
สชป. 11 สชป.11/ส.06/2559 รายงานขอซื้อสีรองพื้น กันสนิม และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา  
 เปลี่ยนแปลง
26 พ.ค. 2559
ชคป.บุรีรัมย์ เลขที่ สซ.บร. ๒๔/๒๕๕๙ ซื้อAir Valve ขนาด Ø ๘๐ มม.,Flap Valve ขนาด Ø ๑๐๐ มม. และวัสดุอื่นๆ   ดำเนินการ 26 พ.ค. 2559
ชคบ.กุมภวาปี กป.สช.12/2559 เช่ารถบรรทุกผสมคอนกรีต จำนวน 2 คัน ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P6A เลขที่ กป.สช.12/2559   ดำเนินการ 26 พ.ค. 2559
ชคบ.กุมภวาปี กป.สช.11/2559 เช่าเครื่องจักรกลงานดิน ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P6A เลขที่ กป.สช.11/2559   ดำเนินการ 25 พ.ค. 2559
คส.ชป.2 เลขที่ สซ.๒๑/๒๕๕๙ (คส.ชป.๒) ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ , ทรายหยาบน้ำจืดและหินใหญ่ ของงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   ดำเนินการ 25 พ.ค. 2559
ชคบ.กุมภวาปี กป.สจ.(ท) 02/2559 จ้างยิงทรายทำสีบานระบายโค้ง (Radial Gate)ฯ สำหรับงานซ่อมแซมบานระบายโค้ง (Radial Gate) พร้อมระบบไฮโดรลิกและอุปกรณ์ประกอบ รวม 2 รายการ   ดำเนินการ 25 พ.ค. 2559
สพก.15 สค.สกก.15/05/2559 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ของงานโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านควนสาวโดด จังหวัดกระบี่   ดำเนินการ 25 พ.ค. 2559
สพญ.4 สซ.08/2559 การซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่าง ๆ   ดำเนินการ 25 พ.ค. 2559

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2016  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  24.06.2015 8:31 PM