หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ E17/2558 ชม.  09 ก.พ. 2558
12 ก.พ. 2558
3,236,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างก่อสร้างอาคารรางรินส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายทุ่งหลวงพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เลขที่ E14/2557 ชม.  16 ม.ค. 2557
21 ม.ค. 2557
3,105,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมา กิจกรรมงานดินฝายแม่สะป๊อกพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก E12/2557 ชม.  10 ม.ค. 2557
10 ม.ค. 2557
15 ม.ค. 2557
15 ม.ค. 2557
2,515,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ งานจ้างเหมากิจกรรมแพเหล็กและจ้างเหมากิจกรรมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยโจ้ - หนองผำ (2) จำนวน 2 งาน เลขที่ E19/2556 ชม.  02 เม.ย. 2556
05 เม.ย. 2556
3,017,991.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่หลุ เลขที่ E27/2555 ชม.  27 ส.ค. 2555
30 ส.ค. 2555
1,798,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นสระเก็บน้ำร้องปู่ก๋อง ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบหมายเลข สชป.1-165-54 จำนวน 1 งาน เลขที่ E29/2554 ชม.  04 พ.ค. 2554
09 พ.ค. 2554
2,913,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นพนังน้ำฝางฝั่งขวา ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบหมายเลข สชป.1-164-54 จำนวน 1 งาน เลขที่ E28/2554 ชม.  04 พ.ค. 2554
09 พ.ค. 2554
5,340,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาขุดลอกลำน้ำและอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 งาน เลขที่ 19/2554 ชม.  04 ก.พ. 2554
08 ก.พ. 2554
6,779,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมางานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ออน (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  21 ก.ย. 2553
24 ก.ย. 2553
5,825,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ตามแบบหมายเลข สชป.1-306-52 ถึง สชป.1-310-52 และ 163258 (โดยวิธี Pavement In Place Recycling)  02 ก.ย. 2553
06 ก.ย. 2553
4,850,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาขุดลอกลำน้ำและอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 งาน เลขที่ E30/2553ชม.  07 เม.ย. 2553
12 เม.ย. 2553
3,373,800.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2022  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM