หน้าหลัก กฏระเบียบพัสดุ สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
    หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสอบถามได้ใน
    "กระดาน ถาม-ตอบ กองพัสดุ กรมชลประทาน"
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
       
หน่วยงาน เรื่อง ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ/
รับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ
[ราคากลางงานก่อสร้าง]
(ราคาสูงสุดที่พึงรับได้)
โครงการชลประทานเชียงใหม่ งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาในและบ้านจกปกโครงการฝายแม่ระอาน้อยพร้อมระบบส่งน้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด)   08 ก.พ. 2560
16 ก.พ. 2560

[12,059,017.01]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซื้อ ท่อ พีวีซี. แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ รวม 33 รายการ  28 พ.ย. 2559
06 ธ.ค. 2559
13,349,731.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซื้อท่อ พีวีซี แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ เลขที่ eb 05/2559 ชม.  11 ม.ค. 2559
18 ม.ค. 2559
6,394,091.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซื้อท่อ พีวีซี แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ เลขที่ eb 05/2559 ชม. (ยกเลิก) 
- ประกาศเก่า | - ประกาศยกเลิก
28 ธ.ค. 2558
06 ม.ค. 2559
6,394,091.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแควมะกอก (4) หมู่ที่ 1 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb 02/2559 ชม.   12 พ.ย. 2558
19 พ.ย. 2558

[18,142,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซื้อท่อ พีวีซี แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ รวม 12 รายการ เลขที่ E23/2558 ชม.  17 มิ.ย. 2558
22 มิ.ย. 2558
3,812,841.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซื้อแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์พิเศษ จำนวน 1 รายการ เลขที่ E22/2558 ชม.  09 มิ.ย. 2558
12 มิ.ย. 2558
2,000,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซื้อ ท่อ พีวีซี แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ เลขที่ E21/2558 ชม.  29 พ.ค. 2558
03 มิ.ย. 2558
3,812,841.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 กลุ่ม เลขที่ E20/2558 ชม.  25 พ.ค. 2558
28 พ.ค. 2558
9,235,453.65
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังลุง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ E19/2558 ชม.  15 พ.ค. 2558
19 พ.ค. 2558

[11,273,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันดอย (ใหม่สันตึง) ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ E18/2558 ชม.  15 พ.ค. 2558
19 พ.ค. 2558

[16,442,000.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ E17/2558 ชม.  09 ก.พ. 2558
12 ก.พ. 2558
3,236,000.00
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ้างเหมาขุดลอกลำน้ำแม่สาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ E16/2558 ชม.  24 ธ.ค. 2557
29 ธ.ค. 2557

[2,017,400.00]
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชนิดผสมกับที่ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ เลขที่ E15/2558 ชม.   23 ธ.ค. 2557
26 ธ.ค. 2557
2,444,900.00

 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2022  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29
อีเมล์ admin@mail.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  14.06.2015 5:35 PM