หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
ชคป.ร้อยเอ็ด ชป.รอ.สซ.03/2558 ดินธรรมดา จำนวน 1 รายการ   21 ต.ค. 2557
ชคป.ร้อยเอ็ด ชป.รอ.สซ.02/2558 ซื้อหินใหญ่ ขนาดคละ 0.15 – 0.30 ม. ,หินย่อย เบอร์ 1 และทรายหยาบ รวม 3 รายการ   21 ต.ค. 2557
ชคป.นครนายก นย.สซ.03/2558 สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี   21 ต.ค. 2557
ชคบ.ลำนางรอง สซ.ลร.07/2558 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 รายการ   21 ต.ค. 2557
ชคบ.ลำนางรอง สซ.ลร.06/2558 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 2 รายการ   21 ต.ค. 2557
ชคบ.ลำพระเพลิง สซ.ลพ.16/2558 สีน้ำพลาสติกทาภายใน และอื่นๆ รวม 65 รายการ   20 ต.ค. 2557
ชคบ.ลำพระเพลิง สซ.ลพ.15/2558 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ รวม 5 รายการ   20 ต.ค. 2557
ชคป.ฉะเชิงเทรา ฉช.-สซ.10/2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชั้นคุณภาพ SSC๔๐๐(มอก.๑๒๒๘-๒๕๔๙)ขนาดต่างๆเหล็กแผ่นดำ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐(มอก.๑๔๗๙-๒๕๔๑)ขนาดต่างๆ   20 ต.ค. 2557
ชคป.ฉะเชิงเทรา ฉช.-สซ.09/2558 ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อนไม่ไสกบ (มอก.๔๒๓-๒๕๒๕) ขนาดต่างๆและ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้อแข็งไม่ไส(มอก.๔๒๓-๒๕๒๕)ขนาดต่างๆ   20 ต.ค. 2557
ชคป.นครราชสีมา สนม.(จท)2/2558 จ้างทำบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว และเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาดต่างๆ จำนวน 13 รายการ   20 ต.ค. 2557
ชคบ.ช่องแค ชค.17(ซ)/2558 ถังเคมีสีฟ้า 2 ขอบ ขนาด 200 ลิตร Ø 0.55 ม. จำนวน 1 รายการ   20 ต.ค. 2557
ชคบ.ช่องแค ชค.16(ซ)/2558 หินใหญ่ ขนาด ๒๐-๓๐ ซม.,หินย่อยเบอร์ ๒ และทรายหยาบน้ำจืด ทั้ง ๓ รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Specifications)ที่กรมชลประทานกำหนด จำนวน 3 รายการ   20 ต.ค. 2557
ชคบ.ช่องแค ชค.15(ซ)/2558 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่าง ๆ (ไม้ยางไทยหรือไม้เบญจพรรณที่มีคุณภาพเทียบเท่า) มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ ,ไม้เนื้อแข็งแปรรูป มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ รวม 4 รายการ   20 ต.ค. 2557
ชคบ.ช่องแค ชค.14(ซ)/2558 ท่อเหล็ก,ตะแกรงเหล็ก รวม 2 รายการ   20 ต.ค. 2557

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 9+,Chrome, Firefox
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 1024 x 768 พิเซล ขึ้นไป
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@procurement.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:20 AM